Komfort w standardzie

Komfort w standardzie to usługa Fortum, która polega na uruchomieniu opcji automatycznego rozpoczęcia i zakończenia ogrzewania. Mówiąc najprościej w domu mamy ciepło wtedy gdy na dworze jest zimno a gdy temperatura zewnętrzna się zwiększa, ogrzewanie zostaje wyłączone.

Usługa wykorzystuje jedną z funkcjonalności nowoczesnej automatyki pogodowej – możliwość samoistnego wyłączania i włączania dostarczania ciepła w zależności od zaistnienia określonej temperatury zewnętrznej nazywanej temperaturą progową.

CS1
Dostępność i Komfort

Całą dobę, 365 dni w roku zapewnia optymalną temperaturę pomieszczeń o każdej porze.

E2
Dbałość o stan techniczny budynku i bezpieczeństwo

Zapobieganie wychłodzeniu, zawilgoceniu i zagrzybieniu obiektu. Wyeliminowanie zagrożenia pożarem.

F17
Konkurencyjność cenowa

Wyeliminowanie dodatkowych kosztów zawiązanych z dogrzewaniem mieszkań.

Jak to działa w praktyce?

Przeanalizowaliśmy 20 budynków, które wykorzystywały automatyczną regulację rozpoczęcia i zakończenia ogrzewania w zależności od ustalonej wartości temperatury progowej. Analiza obejmowała okres od 1 maja do 18 czerwca 2013, kiedy do tych budynków dostarczono dodatkowe ilości ciepła.

Koszt ogrzania jednego metra kwadratowego wyniósł w całym tym okresie od 10 do 90 groszy. Przy mieszkaniu o powierzchni 50m2 dodatkowy koszt dostarczonego ciepła wyniósł od 5 do 45 złotych.

Przypuśćmy, że stawka miesięcznej zaliczki na pokrycie kosztów c.o. płaconej przez cały rok wynosi 2,50zł/m2. W tym przypadku koszt dodatkowo dostarczonego ciepła odpowiada wzrostowi całkowitych kosztów ogrzewania o 0,3 do 3%*

Dlaczego występuje tak duża rozbieżność i od czego jest uzależniona skala wzrostu?

Okazuje się że od dwóch czynników:

  1. wielkości ustawionej temperatury progowej – dla okresu letniego
  2. określenia daty zmiany okresu zimowego na letni

 

*Wyższy wzrost kosztów - 3% - dotyczyły budynków, w których temperatura progowa dla okresu zimowego wynosiła +16oC, a data zmiany okresu z zimowego na letni została ustalona przez odbiorcę na 1 czerwca. 

Za ile?

Usługa jest realizowana bezpłatnie. Jest to tym bardziej istotne, że dostarczenie dodatkowej ilości ciepła, zwłaszcza w okresach przejściowych (przełom wiosenny i jesienny) może powodować wzrost kosztów.