Fortum Monitoring Media

Pełna świadomość zużycia i oszczędności

Cyfrowa usługa Fortum Monitoring Media  umożliwia śledzenie zużycia mediów
(ciepło i woda) na poziomie całego budynku i poszczególnych mieszkań

  Fortum Monitoring Media 6%
  Fortum kesto
  Woda ciepła
  Fortum kesto
  Woda zimna
  Fortum kesto
  Ciepło

  Realne korzyści od pierwszego dnia!

  Korzyści dla Zarządcy

  My fortum

  Rzetelne dane dot. zużycia mediów dostępne w każdej chwili, w jednym miejscu

  Mass market tested

  Możliwość rozliczenia zużycia mediów na podstawie faktycznego zużycia, a nie w oparciu o prognozy

  Productivity and transformation

  Automatycznie pozyskane dane na potrzeby rozliczania mediów (brak konieczności angażowania pracowników i korzystania z usług zewnętrznych)

  IT systems

  Skuteczny nadzór nad urządzeniami pomiarowymi i efektywna komunikacja dzięki nowoczesnej technologii

  Increased efficiency

  Szybka identyfikacja usterek zanim staną się problemem

  Korzyści dla Mieszkańca

  Customer

  Większa świadomość zużycia mediów i powiązania z ponoszonymi kosztami

  Safety

  Alert przecieku (informacja o stałym poborze wody)

  Cost efficient

  5-10% mniejsze zużycie mediów dzięki porównaniom własnego zużycia do innych w tym samym budynku

  District heating outage

  Alerty przekroczeń zużycia (powyżej ustalonego, spodziewanego poziomu)

  Environmental friendly

  Aktywne wsparcie ochrony klimatu

  cenaFMM

  Dobre inwestycje się zwracają

  Osobnej wycenie podlegają:

  • Zakup i montaż urządzeń pomiarowych oraz nakładek transmisyjnych
  • Zakup, montaż oraz konfiguracja infrastruktury transmisyjnej (koncentratory, wzmacniacze)
  • Koszty podłączenia i utrzymania infrastruktury transmisyjnej (prąd, internet/GPRS)

  Zobacz najczęściej zadawane pytania >>

  Dostęp do informacji:

  • Dla zarządców to szansa na monitorowanie urządzeń pomiarowych oraz możliwość szybkiego reagowania na awarie i usterki.
  • Dla mieszkańców perspektywa na zmianę codziennych nawyków, poprzez możliwość powiązania kosztów z wielkością zużycia.

  Zarządzaj nowocześnie i oszczędzaj świadomie

  zarzadzaj nowoczesnie

  Zobacz jakie funkcjonalności i możliwości daje Fortum Monitoring Media:

  • Dostęp do danych bieżących i historycznych​
  • Raporty dotyczące zużycia mediów​ (ciepło i woda)
  • Alert przecieku i ​przekroczeń zużycia
  • Alerty przekroczeń zużycia​
  • Monitoring i udostępnienie danych dla zarządców i mieszkańców
  • Możliwość powiązania kosztów z wielkością zużycia

  Trzy poziomy wsparcia to gwarancja szybkiej i efektywnej pomocy dla Zarządcy:

  Customer service
  1 linia wsparcia: Obsługa Klienta Fortum
  Increased efficiency
  2 linia wsparcia: Lokalni inżynierowie
  IT systems
  3 linia wsparcia: Dział rozwoju

  Wybierając Fortum Monitoring Media, inwestujesz bez ryzyka, a poniesione koszty, szybko zaczną się zwracać.


  Jak to działa?

   Dane z liczników przesyłane są do centrali zbierającej sygnały za pomocą komunikacji radiowej. Zarządcy budynków mają dostęp 24/7 do bieżących danych, alarmów i powiadomień.

  Market priced exchange electricity

  Zebrane informacje, tak z mieszkań, jak i części wspólnych, trafiają do systemu monitoringu danych.

  Fortum tarkka

  Każdy mieszkaniec posiada dostęp do dedykowanej aplikacji. Obserwuje bieżące dane, porównuje, otrzymuje alerty.

  Czy wiesz...,

  jak ważne jest i ile korzyści może przynieść oszczędzanie energii cieplnej i wody?

