Pytania dotyczące płatności

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat faktur, płatności i rozliczeń.

Sposoby rozliczania

Kiedy jest wystawiana faktura?

Faktury wystawiamy po otrzymaniu odczytu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Generujemy je w zależności od częstotliwości odczytów licznika, np. co miesiąc, co dwa miesiące, raz na pół roku, raz na rok.

 

Czy mogę mieć jedną fakturę za prąd i gaz?

Nie, gdyż odczyty inkasenckie prądu i gazu dokonywane są zazwyczaj w innych terminach.

Co to jest harmonogram płatności?

Jest to dokument, który wystawiamy Ci, gdy posiadasz półroczny lub roczny odczyt licznika. Dokument generowany jest z góry za cały rok. Kwota wyliczona jest na podstawie Twojej deklaracji rocznego zużycia w umowie, a wartość harmonogramu płatna jest do 15 dnia każdego miesiąca. Szacunkowe dane pomiarowe zostaną skorygowane fakturą, opartą o rzeczywiste zużycie energii elektrycznej/paliwa gazowego, niezwłocznie po dokonanym odczycie licznika. 

Przykład: Posiadasz półroczny okres rozliczeniowy, a to znaczy, że raz na pół roku przychodzi inkasent spisać Twój licznik. Według rzeczywistego zużycia kwota, jaką otrzymasz na fakturze będzie wynosiła 400zł. Do tej pory opłacałeś co miesiąc harmonogramy na kwotę 50zł, co daje łączną sumę 300zł. Na fakturze rozliczeniowej będzie widniała kwota do zapłaty 100zł, ponieważ rozliczone zostaną na niej dotychczasowe zaliczki. 

Czy mogę zmienić wysokość harmonogramu?

Jeżeli uważasz, że Twoja miesięczna płatność wynikająca z harmonogramu jest za wysoka, istnieje możliwość zmiany deklarowanego zużycia. Jeżeli natomiast uważasz, że kwota harmonogramu jest zaniżona, nie ma problemu abyś wpłacał większe kwoty co miesiąc, gdyż wskazany numer rachunku bankowego na fakturze jest wyłącznie Twoim numerem. Po otrzymaniu odczytu licznika system automatycznie rozliczy wpłacone kwoty z faktycznym zużyciem. 

Wystarczy, że zgłosisz się do Fortum rejestrując się na portalu eBOK lub przez formularz kontaktowy. W swoim zgłoszeniu podaj miesięczną kwotę harmonogramu bądź miesięczne zużycie prądu/gazu w kWh. 

Płatność

Jak można zapłacić za fakturę?

Fakturę możesz opłacić szybkim przelewem online po zalogowaniu się do eBOK Fortum, przelewem internetowym ze swojego banku lub przelewem w placówce banku, bądź na poczcie.

Jeżeli posiadasz kilka kont rozliczeniowych ważne jest, żebyś dokonywał płatności na numer wskazany na konkretnej fakturze, ponieważ są one różne. 

Czy posiadam indywidualny numer rachunku?

Tak, każdy Klient u nas posiada przypisany numer rachunku bankowego do wpłat za medium. Zwróć proszę uwagę na to, że jeżeli kupujesz od nas gaz i prąd, posiadasz dwa różne numery rachunków.

Czy mogę płacić poprzez polecenie zapłaty?

Nie, aczkolwiek pracujemy nad wprowadzeniem takiego rozwiązania, aby sprosta w pełni Twoim oczekiwaniom. Na ten moment fakturę można opłacić między innymi szybkim przelewem online po zalogowaniu się do eBOK Fortum. 

Jak mogę wydłużyć termin płatności?

Prosimy, napisz do nas lub skontaktuj się przez eBOK Fortum. 

Podaj proszę w treści zgłoszenia, o ile dni chcesz przesunąć termin płatności oraz podaj numer dokumentu. Termin płatności możesz wydłużyć maksymalnie o 20 dni od dnia wskazanego jako termin płatności na fakturze.

Jak rozłożyć płatność na raty?

Prosimy, napisz do nas lub skontaktuj się przez eBOK Fortum. 

