Fortum Monitoring Media

Pełna świadomość zużycia i oszczędności
Fortum Monitoring Media baner z logo

Cyfrowa usługa Fortum Monitoring Media umożliwia śledzenie zużycia mediów
(ciepło i woda) na poziomie całego budynku i poszczególnych mieszkań

Fortum kesto
Woda ciepła
Fortum kesto
Woda zimna
Fortum kesto
Ciepło

Realne korzyści od pierwszego dnia!

Korzyści dla Zarządcy

My fortum

Rzetelne dane dot. zużycia mediów dostępne w każdej chwili, w jednym miejscu

Mass market tested

Możliwość rozliczenia zużycia mediów na podstawie faktycznego zużycia, a nie w oparciu o prognozy

Productivity and transformation

Automatycznie pozyskane dane na potrzeby rozliczania mediów (brak konieczności angażowania pracowników i korzystania z usług zewnętrznych)

IT systems

Skuteczny nadzór nad urządzeniami pomiarowymi i efektywna komunikacja dzięki nowoczesnej technologii

Increased efficiency

Szybka identyfikacja usterek zanim staną się problemem

Korzyści dla Mieszkańca

Customer

Większa świadomość zużycia mediów i powiązania z ponoszonymi kosztami

Safety

Alert przecieku (informacja o stałym poborze wody)

Cost efficient

5-10% mniejsze zużycie mediów dzięki porównaniom własnego zużycia do innych w tym samym budynku

District heating outage

Alerty przekroczeń zużycia (powyżej ustalonego, spodziewanego poziomu)

Environmental friendly

Aktywne wsparcie ochrony klimatu

Dobre inwestycje się zwracają

Osobnej wycenie podlegają:

 • Zakup i montaż urządzeń pomiarowych oraz nakładek transmisyjnych
 • Zakup, montaż oraz konfiguracja infrastruktury transmisyjnej (koncentratory, wzmacniacze)
 • Koszty podłączenia i utrzymania infrastruktury transmisyjnej (prąd, internet/GPRS)

Zobacz najczęściej zadawane pytania >>

Dostęp do informacji:

 • Check Dla zarządców to szansa na monitorowanie urządzeń pomiarowych oraz możliwość szybkiego reagowania na awarie i usterki.
 • Check Dla mieszkańców perspektywa na zmianę codziennych nawyków, poprzez możliwość powiązania kosztów z wielkością zużycia.

Zarządzaj nowocześnie i oszczędzaj świadomie

Zobacz jakie funkcjonalności i możliwości daje Fortum Monitoring Media:

 • Dostęp do danych bieżących i historycznych​
 • Raporty dotyczące zużycia mediów​ (ciepło i woda)
 • Alert przecieku i ​przekroczeń zużycia
 • Alerty przekroczeń zużycia​
 • Monitoring i udostępnienie danych dla zarządców i mieszkańców
 • Możliwość powiązania kosztów z wielkością zużycia

Trzy poziomy wsparcia to gwarancja szybkiej i efektywnej pomocy dla Zarządcy:

Customer service
1 linia wsparcia: Obsługa Klienta Fortum
Increased efficiency
2 linia wsparcia: Lokalni inżynierowie
IT systems
3 linia wsparcia: Dział rozwoju

Wybierając Fortum Monitoring Media, inwestujesz bez ryzyka, a poniesione koszty, szybko zaczną się zwracać.


Jak to działa?

 Dane z liczników przesyłane są do centrali zbierającej sygnały za pomocą komunikacji radiowej. Zarządcy budynków mają dostęp 24/7 do bieżących danych, alarmów i powiadomień.

Market priced exchange electricity

Zebrane informacje, tak z mieszkań, jak i części wspólnych, trafiają do systemu monitoringu danych.

Zobacz więcej materiałów
Fortum tarkka

Każdy mieszkaniec posiada dostęp do dedykowanej aplikacji. Obserwuje bieżące dane, porównuje, otrzymuje alerty.

