Termowizja

Badanie termowizyjne to nowoczesna metoda badania rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu. Stosuje się ją w innowacyjnym budownictwie dla oceny jakości izolacji termicznej obiektów.

Badania wykonuje się przy pomocy kamery termowizyjnej. Rejestruje ona promieniowanie podczerwone i zapisuje je w postaci kolorowego zdjęcia zwanego termogramem. Im temperatura powierzchni badanego obiektu jest wyższa, tym siła promieniowania podczerwonego jest większa, a przypisana mu na zdjęciu barwa koloru jaśniejsza.

Fortum lampovahti
Badanie termowizyjne jest proste i krótkie

Wykonuje je wykwalifikowany specjalista Fortum w ciągu kilku dni od zlecenia.

My fortum
Kompleksowa ocena stanu budynku

Nie trzeba przy tym w żaden sposób ingerować w konstrukcję czy elewację. Pomiar zaś jest precyzyjny.

panorama miasta Wrocław, dachy są pokryte drobną warstwą śniegu

Dzięki badaniom termowizyjnym

  • Check poznasz faktyczny stan izolacji termicznej budynku
  • Check wykryjesz miejsca charakteryzujące się zwiększonymi stratami ciepła
  • Check zweryfikujesz jakość wykonanych prac izolacyjnych
  • Check zidentyfikujesz miejsca uszkodzeń izolacji termicznej
  • Check zidentyfikujesz miejsca zawilgocone, wcześniej niż będą one zauważalne „gołym okiem”

Jak wykonuje się badania termowizyjne?

Badania wykonuje się kamerą termowizyjną. Kamera rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez wybrany przedmiot i zapisuje je jak aparat fotograficzny w postaci kolorowego zdjęcia zwanego termogramem.
Im temperatura powierzchni badanego obiektu jest wyższa tym siła promieniowania podczerwonego jest większa, a przypisana umownie na zdjęciu barwa koloru bardziej ciepła – jaśniejsza.

Warunki potrzebne do realizacji usługi

  1. różnica temperatur pomiędzy wnętrzem budynku, a otoczeniem powinna wynosić około 15 C
  2. budynek powinien być ogrzewany minimum 4-5 dni przed wykonaniem pomiarów
  3. powierzchnia budynku nie może być wilgotna od opadów atmosferycznych
  4. okna powinny być zamknięte podczas badania i bezpośrednio przed nim
  5. brak promieniowania słonecznego – badania najlepiej wykonywać wieczorem lub rano