Pytania dotyczące płatności

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat faktur, płatności i rozliczeń.

1. Sposoby rozliczania

Co to jest harmonogram płatności?

Jest to dokument, który wystawiamy Ci, gdy posiadasz półroczny lub roczny odczyt licznika. Dokument generowany jest z góry za cały rok. Kwota wyliczona jest na podstawie Twojej deklaracji rocznego zużycia w umowie, a wartość harmonogramu płatna jest do 15 dnia każdego miesiąca.

Kiedy jest wystawiana faktura?

Faktury wystawiamy po otrzymaniu odczytu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Generujemy je w zależności od częstotliwości odczytów licznika, np. co miesiąc, co dwa miesiące, raz na pół roku, raz na rok.

W przypadku, gdy masz półroczny lub roczny okres rozliczeniowy otrzymasz harmonogram płatności. Szacunkowe dane pomiarowe zostaną skorygowane fakturą opartą o rzeczywiste zużycie energii elektrycznej/paliwa gazowego, niezwłocznie po dokonanym odczycie licznika.

Czy mogę mieć jedną fakturę za prąd i gaz?

Nie, gdyż odczyty inkasenckie prądu i gazu dokonywane są zazwyczaj w innych terminach.

Czy mogę zmienić wysokość harmonogramu?

Jeżeli uważasz, że Twoja miesięczna płatność wynikająca z harmonogramu jest za wysoka, istnieje możliwość zmiany deklarowanego zużycia.

Wystarczy, że zgłosisz się do Fortum rejestrując się na portalu eBOK lub przez formularz kontaktowy. W swoim zgłoszeniu podaj miesięczną kwotę harmonogramu bądź miesięczne zużycie prądu/gazu w kWh.

2. Płatność

Jak można zapłacić za fakturę?

Fakturę możesz opłacić przelewem internetowym ze swojego banku, przelewem online po zalogowaniu się do eBOK Fortum lub przelewem w placówce banku bądź na poczcie.

Jeżeli posiadasz kilka kont rozliczeniowych ważne jest, żebyś dokonywał płatności na numer wskazany na konkretnej fakturze. Dzięki temu środki będą księgowane prawidłowo.

Czy posiadam indywidualny nr rachunku?

Tak, każdy Klient u nas posiada przypisany numer rachunku bankowego do wpłat za medium. Zwróć proszę uwagę na to, że jeżeli kupujesz od nas gaz i prąd, posiadasz dwa różne numery rachunków.

Czy mogę płacić poprzez polecenie zapłaty?

Fortum nie realizuje płatności z użyciem polecenia zapłaty. Fakturę można opłacić przelewem internetowym ze swojego banku, przelewem online po zalogowaniu się do eBOK Fortum lub przelewem w placówce banku bądź na poczcie.

Jak mogę wydłużyć termin płatności?

Prosimy, napisz do nas.

Podaj w treści zgłoszenia, o ile dni chcesz przesunąć termin płatności oraz podaj numer dokumentu. Termin płatności możesz wydłużyć maksymalnie o 20 dni od dnia wskazanego jako termin płatności na fakturze.

Jak rozłożyć płatność na raty?

Prosimy, napisz do nas.

Wskaż w treści zgłoszenia propozycję spłaty oraz podaj informację, jakich dokumentów dotyczy zgłoszenie. My poinformujemy Cię ,czy zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Jak sprawdzić, czy płatność za rachunek została zaksięgowana?

Czy wpłata została zaksięgowana najszybciej sprawdzisz logując się do eBOK.

3. Faktura

Kiedy otrzymam fakturę/harmonogram płatności?

Faktury wystawiamy po dokonanym odczycie licznika. Generujemy je w zależności od częstotliwości odczytów licznika, np. co miesiąc, co dwa miesiące, raz na pół roku, raz na rok.

W przypadku, gdy masz półroczny lub roczny okres rozliczeniowy otrzymasz harmonogram płatności. Uwaga, może się zdarzyć tak, że wystawimy Ci harmonogram płatności dopiero po miesiącu współpracy z nami. Szacunkowe dane pomiarowe zostaną skorygowane fakturą opartą o rzeczywiste zużycie energii elektrycznej/paliwa gazowego, niezwłocznie po otrzymaniu odczytu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Co oznaczają opłaty na moim rachunku za prąd?

energia elektryczna – określa ilość pobranego prądu w danej porze doby (strefie) stosowanej w rozliczeniach (strefa: dzienna, nocna, szczytowa, pozaszczytowa, np. G12) lub bez podziału na strefy czasowe (całodobowa np. G11),

opłata przesyłowa zmienna –  pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania,

opłata przesyłowa stała – odzwierciedla ponoszone przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u Ciebie (jednofazowego lub trójfazowego),

opłata abonamentowa – odzwierciedla koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego weryfikacją,

opłata handlowa pokrywa koszty związane z prowadzeniem Biura Obsługi Klienta, wysyłką i przygotowaniem rachunków, wdrożeniem i utrzymaniem platformy eBOK,

opłata jakościowa – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie standardów jakości dostawy,

opłata przejściowa – opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc, stanowi przychód elektrowni. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej,

opłata OZE – została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucyjne odbiorcom końcowym mocą ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.) zwaną również „Ustawa OZE” i obowiązującą od 1 lipca 2016 roku. Naliczana jest od energii pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego.

