Formularze i wnioski do pobrania

Formularze i wnioski do pobrania

Znajdziesz tutaj

  • Polecenie zapłaty
  • Dokumenty związane z eBOK
  • Formularze przyłączenia
  • Wniosek o przyłączenie - Wniosek WP i załączniki
  • Wniosek o przyłączenie – WPm i załączniki
  • Formularze zleceń
  • Uwarunkowania prawne (ustawy i rozporządzenia)
  • Formularze dotyczące budowy/modernizacji sieci lub węzłów cieplnych
  • Dokumenty dotyczące sieci i węzłów cieplnych
  • Dokumenty dotyczące zawarcia umowy na dostarczanie

 

Vacancies

Zapytanie o przyłączenie do sieci Fortum online

Wypełnij formularz zapytania o przyłączenie.

My fortum

Ekologiczna i wygodna forma rozliczeń

Wyraź chęć otrzymywania eko-faktur w eBOK

Polecenie zapłaty

Ustaw polecenie zapłaty aby opłacać faktury w prosty i wygodny sposób.

iBOK / eBOK

Zobacz regulaminy dotychczasowego (iBOK) i aktualnego (eBOK) systemu obsługi klienta.

Formularze przyłączenia

Wyślij Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia do sieci online > lub pobierz poniższy formularz i wyślij go wraz z załącznikiem na adres e-mail: ZapytaniaDS [małpa] fortum [kropka] com .
Możesz też złożyć komplet dokumentów w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek o przyłączenie - Wniosek WP

Wniosek WP o określenie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum. 

W przypadku gdy Wnioskodawca składający wniosek WP zamierza przyłączyć więcej niż jeden węzeł cieplny do sieci ciepłowniczej Fortum, winien wypełnić dodatkowy wniosek WP.

Wniosek o przyłączenie - WPm

Wniosek WPm o określenie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum współpracującego z systemem węzłów mieszkaniowych.

Dokumenty do zawarcia Umowy o przyłączenie

Pobierz dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o przyłączenie

Uwarunkowania prawne

Zapoznaj się ze wszystkimi potrzebnymi ustawami oraz rozporządzeniami.

Zlecenia

Pobierz formularze uruchomienia dostawy ciepła / Nastawy / Zamówienia mocy

Zmiana warunków zasilania

Pobierz formularze dotyczące budowy/modernizacji sieci lub węzłów cieplnych.

Dokumenty dotyczące sieci i węzłów cieplnych

Pobierz dokumenty dotyczące sieci i węzłów cieplnych

Dokumenty dotyczące zawarcia umowy na dostarczanie

Zapoznaj się ze wszystkimi materiałami, dotyczącymi warunków, na których dostarczane jest ciepło Fortum.

Wniosek o Bonifikatę - WB

Dokumenty dotyczące rozwiązania umowy na dostarczanie ciepła

Zapoznaj się z dokumentami związanymi z rozwiązaniem umowy na dostarczanie ciepła.

Vacancies

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza on-line, jeśli nie znalazłeś dokumentu, którego szukasz.

Wypełnij formularz