  Fortum optimum - sterowanie ciepłem
  Oszczędzając 5% na cieple, ograniczamy emisję CO2 o taką wartość, ile pochłania 10 dorosłych drzew w tym samym czasie.

  Nowo posadzone drzewo, pochłonie 7kg CO2 w ciągu 20 lat po posadzeniu. Sadząc drzewa stworzymy dobry klimat w przyszłości. Oszczędzając energię mamy realny w pływ na klimat już teraz.

  Ogrzewajmy mieszkania, a nie powietrze na zewnątrz.
  District heating
  Ciepło to ok. 60-70% całkowitych kosztów za media
  Cost efficient
  Zmniejszenie temperatury o 1 stopień – to ok 5% niższe koszty ogrzewania

  Pamiętaj, że zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych ma wpływ na nasze zdrowie, komfort życia, ale także pozwala efektywnie zarządzać energią cieplną i ograniczać jej zużycie.

  woda

  Dlaczego oszczędzanie wody jest tak ważne i jak robić to najlepiej?

  • Oszczędzanie wody jest najbardziej opłacalnym i przyjaznym środowisku sposobem zmniejszania zapotrzebowania na wodę.
  • Choć na całym świecie woda stosowana jest jako siła napędowa elektrowni, zmniejszenie jej zużycia znacząco obniża roczne zużycie prądu.
  • Niższe zużycie wody skutkuje niższym ciśnieniem w systemie kanalizacyjnym i odwadniającym, co z kolei obniża koszty konserwacji.
  • Oszczędzanie wody przyczynia się do wydłużenia życia jezior i rzek, które są gwarancją zdrowych ekosystemów na całym świecie.
  • Poza tym… rachunek za wodę jest niższy!

   

  Droga do świadomego oszczędzania prowadzi przez:

  fmm

   

  Fakty i liczby

  FMM zlewozmywak

  35m3 wody na rok / mieszkańca (około 385 PLN/rok)

  • oszczędności do 40 PLN / rok na osobę (11 PLN za m3 wody i ścieków)
  • podgrzanie ciepłej wody (36% [udział ciepłej wody] z 35 m3 to 12,6 m3*0,2 GJ/m3 = 2,52 GJ = 136 PLN = do 14 PLN oszczędności)

  FMM pralka

  Zabezpieczenie przed stratami

  • 2 krople / sekundę to 15 m3 / rok (165   PLN)
  • Strużka wody, 2 mm to 219 m3 / rok (2 409 PLN!!!) 

  Najczęściej zadawane pytania FAQ

  Czy jest wymaganie używania liczników, umożliwiających zdalny odczyt i od kiedy?
  Chevron down

  Stosowanie liczników umożliwiających zdalny odczyt jest dobrą praktyką, ułatwiającą prace zarządców, a przez to satysfakcję mieszkańców nowej inwestycji. Na mocy dyrektywy (UE) 2018/2002 w sprawie efektywności energetycznej, od 25 października 2020 r. nowo instalowane liczniki (urządzenia pomiarowe) muszą umożliwiać zdalny odczyt swoich wskazań. Nowelizacja polskiej ustawy o efektywności energetycznej z dnia 22-giego maja 2021r., nakłada obowiązek na właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych, wyposażenia lokali w ciepłomierze i wodomierze z funkcją umożliwiającą zdalny odczyt stanu licznika, o ile jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne, w terminie do 1-go stycznia 2027 r.

  Jakie liczniki są wymagane?
  Chevron down

  System jest kompatybilny ze wszystkimi licznikami przesyłającymi dane otwartym protokołem OMS Wireless M-BUS oraz innymi systemami transmisji, które zapewniają stały dostęp do bieżących odczytów z liczników (na przykład LoRa). W procesie ofertowania rekomendujemy sprawdzone konfiguracje odczytowe oraz oceniamy możliwość integracji z urządzeniami odczytowymi preferowanymi przez klienta.

  Jaka jest częstotliwość odczytu danych?
  Chevron down

  Minimalna częstotliwość danych odczytowych to 1 godzina. Wykorzystanie częstych odczytów, umożliwia szybką reakcję w stanach awaryjnych, takich jak np. wyciek wody, a także zapewnia dobry nadzór nad infrastrukturą odczytową. Poprawia to komfort pracy zarządców, zmniejsza ilość reklamacji dotyczących rozliczeń mediów, a przez to zwiększa się satysfakcję mieszkańców.