Co oznaczają opłaty na moim rachunku za gaz?

paliwo gazowe - określa ilość pobranego gazu w danym okresie rozliczeniowym,

opłata abonamentowa - zryczałtowana opłata stała, pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, ile gazu zużyjesz. Odzwierciedla koszty związane m.in. z wystawianiem i dostarczaniem faktur, obliczaniem i pobieraniem należności, a także z zawieraniem i dotrzymywaniem warunków umów i prawidłowością rozliczeń.

opłata sieciowa stała – zryczałtowana opłata stała, pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, ile gazu zużyjesz. Odzwierciedla koszty związany z utrzymaniem sieci, tj. eksploatacji, monitorowania, remontowania i modernizacji gazociągów,

opłata sieciowa zmienna – opłata za dostarczanie gazu o określonych parametrach (dotyczy kwestii jakościowych gazu).

Co w sytuacji, kiedy faktura do mnie nie dotarła?

Wszystkie faktury są dostępne dzień po wystawieniu na portalu eBOK.

W każdej chwili możesz prosić o duplikat faktury. Wyślemy go, zgodnie z Twoim życzeniem, na wskazany adres mailowy bądź korespondencyjny. Stały dostęp do faktur jest możliwy po zalogowaniu się do naszego portalu eBOK.

 

Co zrobić, gdy zgubię rachunek?

Wszystkie rachunki znajdziesz w systemie eBOK. Zaloguj się już dziś i sprawdzaj swoje rachunki 24h przez 7 dni w tygodniu.

Możesz również zmienić formę wysyłki blankietów, czy faktury na elektroniczną. Zgłoszenie możesz wysłać do nas za pośrednictwem portalu eBOK lub przez formularz kontaktowy.

Czy jest różnica pomiędzy elektroniczną fakturą a fakturą papierową?

Faktura papierowa jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura elektroniczna. Podstawą prawną funkcjonowania faktury elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. (Dz.U z 2005 2012 r., poz 1528).

4. Konto rozliczeniowe

Co zrobić, gdy pomyliłem numery kont?

Pamiętaj, że mieszkanie czy garaż, posiadają inny punkt poboru prądu/gazu. Oznacza to, że mają odrębne konta rozliczeniowe, wobec czego posiadają inny numer rachunku bankowego do wpłat. Dlatego też zwróć uwagę, czy wpłacasz należność na właściwy numer konta bankowego.

Nie można sumować rachunków dotyczących zużycia w różnych lokalizacjach, czy też faktury za zużycie prądu i gazu w jednym miejscu.

Jeśli pomylisz rachunki na jednym Twoim koncie rozliczeniowym, pojawi się nadpłata, a na pozostałych zadłużenie.
 

Poniżej znajdziesz odpowiedź co zrobić, gdy masz nadpłatę lub niedopłatę.

Posiadam nadpłatę, co dalej?

W pierwszej kolejności nadpłatę księgujemy na poczet przyszłych płatności. W przypadku, gdy chcesz uzyskać jej zwrot, proszę wypełnij wniosek i prześlij go na adres: [email protected].

Bądź zgłoś nam swoją dyspozycję poprzez portal eBOK.

Czy mogę dokonać przeksięgowania pomiędzy kontami?

Prosimy wypełnij wniosek i prześlij go nam poprzez formularz kontaktowy.

Bądź złóż dyspozycję na swoim koncie w portalu eBOK.

5. Konto eBOK

Co to jest eBOK?

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) dostępne pod adresem: https://ebok.fortum.pl/. Na platformie są dostępne funkcje:

  • sprawdzenia aktualnego salda,

  • sprawdzenia i opłacenia faktury online,

  • sprawdzenia i zmiany danych osobowych,

  • sprawdzenia szczegółów dotyczących zużycia energii i/lub gazu,

  • zgłoszenia zmiany grupy taryfowej,

  • wygenerowania duplikatu faktury,

  • wglądu do historii płatności,

  • skontaktowania się z naszym doradcą i przesłania zgłoszenia za pomocą formularza.

Jak założyć konto na eBOK?

Przygotuj numer klienta (jest to pięcio- lub sześciocyfrowy numer podany na fakturze/harmonogramie lub w wiadomości sms, informującej o uruchomieniu procesu TPA) oraz numer PESEL (NIP w przypadku działalności gospodarczej) i wejdź tutaj. Wypełnij formularz rejestracji zgodnie z instrukcją na ekranie, a następnie aktywuj konto klikając w link, który otrzymasz na swój adres e-mail.

Jak zalogować się do eBOK?

Na głównej stronie Fortum, po prawej stronie znajduje się pole „Zaloguj się do eBOK”. Po jego kliknięciu pojawią się 2 możliwości:

  • po lewej stronie ekranu „Posiadasz prąd lub gaz w Fortum?”,

  • po prawej stronie ekranu „Posiadasz ciepło w Fortum?”.

Kliknij „Zaloguj się do eBOK”, a zostaniesz przeniesiony na platformę eBOK. Możesz również skorzystać z poniższego linku:

https://ebok.fortum.pl/

Zapomniałeś hasła do eBOK?

Jeśli zapomniałeś hasła do eBOK, kliknij tutaj.

Następnie wpisz adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji i PESEL (NIP w przypadku działalności gospodarczej) oraz przepisz kod z obrazka zamieszczonego na stronie. Na podany adres e-mail wyślemy link. Kliknij w niego i ustal nowe hasło na stronie, wówczas będziesz mógł się zalogować, używając nowego hasła. 

Nie pamiętasz loginu do eBOK?

Twoim loginem jest zawsze adres e-mail podany podczas rejestracji. Jeżeli go nie pamiętasz albo jest nieaktywny, skontaktuj się z nami pod nr 122 100 000.

Nie możesz zalogować się do eBOK?

Prześlij zrzut ekranu z pojawiającym się błędem za pomocą formularza kontaktowego albo zadzwoń do nas pod nr 122 100 000, a my sprawdzimy co jest przyczyną.