Usługa Assistance

Gwarantujemy Tobie i Twojej rodzinie pomoc specjalistów przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. „Usługa Assistance” sprawi, że przestaniesz się martwić ewentualnymi awariami czy usterkami.

Fortum Assistance. Usługa w ofercie Fortum Pakiet

 

W ramach usługi zyskujesz

PPS15

Interwencję specjalisty

Organizacja i pokrycie kosztów dojazdu wraz z kosztami pracy dedykowanego specjalisty.

AU41

Dozór mienia

Organizacja i pokrycie kosztów dozoru mienia, przez profesjonalną firmę ochroniarską.

PPS13

Naprawę sprzętu AGD/RTV/IT

Organizacja i pokrycie kosztów dojazdu i pracy odpowiedniego specjalisty w celu naprawy sprzętu.

AU15

Opiekę nad dziećmi

Organizacja i pokrycie kosztów profesjonalnej opieki nad dziećmi.

F8

Opiekę nad zwierzętami

Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami domowymi.

CS14

Infolinię prawną

Telefoniczna informacja prawna dotycząca kwestii prawnych z zakresu życia codziennego udzielana przez prawników.

Zadbaj o swój dom i bliskich

„Usługa Assistance” jest przygotowana dla osób, które najbardziej cenią sobie spokój i bezpieczeństwo bliskich. Korzystając z usługi przestaniesz się martwić o awarię czy usterkę. Zadbasz też o opiekę i bezpieczeństwo Twojej rodziny. Wystarczy jeden telefon, żeby skorzystać z usługi assistance: 22 205 51 69.

Jak to działa?

Wsparcie dla domu

 

Szeroki zakres świadczeń 

W ramach pakietu możesz skorzystać z pomocy specjalisty: nawet czterech interwencji fachowca w ciągu roku (wartość każdej naprawy do 750 zł - koszt organizacji i usługi). Gwarantujemy dostęp do całej gamy wykwalifikowanych specjalistów (odpowiedniego, ze względu na rodzaj zaistniałych uszkodzeń) ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych.

Sprawdź, co zyskasz

16

z aż tylu interwencji rocznie możesz skorzystać

600

maksymalna kwota na opiekę nad dzieckiem

750

maksymalna kwota za zdarzenia losowe

CS14

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Sprawdź ofertę Fortum Assistance

lub skontaktuj się z naszym Call Center

122 100 000

Szczegółowy wykaz usługi "Assistance"

 

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE USŁUGA ASSISTANCE LICZBA INTERWENCJI X LIMIT ZDARZENIE
Zdarzenie losowe Interwencja specjalisty 4 x 750 PLN
Dozór mienia
Transport mienia
Przechowanie mienia
Awaria sprzętu AGD/RTV Naprawa sprzętu AGD/RTV
Awaria sprzętu IT Naprawa sprzętu IT
Na życzenie Ubezpieczonego Informacja o sieci usługodawców Bez limitu
Infolinia remontowo-budowlana
Hospitalizacja Opieka nad dziećmi 4 x 600 PLN
Opieka nad zwierzętami
Hospitalizacja Dziecka Ubezpieczonego Korepetycje 4 x 600 PLN
Na życzenie Ubezpieczonego Infolinia prawna Bez limitu

 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Jakie usługi zapewnia Ubezpieczenie?

Ubezpieczenie gwarantuje m.in.:

- naprawę sprzętu RTV/AGD/IT;

- interwencję specjalisty – organizacja i pokrycie kosztów dojazdu wraz z kosztami robocizny odpowiedniego, ze względu na rodzaj zaistniałych uszkodzeń specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych);

- infolinię prawną;

- dozór mienia;

- organizację opieki nad dziećmi oraz zwierzętami domowymi w razie Twojej Hospitalizacji;

- organizację korepetycji dla Twojego dziecka w razie jego Hospitalizacji.

Szczegóły skorzystania z usług w ramach posiadanego Ubezpieczenia, określają "Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia FORTUM Assistance Ubezpieczenie Europ Assistance".

Kiedy mogę skorzystać z usługi assistance?

Z usługi możesz skorzystać w razie wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w miejscu ubezpieczenia.

Oznacza to, że jeżeli w Twoim domu pojawi się m.in. dym, przepięcie czy zalanie możesz liczyć na wsparcie. Również na wypadek takich zdarzeń jak grad, powódź, pożar, uderzenie pioruna czy akty wandalizmu, otrzymujesz pomoc.

Ubezpieczenie obejmuje również naprawę sprzętu AGD/RTV/IT w przypadku awarii, opiekę nad dziećmi i zwierzętami w czasie Twojej hospitalizacji. Dzięki usłudze assistance masz dostęp do infolinii remontowo-budowlana czy infolinia prawnej.

Szczegóły skorzystania z usług w ramach posiadanego Ubezpieczenia, określają "Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia FORTUM Assistance Ubezpieczenie Europ Assistance".

Jak zgłosić szkodę?

Minimum formalności - zgłoszenie to jednorazowy kontakt z jednym numerem telefonu: +48 22 205 51 69.

Jakie dane muszę podać przy zgłaszaniu szkody?

Przy zgłoszeniu szkody powinieneś podać następujące informacje:

- imię i nazwisko;

- numer PPE/PZO (punkt poboru prądu/gazu);

- adres miejsca ubezpieczenia;

- krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;

- numer telefonu do skontaktowania się z Ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą.

Na jaki okres zawierane jest Ubezpieczenie?

Okres ubezpieczenia trwa przez cały okres obowiązywania Umowy Kompleksowej energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego.

Od jakiego momentu jestem Ubezpieczony?

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi w Umowie Kompleksowej dotyczącej energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego.

Rezygnując z Umowy, mogę zachować Ubezpieczenie?

Wygaśniecie lub rozwiązanie Umowy co do zasady jest równoznaczne z rezygnacją z Ubezpieczenia. Jedynie w sytuacji, gdy podpisałeś z nami Umowy na Energię Elektryczną i Paliwo Gazowe, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy na Paliwo Gazowe nie powoduje utraty Ubezpieczenia.