Wskaż w treści zgłoszenia propozycję spłaty oraz podaj informację, jakich dokumentów dotyczy zgłoszenie. My poinformujemy Cię, czy zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Jak sprawdzić, czy płatność za rachunek została zaksięgowana?

Czy wpłata została zaksięgowana najszybciej sprawdzisz logując się do eBOK.

Faktura

Co oznaczają opłaty na moim rachunku za prąd?

Opłaty dotyczące sprzedaży energii elektrycznej: 

 • energia elektryczna – określa ilość pobranego prądu w danej porze doby (strefie) stosowanej w rozliczeniach (strefa: dzienna, nocna, szczytowa, pozaszczytowa, np. G12) lub bez podziału na strefy czasowe (całodobowa np. G11);

 • opłata handlowa pokrywa koszty związane z prowadzeniem Biura Obsługi Klienta, wysyłką i przygotowaniem rachunków, wdrożeniem i utrzymaniem platformy eBOK;

 • opłata za czynności dodatkowe – dotyczy obsługi procesów związanych z realizacją innych usług, produktów lub wiąże się z dodatkowymi czynnościami realizowanymi przez Fortum w ramach oferty promocyjnej, w szczególności obejmuje dokonywanie rozliczeń, utrzymanie, aktualizację i raportowanie baz danych i zasobów informatycznych związanych z rozliczeniami w ramach oferty promocyjnej.

Opłaty dotyczące dystrybucji energii elektrycznej:

 • opłata przesyłowa zmienna –  pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania;

 • opłata przesyłowa stała – odzwierciedla ponoszone przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u Ciebie (jednofazowego lub trójfazowego);

 • opłata abonamentowa – odzwierciedla koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego weryfikacją;

 • opłata kogeneracyjna  opłata obowiązująca od dnia 25.01.2019r., doliczana do faktur za dystrybucję energii elektrycznej. Jest to opłata wspierająca ekologiczne technologie wytwarzania prądu w połączeniu z wytwarzaniem ciepła.

 • opłata jakościowa – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie standardów jakości dostawy;

 • opłata przejściowa – opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc, stanowi przychód elektrowni. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej;

 • opłata OZE – została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucyjne odbiorcom końcowym mocą Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.) zwaną również „Ustawa OZE” i obowiązującą od 1 lipca 2016 roku. Naliczana jest od energii pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego;

 • opłata mocowa – została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucyjne odbiorcom końcowym mocą Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy,  a jej celem jest wsparcie finansowe przeznaczone na zabezpieczenie dostaw prądu, konieczne modernizacje oraz budowę nowych jednostek wytwórczych.

Co oznaczają opłaty na moim rachunku za gaz?

Opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego:

 • paliwo gazowe – określa ilość pobranego gazu w danym okresie rozliczeniowym;

 • opłata abonamentowa –zryczałtowana opłata stała, pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, ile gazu zużyjesz. Odzwierciedla koszty związane m.in. z wystawianiem i dostarczaniem faktur, obliczaniem i pobieraniem należności, a także z zawieraniem i dotrzymywaniem warunków umów i prawidłowością rozliczeń;

 • opłata za czynności dodatkowe – dotyczy obsługi procesów związanych z realizacją innych usług, produktów lub wiąże się z dodatkowymi czynnościami realizowanymi przez Fortum w ramach oferty promocyjnej, w szczególności obejmuje dokonywanie rozliczeń, utrzymanie, aktualizację i raportowanie baz danych i zasobów informatycznych związanych z rozliczeniami w ramach oferty promocyjnej.

Opłaty dotyczące dystrybucji paliwa gazowego:

 • opłata sieciowa stała – zryczałtowana opłata stała, pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, ile gazu zużyjesz. Odzwierciedla koszty związany z utrzymaniem sieci, tj. eksploatacji, monitorowania, remontowania i modernizacji gazociągów;

 • opłata sieciowa zmienna – opłata za dostarczanie gazu o określonych parametrach (dotyczy kwestii jakościowych gazu).

Co w sytuacji, kiedy faktura do mnie nie dotarła lub zgubiłem rachunek?

