Wspólnie włączmy ekologiczne myślenie – razem możemy więcej
glob w dłoni / zarzadzaj smart

Wspólnie włączmy ekologiczne myślenie – razem możemy więcej

Blog ZARZĄDZAJ SMART / Edukacja mieszkańców

październik 2022

Ochrona środowiska naturalnego oraz pojęcie bezpieczeństwa energetycznego to w ostatnim czasie niezwykle popularne zagadnienia. Stan bezpieczeństwa energetycznego ma zapewnić nieprzerwane zaopatrzenie w ciepło i ciągłość w dostawie energii, przy zachowaniu optymalnych cen i możliwości szybkiego reagowania na zmiany wynikające z zapotrzebowania na energię. Realny wpływ na kondycję planety ma każdy jej mieszkaniec dlatego ważne jest indywidualne zaangażowanie. Świadomość społeczeństwa dotycząca ekologii z roku na rok wzrasta, jednak wciąż potrzeba edukacji i dobrych przykładów.

Co znajdziesz w artykule:

Współczesne problemy miast

Zmiany klimatyczne zagrażają ludziom, roślinom i zwierzętom. Zanieczyszczenie wód, powietrza, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, podnoszenie się poziomu wód i oceanów to ich odczuwalne skutki. Gazy cieplarniane przedostające się do atmosfery powodują ocieplenie klimatu. Skutkiem tego są coraz częściej występujące niezwykle niebezpieczne zjawiska pogodowe tj. tornada, huragany, gradobicia, susze oraz intensywne opady deszczu powodujące powodzie błyskawiczne. Nadzieją na ograniczenie i zahamowanie zmian klimatycznych są odnawialne źródła energii. OZE wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, nie są one szkodliwe dla środowiska, regenerują się i tym samym nie są w stanie się wyczerpać. Zaliczamy do nich wiatr, promienie słoneczne oraz energię z wnętrza Ziemi.

Największą bolączką mieszkańców miast jest zanieczyszczenie powietrza. Problem najbardziej widoczny jest w dużych aglomeracjach. Głównymi przyczynami złej jakości powietrza w miastach – poza działalnością przemysłową – jest wzmożony ruch samochodowy oraz emisja spalin, powstających w trakcie wytwarzania ciepła do ogrzewania domów, zwłaszcza z budynków nieefektywnie opalanych węglem i drewnem. Dochodzi do zjawiska nazywanego niską emisją, które oznacza nagromadzenie pyłów na wysokości do 40 metrów nad gruntem.

Niska emisja sprzyja powstawaniu smogu czyli mieszanki powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami. Smog ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka – długotrwała ekspozycja może powodować groźne choroby układu oddechowego oraz serca. Według Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku w Polsce z powodu szkodliwości smogu umiera około 45 tysięcy osób.

Transformacja energetyczna to nowa jakość życia

Wiele krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, w transformacji energetycznej upatruje szansy na nową jakość życia mieszkańców miast. Kluczowe jest przechodzenie na źródła bezemisyjne, oszczędność energii, podnoszenie efektywności energetycznej oraz odnawialne źródła energii i bilansowanie własnego zapotrzebowania. Należy podejmować działania i być otwartym na nowe możliwości, które w przyszłości zagwarantują niezależność energetyczną.

Kilka prostych kroków do dużej zmiany

Budowanie wrażliwości społecznej w zakresie dbałości o środowisko naturalne oraz promowanie proekologicznych nawyków to pierwsze kroki do pozytywnej zmiany. Transformacja energetyczna, jak każda duża zmiana, aby zakończyła się powodzeniem, musi otrzymać akceptację społeczną. Żadna wielka reforma społeczna i gospodarcza nie jest w pełni możliwa do przeprowadzenia bez zrozumienia jej istoty i potrzeby działania w kierunku zmian. Dlatego edukacja w tych newralgicznych obszarach to konieczność.

W przypadku informowania mieszkańców budynków wielolokalowych, istnieje wiele kanałów komunikacyjnych. Promowanie ekologicznego i ekonomicznego stylu życia i pracy, powinno odbywać się poprzez proponowanie konkretnych zachowań. Wiedza na temat czystej energii, jej źródeł i sposobów wykorzystania, pozwala wybrać rozwiązania, które realnie przyczyniają się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w przyszłości. Sprawią, że nasza planeta stanie się wolna od szkodliwych dla zdrowia gazów, a obecnym i kolejnym pokoleniom będzie żyło się lepiej.

Do czego warto zachęcać mieszkańców?

Systematyczne działanie nawet w wydawałoby się błahych sprawach, może mieć sumarycznie ogromny wpływ na dobro planety. Nieprzegrzewanie mieszkań, zakręcanie wody przy myciu zębów, pranie w niższej temperaturze to tylko niektóre przykłady ekologicznego postępowania w sprawach codziennych. Od wielu lat zachęca się Polaków do selektywnego segregowania odpadów komunalnych, dzięki czemu zostają one przetworzone, co zmniejsza zapotrzebowanie na surowiec naturalny. Zachęcajmy do korzystania ze sprzętów o wysokiej klasie energetycznej, zrównoważonej konsumpcji i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Pozytywne zmiany możliwe są dzięki prostym nawykom.

Wszelkie działania ekologiczne są dziś niezwykle potrzebne. Stosując się do nich na co dzień i zachęcając do tego innych, w dużej mierze można wpłynąć na kondycję naszego środowiska naturalnego i swojego najbliższego otoczenia.

Contact by email

Zapisz się do Newslettera

Zobacz inne artykuły

Racjonalne, odpowiedzialne i optymalne zużycie energii w rękach mieszkańców?

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

Efektywność energetyczna w rękach mieszkańców

Sprawdź
gazety i laptop - zarządzaj smart

WSZYSTKIE ARTYKUŁY

Zobacz więcej ciekawych i przydatnych publikacji z branży

Zobacz

ZAPYTAJ EKSPERTA

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów i dowiedź się więcej na nurtujący Cię temat.

ZNAJDŹ ODPOWIEDŹ

Sprawdź odpowiedzi Ekspertów na zadane pytania