Korzyści z ciepła sieciowego

F4

Stabilne ceny

Żadna inna metoda ogrzewania nie zapewnia tak stałych i stabilnych opłat za ogrzewanie jak ciepło produkowane centralnie. Kontrolę nad poziomem cen sprawuje Urząd Regulacji Energetyki.

F16

Możliwość regulacji ilości ciepła

Nowoczesne węzły cieplne dostarczają do grzejników ciepło w odpowiedniej ilości i tylko wówczas gdy jest to potrzebne. Każdy Klient może zdecydować jak zoptymalizować koszty ogrzewania.

I1

Bezpieczeństwo

Urządzenia węzła cieplnego zapewniają odpowiednią i bezpieczną temperaturę ciepłej wody w kranach i grzejnikach. W budynku nie jest prowadzony proces spalania nie ma zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla.

E28

Wygoda

W kranie zawsze jest ciepła woda. Pomieszczenia są ogrzewane równomiernie a wymaganą temperaturę można ustawić za pomocą zaworu grzejnikowego. System w mieszkaniu nie wymaga skomplikowanych urządzeń wymagających konserwacji.

L3

Przestrzeń

Do instalacji węzła cieplnego potrzebne jest niewielkie pomieszczenie, które nie musi spełniać tylu wymagań, co w przypadku instalacji kotłów grzewczych. Nie jest potrzebna budowa komina.

HC12

Nowoczesność

Sieci ciepłownicze w technologii rur preizolowanych (we Wrocławiu ponad 50%); wdrożony system optymalizujący pracę sieci – Termis; wszystkie węzły Fortum z automatyką pogodową; program montażu AUZ na węzłach cieplnych.