Zobacz więcej materiałów

Czy wiesz...,

jak ważne jest i ile korzyści może przynieść oszczędzanie energii cieplnej i wody?

Oszczędzając 5% na cieple, ograniczamy emisję CO2 o taką wartość, ile pochłania 10 dorosłych drzew w tym samym czasie.

Nowo posadzone drzewo, pochłonie 7kg CO2 w ciągu 20 lat po posadzeniu. Sadząc drzewa stworzymy dobry klimat w przyszłości. Oszczędzając energię mamy realny w pływ na klimat już teraz.

Ogrzewajmy mieszkania, a nie powietrze na zewnątrz.
District heating
Ciepło to ok. 60-70% całkowitych kosztów za media
Cost efficient
Zmniejszenie temperatury o 1 stopień – to ok 5% niższe koszty ogrzewania

Pamiętaj, że zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych ma wpływ na nasze zdrowie, komfort życia, ale także pozwala efektywnie zarządzać energią cieplną i ograniczać jej zużycie.

Dlaczego oszczędzanie wody jest tak ważne i jak robić to najlepiej?

 • Oszczędzanie wody jest najbardziej opłacalnym i przyjaznym środowisku sposobem zmniejszania zapotrzebowania na wodę.
 • Choć na całym świecie woda stosowana jest jako siła napędowa elektrowni, zmniejszenie jej zużycia znacząco obniża roczne zużycie prądu.
 • Niższe zużycie wody skutkuje niższym ciśnieniem w systemie kanalizacyjnym i odwadniającym, co z kolei obniża koszty konserwacji.
 • Oszczędzanie wody przyczynia się do wydłużenia życia jezior i rzek, które są gwarancją zdrowych ekosystemów na całym świecie.
 • Poza tym… rachunek za wodę jest niższy!

 

Droga do świadomego oszczędzania prowadzi przez:

 

Fakty i liczby

35m3 wody na rok / mieszkańca (około 385 PLN/rok)

 • oszczędności do 40 PLN / rok na osobę (11 PLN za m3 wody i ścieków)
 • podgrzanie ciepłej wody (36% [udział ciepłej wody] z 35 m3 to 12,6 m3*0,2 GJ/m3 = 2,52 GJ = 136 PLN = do 14 PLN oszczędności)

Zabezpieczenie przed stratami

 • 2 krople / sekundę to 15 m3 / rok (165   PLN)
 • Strużka wody, 2 mm to 219 m3 / rok (2 409 PLN!!!) 

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Czy jest wymaganie używania liczników, umożliwiających zdalny odczyt i od kiedy?
Chevron down

Stosowanie liczników umożliwiających zdalny odczyt jest dobrą praktyką, ułatwiającą prace zarządców, a przez to satysfakcję mieszkańców nowej inwestycji. Na mocy dyrektywy (UE) 2018/2002 w sprawie efektywności energetycznej, od 25 października 2020 r. nowo instalowane liczniki (urządzenia pomiarowe) muszą umożliwiać zdalny odczyt swoich wskazań. Nowelizacja polskiej ustawy o efektywności energetycznej z dnia 22-giego maja 2021r., nakłada obowiązek na właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych, wyposażenia lokali w ciepłomierze i wodomierze z funkcją umożliwiającą zdalny odczyt stanu licznika, o ile jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne, w terminie do 1-go stycznia 2027 r.

Jakie liczniki są wymagane?
Chevron down

System jest kompatybilny ze wszystkimi licznikami przesyłającymi dane otwartym protokołem OMS Wireless M-BUS oraz innymi systemami transmisji, które zapewniają stały dostęp do bieżących odczytów z liczników (na przykład LoRa). W procesie ofertowania rekomendujemy sprawdzone konfiguracje odczytowe oraz oceniamy możliwość integracji z urządzeniami odczytowymi preferowanymi przez klienta.

