Formularz Kontaktowy

Skontaktuj się z naszym Call Center

 122 100 000

lub wypełnij formularz poniżej

Status Klienta

Preferowany sposób kontaktu

Rodzaj zgłoszenia

Dane Kontaktowe

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą przy ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk, informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także na używanie przez wymienioną Spółkę, komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących –  w celu przekazywania mi oferty marketingowej.
Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą przy ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk, moich danych osobowych podanych we wniosku w celu i zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty.
Prawo dostępu do moich danych
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y prawie dostępu do moich danych, żądania ich poprawienia oraz sprostowania, a także usunięcia. Ponadto, przysługuje mi prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania oraz do przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Moja zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.