Wydrukuj plakat i powieś na klatce!

Edukuj mieszkańców co zrobić jeśli zaobserwują brak c.o. lub c.w.u.?

Od niewiedzy do świadomości energetycznej czyli jak uświadamiać mieszkańców

Blog ZARZĄDZAJ SMART / Cyfrowe rozwiązania

grudzień 2022

Prognozy dotyczące przyszłorocznych cen za ogrzewanie w budynkach wielorodzinnych nie są optymistyczne. Wzrost stawek za ciepło w wielu przypadkach przełoży się na podwyżki opłat za czynsz. Narracja ta w mieszkańcach budynków wielolokalowych wzbudza przede wszystkim strach. Środkiem który pozwala go zwalczyć, jest wiedza.

Lokatorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, na jakich zasadach rozliczane jest ciepło w zamieszkiwanym przez nich budynku oraz mieć świadomość, że własnym postepowaniem mogą się przyczynić do ograniczenia jego zużycia. Wiele zależy w tych kwestiach od postawy zarządców – jeśli w swojej komunikacji z mieszkańcami przekazują tego typu informacje, niejednokrotnie odsuwają od spółdzielni czy wspólnot krzywdzące oskarżenia, że to one są odpowiedzialne za wysokość rachunków.

Co znajdziesz w artykule:

Regulacje prawne w zakresie rozliczania kosztów ciepła

Rok 2021 przyniósł istotne zmiany prawne w aspekcie rozliczania kosztów ciepła w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Regulacje te nakładają na zarządców obowiązek dostosowania własnych regulaminów rozliczeń w okresie 12 miesięcy od wejścia przepisów w życie, a także obowiązek zamontowania wodomierzy, podzielników kosztów ogrzewania i ciepłomierzy z funkcją zdalnego odczytu do 2027 roku. Oczywiście instalowanie wspomnianych urządzeń musi być technicznie możliwe i opłacalne dla zarządcy lub właściciela budynku. Niemniej dla tych, którzy nie zastosują się do wymagań, zostały przewidziane odpowiednie sankcje.

Większa kontrola zużycia pozwala na szybszą reakcję

Podejmowanie przez mieszkańców budynków wielolokalowych działań, które pozwolą na mniejsze zużycie energii cieplnej, jest obecnie kluczowe. Podzielniki ciepła mają się do tego bezpośrednio przyczynić. W odróżnieniu od ciepłomierzy nie są one urządzeniami pomiarowymi. Ich zadaniem jest sprawiedliwy podział zużytego ciepła na poszczególnych lokatorów. Dzięki tym urządzeniom każdy mieszkaniec na bieżąco może kontrolować swoje zużycie i w każdym momencie oszacować poniesione koszty. Podobnie wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej z funkcją zdalnego odczytu mają pomóc mieszkańcom w bardziej świadomym i racjonalnym korzystaniu z wody.

Ciepłomierze stosuje się w budynkach, gdzie każdy posiada oddzielną instalację, połączoną z centralnym ogrzewaniem całego budynku. Celem montażu tego typu urządzeń jest m.in. większa oszczędność energii poprzez podniesienie świadomości poszczególnych lokatorów odnośnie generowanego zużycia. Dzięki danym widocznym na ciepłomierzu mieszkańcy poszczególnych lokali mogą porównać swoje zużycie oraz ponoszone koszty na tle innych lokali, a tym samym zweryfikować swój udział w całkowitym poborze ciepła w budynku. Być może okaże się, że zmiana temperatury w pomieszczeniach o zaledwie 1 stopień Celsjusza pozwoli na zauważalne oszczędności.

Kryzys energetyczny a racjonalne korzystanie z energii

Zgodnie z przepisami to na zarządcach i właścicielach budynków wielolokalowych spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe rozliczanie, a co najważniejsze – gospodarowanie ciepłem. Ich zadaniem jest także wybór metody rozliczania zużycia ciepła. Założeniem nowych przepisów jest, by wysokość opłat była ustalana w sposób zapewniający wyłącznie pokrycie kosztów własnego zużycia.

