Komfort w mieszkaniu

Funkcjonowanie automatycznych rozwiązań, które można uruchomić w mieszkaniu jednym przyciskiem, nie tracąc standardowych możliwości ustawienia manualnego.

Komfort w mieszkaniu w ofercie Smart Living

Sprawdź wszystkie korzyści

Scenariusze i zmiana ich ustawień  

Scenariusze pomagają inteligentnie zbudować środowisko domowe w dowolny sposób i według preferencji mieszkańców. Scenariusze mogą zautomatyzować usługi w zależności od pory dnia, parametrów w mieszkaniu, powiadomień lub własnych preferencji. Mieszkańcy mogą użyć już definiowane scenariusze dostępne w systemie i je modyfikować lub usunąć. Przykładowe scenariusze: „W domu”, „poza domem”, „sen”, „pobudka”, „wakacje”. Osobnym scenariuszem jest „alarm pożarowy”, który jeśli uruchomiony przez detektor dymu, włącza automatycznie wszystkie światła.

Kontrola wentylacji w mieszkaniach (dotyczy budynków wyposażonych w dachowe urządzenia wentylacyjne)

Kontrola systemów wspomagających wentylację grawitacyjną. Mieszkańcy mogą kontrolować urządzenie parametrami lub dostosowanymi „scenariuszami”, np. obniżenie wymiany powietrza podczas wyjazdu na wakacje. System nie obsługuje wszystkich urządzeń i należy przed uruchomieniem usługi sprawdzić zainstalowany typ urządzenia wentylującego.

Kontrola dostarczania prądu do gniazdek 

Kontrolowanie gniazdek elektrycznych parametrami lub poprzez „scenariusze”. Pomiar zużycia energii jest dołączany, jeśli jest wspomagany przez zamontowane gniazdka. Przykładem użycia usługi jest np. wyjście z domu do pracy. Usługa wymaga zainstalowania specjalnych gniazdek w ścianach mieszkania.

Kontrola wtyczek typu „smart”

Kontrola wtyczek „smart” przez ustawienia ręczne lub automatyczne “scenariusze”. Pomiar zużycia prądu jest możliwy, jeśli przewiduje to odpowiedni sprzęt. Przykładowe użycie odcięcia prądu: wyjście do pracy, powrót z pracy. Wtyczki mogą być przekładane przez mieszkańców do innych gniazdek, co bardziej elastycznym rozwiązaniem niż montowane na stałe w ścianach gniazdka typu „smart”.

Kontrola światła

Mieszkańcy mogą kontrolować natężenie światła przez ustawienia ręczne lub automatyczne” scenariusze”. Rozwiązania zawierają zmniejszenie natężenia prądu (dimming) i kontrolę włączania lub wyłączania. Przykładem użycia usługi jest wyłączenie wszystkich świateł przy wyjściu z domu lub włączenie się wszystkich świateł w przypadku alarmu pożarowego (działanie ustawione w scenariuszu).

Obsługa windy

Obsługa windy pomaga systemowi windy działać jak najprędzej. System SmartLiving może być zintegrowany z systemem windy przez API producenta, a lokatorzy mogą korzystać z funkcji dostarczonej przez interfejs API. Przykładem przypadku jest możliwość wezwania windy do scenariusza, np. "Idź do pracy".

SmartHeat

Kontrola ogrzewania apartamentu

Kontrola systemu ogrzewania mieszkania, termostatu grzejnika lub ogrzewania podłogowego. Najemcy mogą kontrolować punkty nastawy ogrzewania ręcznie lub zgodnie z scenariuszami. Przykład obniżenia temperatury w sypialni na noc lub obniżenia temperatury całego pomieszczenia podczas podróży.

Obserwacja temperatury

Usługa obserwacji temperatury upewnia mieszkańców o najbardziej komfortowym ustawieniu temperatury powietrza w mieszkaniu. Usługa oparta jest o sensory temperatury zamontowane w mieszkaniu, które umożliwiają obserwację, wizualizację ustawień i informowanie mieszkańców o poziomie temperatury.

Obserwacja wilgotności

Usługa obserwacji wilgotności upewnia mieszkańców o najbardziej komfortowym ustawieniu wilgotności powietrza w mieszkaniu. Odpowiedni poziom wilgotności ma znaczący wpływ na żywotność budynku lub jego części. Usługa powiadamia właścicieli o wyższym poziomie wilgotności, co może znacząco wpłynąć na niższe koszty remontu. Np. problemy z wentylacja mogą zostać szybciej zauważone i tym samym nie wpłynąć na kondycję całego systemu wentylacji, nie dopuszczając przy okazji do rozwoju pleśni. Usługa używa sensorów w mieszkaniu dla celów monitorowania poziomu wilgotności i powiadamiania właścicieli o jej poziomie.

Dowiedz się więcej