Wszystkie faktury i rachunki są dostępne dzień po wystawieniu na portalu eBOK

W każdej chwili możesz prosić o duplikat dokumentu. Wyślemy go, zgodnie z Twoim życzeniem, na wskazany adres mailowy bądź korespondencyjny. Pamiętaj jednak, że możesz również zmienić wysyłkę dokumentów na elektroniczną za pośrednictwem portalu eBOK.

 

Czy jest różnica pomiędzy elektroniczną fakturą a fakturą papierową?

Nie, faktura papierowa jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura elektroniczna. Podstawą prawną funkcjonowania faktury elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. (Dz.U z 2005 2012 r., poz 1528).

Konto rozliczeniowe

Co zrobić, gdy pomyliłem numery kont?

Pamiętaj, że mieszkanie i garaż posiadają inny numer punktu poboru prądu/gazu. Oznacza to, że mają odrębne konta rozliczeniowe, wobec czego posiadają inny numer rachunku bankowego do wpłat. Dlatego też zwróć uwagę, czy wpłacasz należność na właściwy numer konta bankowego.

Nie można sumować rachunków dotyczących zużycia w różnych lokalizacjach, czy też faktury za zużycie prądu i gazu w jednym miejscu.

Jeśli pomylisz rachunki, na jednym Twoim koncie rozliczeniowym pojawi się nadpłata, a na pozostałych zadłużenie.

Posiadam nadpłatę, co dalej?

W pierwszej kolejności nadpłatę księgujemy na poczet przyszłych płatności. W przypadku, gdy chcesz uzyskać jej zwrot, proszę wypełnij wniosek i prześlij go za pośrednictwem portalu eBOK lub na adres: infopolska [małpa] fortum [kropka] com

Czy mogę dokonać przeksięgowania pomiędzy kontami?

Prosimy wypełnij wniosek i prześlij go za pośrednictwem portalu eBOK lub  poprzez formularz kontaktowy.

Konto eBOK

Co to jest eBOK?

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) dostępne pod adresem: https://pradigaz.ebok.fortum.pl/. Na platformie są dostępne funkcje:

 • sprawdzenia aktualnego salda,

 • sprawdzenia i opłacenia faktury online,

 • sprawdzenia i zmiany danych osobowych,

 • sprawdzenia szczegółów dotyczących zużycia energii i/lub gazu,

 • zgłoszenia zmiany grupy taryfowej,

 • wygenerowania duplikatu faktury,

 • wglądu do historii płatności,

 • skontaktowania się z naszym doradcą i przesłania zgłoszenia za pomocą formularza.

Jak założyć konto na eBOK?

rejestracja ebok

 

 

Jak zalogować się do eBOK?

Na głównej stronie Fortum, po prawej stronie znajduje się pole Zaloguj się do eBOK. Po jego kliknięciu pojawią się 2 możliwości:

 • po lewej stronie ekranu Posiadasz prąd lub gaz w Fortum?,

 • po prawej stronie ekranu Posiadasz ciepło w Fortum?.

Kliknij Zaloguj się do eBOK, a zostaniesz przeniesiony na platformę eBOK. Możesz również skorzystać z poniższego linku:

https://pradigaz.ebok.fortum.pl/

Zapomniałeś hasła do eBOK?

Jeśli zapomniałeś hasła do eBOK, kliknij tutaj.

Następnie wpisz adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji i PESEL (NIP w przypadku działalności gospodarczej) oraz przepisz kod z obrazka zamieszczonego na stronie. Na podany adres e-mail wyślemy link. Kliknij w niego i ustal nowe hasło na stronie, wówczas będziesz mógł się zalogować, używając nowego hasła. 

Nie pamiętasz loginu do eBOK?

Twoim loginem jest zawsze adres e-mail podany podczas rejestracji. Jeżeli go nie pamiętasz albo jest nieaktywny, skontaktuj się z nami pod nr 122 100 000.

Nie możesz zalogować się do eBOK?

Prześlij zrzut ekranu z pojawiającym się błędem na adres mailowy infopolska [małpa] fortum [kropka] com albo zadzwoń do nas pod nr 122 100 000, a my sprawdzimy co jest przyczyną.