Rządowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) wprowadzającą możliwość stosowania dla odbiorców ciepła systemowego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w wysokości 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. informuje:

System ciepłowniczy miasta Częstochowy

Średnia cena wytwarzania ciepła dla grupy źródeł ciepła zatwierdzona w aktualnej taryfie dla ciepła Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. dla systemu ciepłowniczego miasta Częstochowa jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 103,82 zł/GJ.

W związku z tym dla odbiorców ciepła pobierających ciepło z systemu ciepłowniczego miasta Częstochowy rozliczenia za ciepło będą prowadzone na dotychczasowych zasadach tj. wg cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie dla ciepła (bez stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ustalonej w ustawie).

System ciepłowniczy miasta Wrocław

Zgodnie z informacją otrzymaną od wytwórcy ciepła ZEW Kogeneracja S.A. średnia cena ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła ZEW Kogeneracja S.A. jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 103,82 zł/GJ (dla EC Wrocław i EC Czechnica) i 150,95 zł/GJ (dla EC Zawidawie).

W związku z tym dla odbiorców ciepła pobierających ciepło z powyższych źródeł rozliczenia za ciepło będą prowadzone na dotychczasowych zasadach tj. wg cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie dla ciepła ZEW Kogeneracja S.A. (bez stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ustalonej w ustawie).

System ciepłowniczy miasta Płock

Zgodnie z informacją otrzymaną od wytwórcy ciepła PKN Orlen S.A. średnia cena ciepła wytwarzanego w PKN Orlen S.A. jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 150,95 zł/GJ.

W związku z tym dla odbiorców ciepła pobierających ciepło z powyższego źródła rozliczenia za ciepło będą prowadzone na dotychczasowych zasadach tj. wg cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie dla ciepła (bez stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ustalonej w ustawie).

Kotłownia lokalna przy ul. Łąki Mazurskiej 4/6 we Wrocławiu

Średnia cena wytwarzania ciepła dla źródła ciepła zatwierdzona w aktualnej taryfie dla ciepła Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. dla kotłowni lokalnej przy ul. Łąki Mazurskiej 4/6 we Wrocławiu jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 150,95 zł/GJ.

W związku z tym dla odbiorców ciepła pobierających ciepło z tej kotłowni rozliczenia za ciepło będą prowadzone na dotychczasowych zasadach tj. wg cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie dla ciepła (bez stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ustalonej w ustawie).

Systemy ciepłownicze miasta Zabrza i miasta Bytom

Średnia cena wytwarzania ciepła dla grupy źródeł ciepła zatwierdzona w aktualnej taryfie dla ciepła Fortum Silesia S.A. dla systemu ciepłowniczego miasta Zabrza i miasta Bytom jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 103,82 zł/GJ.

W związku z tym dla odbiorców ciepła pobierających ciepło z systemu ciepłowniczego miasta Zabrza i miasta Bytom rozliczenia za ciepło będą prowadzone na dotychczasowych zasadach tj. wg cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie dla ciepła (bez stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ustalonej w ustawie).

Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła

Pragniemy Państwa poinformować, że wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi do sprzedawców ciepła w celu skorzystania ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ustalonej w ustawie zostały opublikowane jako załączniki do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1975 z dnia 2022.09.20). Treść powyższego Rozporządzenia można znaleźć pod następujący adresem internetowym: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1975.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku gdy poziomy średnich cen wytwarzania ciepła w źródłach ciepła zasilających systemy ciepłownicze miasta Wrocław lub miasta Płocka będą niższe niż średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ustalone w ustawie, wówczas pomimo złożenia powyższych oświadczeń, rozliczenia za ciepło będą prowadzone na dotychczasowych zasadach tj. wg cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie dla ciepła.