Jaka jest częstotliwość odczytu danych?
Chevron down

Minimalna częstotliwość danych odczytowych to 1 godzina. Wykorzystanie częstych odczytów, umożliwia szybką reakcję w stanach awaryjnych, takich jak np. wyciek wody, a także zapewnia dobry nadzór nad infrastrukturą odczytową. Poprawia to komfort pracy zarządców, zmniejsza ilość reklamacji dotyczących rozliczeń mediów, a przez to zwiększa się satysfakcję mieszkańców.

Kto będzie serwisował systemy odczytu?
Chevron down

Preferowany model zakłada, że liczniki oraz system odczytu są dostarczane przez tego samego producenta i serwis jest organizowany analogicznie jak dla samych liczników. W przypadku konieczności integracji różnych rozwiązań, rozwiązanie serwisowe jest rozszerzane w zależności od potrzeb (np. dodatkowy serwis dla urządzeń integrujących dane różnych producentów liczników).

W jakich sytuacjach system wygeneruje alarmy?
Chevron down

System komunikuje trzy podstawowe typy alarmów

 • alarmy wygenerowane przez same urządzenia (np. ingerencja w optykę urządzenia)
 • alarmy o braku transmisji danych z koncentratorów oraz urządzeń pomiarowych
 • alarmy identyfikowane przez system na podstawie analizy przychodzących danych (np. ujemny przyrost zużycia)
Jakiego typu alarmy generuje system?
Chevron down

System generuje alarmy związane z pracą infrastruktury komunikacyjnej oraz alarmy wyliczone na podstawie analizy przychodzących danych. W zależności od producenta urządzeń i zakresu usługi, obsługiwane są następujące typy alarmów z urządzeń:

 • Stały pobór wody / Wyciek wody
 • Próba ingerencji w optykę urządzenia
 • Przyłożenie magnezu do urządzenia
 • Naruszenie (zerwanie) plomby
 • Bateria usunięta lub uszkodzona
 • Ciągły przepływ wsteczny
 • Błąd czujnika temperatury
 • Błąd komunikacji z modułem
 • Przepływ większy niż maksymalny
 • Niski poziom baterii
 • Brak transmisji danych z koncentratora
 • Brak transmisji danych z urządzenia pomiarowego
Czy jest możliwość żeby Fortum pośredniczyło w zakupie urządzeń?
Chevron down

Fortum jest w kontakcie z różnymi producentami urządzeń i jest przygotowane do wspierania procesu doboru odpowiedniej infrastruktury, wstępnej wyceny oraz doprowadzenia do złożenia oferty na montaż, instalację i serwis urządzeń. Najczęściej, oferta końcowa w zakresie urządzeń jest składana bezpośrednio przez partnera Fortum.

Czy muszę posiadać usługę FMM, żeby móc korzystać z innych produktów Fortum?
Chevron down

Usługa Fortum Monitoring Media jest niezależna od usług Fortum Monitoring oraz Fortum Optimum. Ze względu na umożliwienie pełnej kontroli nad infrastrukturą odczytową i zapewnienia dostępu do dobrej jakości danych odczytowych, usługa FMM jest rekomendowana do wykorzystania we współpracy z rozwiązaniami rozliczeń mediów.

Dowiedz się więcej o Fortum Monitoring Media.
Wyślij zapytanie.

W związku z tym, że zbieramy Twoje dane osobowe, informujemy:

    •    Administratorem Twoich danych osobowych jest Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o. z siedzibą, we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000033402.
    •     Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przetworzenia otrzymanego zgłoszenia oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora opisanych w Polityce Prywatności.
    •     Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonywania swoich praw możesz skontaktować się nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.

Dodatkowe matariały

Jeszcze więcej możliwości od Fortum

Fortum Rozliczenia Indywidualne

Czytelne i łatwe do zrozumienia comiesięczne rozliczenia kosztów ciepła.

Dowiedz się więcej

Fortum Monitoring

Zawsze pełny dostęp do informacji o stanie pracy źródła ciepła w budynku.

Dowiedz się więcej

Fortum Optimum

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem przynosi wymierne korzyści.

Dowiedz się więcej