Komunikacja wspólnoty

Działanie systemu usprawnia komunikację zarówno w ramach wspólnoty, jak i w sposobie komunikacji z zarządcą budynku. Usługi mogą się różnić lokalnie ze względu na różne systemy używane przez zarządcę, jak i funkcje budynku.

Komunikacja wspólnoty w ofercie Smart Living

Sprawdź wszystkie korzyści

Usługi dla wspólnoty

Usługi w zakresie części wspólnych pomagają lokatorom i właścicielom łatwiej zarządzać rezerwacjami części wspólnych. Najemcy mogą zarezerwować: np. pralnię lub saunę przez aplikację, a właściciele mogą zarządzać rezerwacjami cyfrowo za pomocą narzędzia zarządzania.

 

Lokalny kanał ofert firm serwisowych

Kanał lokalny świadczy lokalne usługi komercyjne lokatorom. Najemcy mogą widzieć i otrzymywać oferty oraz zapoznać się z usługodawcami. Szczególnie przydatne w obiektach z usługami w części parterowej.

 

Narzędzie zarządcze dla administracji osiedla 

Ta usługa jest cyfrowym narzędziem do zarządzania stowarzyszeniami mieszkaniowymi i najemcami w budynku mieszkalnym. Właściciel może dodawać i usuwać najemców podczas przemieszczania się i obsługiwania parametrów związanych z usługami w budynku mieszkalnym.

 

Informacje i komunikacje od zarządcy budynku 

Dzięki tej usłudze firma mieszkaniowa i właściciel mogą korzystać z komunikacji cyfrowej i pozbyć się niepotrzebnego kopiowania i powielania pism. Przykład: podczas informowania najemców o pracach konserwatorskich lub zapraszania właścicieli do corocznych spotkań właściciel można zaoszczędzić czas na korzystaniu z serwisu i dostarczyć wiadomości bardziej nowoczesnym i efektywnym sposobem lokatorom/właścicielom.

 

Wezwanie administratora do usterek

Usługi dotyczące obsługi serwisowej umożliwiają lokatorom sporządzanie notatek dla właścicieli lokali i/lub firm zajmujących się naprawami dotyczącymi wad budynku mieszkalnego. Usługa ma na celu zmniejszenie czasu na przygotowanie i otrzymanie prośby o utrzymanie, co poprawia poziom obsługi i buduje wiedzę na temat stanu technicznego budynku.