  Kto będzie serwisował systemy odczytu?
  Chevron down

  Preferowany model zakłada, że liczniki oraz system odczytu są dostarczane przez tego samego producenta i serwis jest organizowany analogicznie jak dla samych liczników. W przypadku konieczności integracji różnych rozwiązań, rozwiązanie serwisowe jest rozszerzane w zależności od potrzeb (np. dodatkowy serwis dla urządzeń integrujących dane różnych producentów liczników).

  W jakich sytuacjach system wygeneruje alarmy?
  Chevron down

  System komunikuje trzy podstawowe typy alarmów

  • alarmy wygenerowane przez same urządzenia (np. ingerencja w optykę urządzenia)
  • alarmy o braku transmisji danych z koncentratorów oraz urządzeń pomiarowych
  • alarmy identyfikowane przez system na podstawie analizy przychodzących danych (np. ujemny przyrost zużycia)
  Jakiego typu alarmy generuje system?
  Chevron down

  System generuje alarmy związane z pracą infrastruktury komunikacyjnej oraz alarmy wyliczone na podstawie analizy przychodzących danych. W zależności od producenta urządzeń i zakresu usługi, obsługiwane są następujące typy alarmów z urządzeń:

  • Stały pobór wody / Wyciek wody
  • Próba ingerencji w optykę urządzenia
  • Przyłożenie magnezu do urządzenia
  • Naruszenie (zerwanie) plomby
  • Bateria usunięta lub uszkodzona
  • Ciągły przepływ wsteczny
  • Błąd czujnika temperatury
  • Błąd komunikacji z modułem
  • Przepływ większy niż maksymalny
  • Niski poziom baterii
  • Brak transmisji danych z koncentratora
  • Brak transmisji danych z urządzenia pomiarowego
  Czy jest możliwość żeby Fortum pośredniczyło w zakupie urządzeń?
  Chevron down

  Fortum jest w kontakcie z różnymi producentami urządzeń i jest przygotowane do wspierania procesu doboru odpowiedniej infrastruktury, wstępnej wyceny oraz doprowadzenia do złożenia oferty na montaż, instalację i serwis urządzeń. Najczęściej, oferta końcowa w zakresie urządzeń jest składana bezpośrednio przez partnera Fortum.

  Czy muszę posiadać usługę FMM, żeby móc korzystać z innych produktów Fortum?
  Chevron down

  Usługa Fortum Monitoring Media jest niezależna od usług Fortum Monitoring oraz Fortum Optimum. Ze względu na umożliwienie pełnej kontroli nad infrastrukturą odczytową i zapewnienia dostępu do dobrej jakości danych odczytowych, usługa FMM jest rekomendowana do wykorzystania we współpracy z rozwiązaniami rozliczeń mediów.

  Dowiedz się więcej o Fortum Monitoring Media.
  Wyślij zapytanie.

  W związku z tym, że zbieramy Twoje dane osobowe, informujemy:

      •    Administratorem Twoich danych osobowych jest Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o. z siedzibą, we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000033402.
      •     Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przetworzenia otrzymanego zgłoszenia oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora opisanych w Polityce Prywatności.
      •     Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu wykonywania swoich praw możesz skontaktować się nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
  Wyrażam zgodę, aby Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.
  Wyrażam zgodę, aby Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.

  Dodatkowe matariały

  Jeszcze więcej możliwości od Fortum

  Kobieta przy biurku - rozliczenia indywidulane fortum

  Fortum Rozliczenia Indywidualne

  Czytelne i łatwe do zrozumienia comiesięczne rozliczenia kosztów ciepła.

  Dowiedz się więcej
  Mężczyźni przy tablecie - Fortum Monitoring

  Fortum Monitoring

  Zawsze pełny dostęp do informacji o stanie pracy źródła ciepła w budynku.

  Dowiedz się więcej
  Fortum optimum baner z logo

  Fortum Optimum

  Inteligentne sterowanie ogrzewaniem przynosi wymierne korzyści.

  Dowiedz się więcej