Wraz z coraz bardziej odczuwalnym kryzysem energetycznym nieubłagalnie zbliża się czas oszczędzania i kontrolowania swoich wydatków. Jednak tylko mieszkaniec świadomy tego, jakie zagrożenie niesie za sobą wspomniany kryzys, będzie chciał zaangażować się w kwestię świadomego korzystania z energii.

Ceny za ogrzewanie i energię w budynku są głównymi składnikami czynszu. Podwyżki w dużej mierze zależne są od cen, jakie ustalą dostawcy ciepła, którzy ustalając taryfikator muszą uwzględniać wysokie koszty emisji, ceny węgla czy gazu. Wzrosty cen mogą doprowadzić do sytuacji, że lokatorzy w pewnym momencie przestaną płacić rachunki. Zarządcy, choć są jedynie pośrednikami pomiędzy lokatorami a dostawcą, muszą się liczyć z wynikającymi z tego tytułu nieprzyjemnościami. Dlatego, w myśl, że lepiej zapobiegać niż leczyć, swoją postawą mogą skutecznie zapobiegać tego typu zdarzeniom.

Komunikacja kluczem do zrozumienia wagi problemu

Rolą właściciela i zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego obiektowi i regulowanie wszelkich opłat na bieżąco. Mierząc się z podwyżkami opłat za energię cieplną, jedynie podnosząc czynsz jest w stanie tę płynność utrzymać. Wzrasta wówczas także koszt utrzymania części wspólnych budynków, a te pokrywane są z zaliczek płaconych przez mieszkańców.

Eksperci twierdzą, że wprowadzenie zarówno podzielników, jak i ciepłomierzy w każdym mieszkaniu, co z założenia ma być rozwiązaniem sprawiedliwym i ekonomicznym, będzie miało wpływ na wysokość opłat ponoszonych przez wielu lokatorów. Po pierwsze, widząc na bieżąco zużycie, wpłynie na sposób, w jaki korzystają oni z ciepła. Z kolei określenie minimalnych i maksymalnych kosztów zmiennych za ciepło na metr kwadratowy mieszkania ma służyć wyeliminowaniu nieprawidłowości, gdyż dotychczas niektórzy lokatorzy korzystali z ciepła przenikającego przez ściany z sąsiednich mieszkań.

Przepływ informacji na linii zarządca-mieszkańcy ma zasadnicze znaczenie w poprawnych relacjach między obiema stronami, które w istocie powinny działać razem, ponieważ przyświeca im wspólny cel. W dobie kryzysu energetycznego należy skończyć z marnotrawstwem. Postawa nieprzejmowania się niczym także nie ma racji bytu. Nadszedł czas oszczędzania i świadomego korzystania z energii. Wspólnymi siłami cele te można osiągnąć. Z pomocą przychodzą rozwiązania cyfrowe, takie jak zdalny odczyt przy rozliczaniach, narzędzia online do komunikacji z mieszkańcami czy inteligentne usługi służące do optymalizacji zużycia ciepła, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego mieszkańców. Wszystkie te rozwiązania pozwalają zarówno na oszczędność energii jak i zmniejszenie kosztów, przez co pozytywnie wpływają na stan budżetu i środowiska.

Contact by email

Zapisz się do Newslettera

Zobacz inne artykuły

mężczyzna w pracy - zarządzaj smart
Sprawdź
gazety i laptop - zarządzaj smart

WSZYSTKIE ARTYKUŁY

Zobacz więcej ciekawych i przydatnych publikacji z branży

Zobacz

ZAPYTAJ EKSPERTA

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów i dowiedź się więcej na nurtujący Cię temat.

ZNAJDŹ ODPOWIEDŹ

Sprawdź odpowiedzi Ekspertów na zadane pytania