Termowizja

Badanie termowizyjne to nowoczesna metoda badania rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu. Stosuje się ją w innowacyjnym budownictwie dla oceny jakości izolacji termicznej obiektów.

Badania wykonuje się przy pomocy kamery termowizyjnej. Rejestruje ona promieniowanie podczerwone i zapisuje je w postaci kolorowego zdjęcia zwanego termogramem. Im temperatura powierzchni badanego obiektu jest wyższa, tym siła promieniowania podczerwonego jest większa, a przypisana mu na zdjęciu barwa koloru jaśniejsza.

HC10
Badanie termowizyjne jest proste i krótkie

Wykonuje je wykwalifikowany specjalista Fortum w ciągu kilku dni od zlecenia.

CS9
Kompleksowa ocena stanu budynku

Nie trzeba przy tym w żaden sposób ingerować w konstrukcję czy elewację. Pomiar zaś jest precyzyjny.

Dzięki badaniom termowizyjnym

checkmark Created with Sketch.

poznasz faktyczny stan izolacji termicznej budynku

checkmark Created with Sketch.

wykryjesz miejsca charakteryzujące się zwiększonymi stratami ciepła

checkmark Created with Sketch.

zweryfikujesz jakość wykonanych prac izolacyjnych

checkmark Created with Sketch.

zidentyfikujesz miejsca uszkodzeń izolacji termicznej

checkmark Created with Sketch.

zidentyfikujesz miejsca zawilgocone, wcześniej niż będą one zauważalne „gołym okiem”

Jak wykonuje się badania termowizyjne?

Badania wykonuje się kamerą termowizyjną. Kamera rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez wybrany przedmiot i zapisuje je jak aparat fotograficzny w postaci kolorowego zdjęcia zwanego termogramem.
Im temperatura powierzchni badanego obiektu jest wyższa tym siła promieniowania podczerwonego jest większa, a przypisana umownie na zdjęciu barwa koloru bardziej ciepła – jaśniejsza.

Warunki potrzebne do realizacji usługi

  1. różnica temperatur pomiędzy wnętrzem budynku, a otoczeniem powinna wynosić około 15 C
  2. budynek powinien być ogrzewany minimum 4-5 dni przed wykonaniem pomiarów
  3. powierzchnia budynku nie może być wilgotna od opadów atmosferycznych
  4. okna powinny być zamknięte podczas badania i bezpośrednio przed nim
  5. brak promieniowania słonecznego – badania najlepiej wykonywać wieczorem lub rano