Oszczędności dla mieszkań

System umożliwia optymalizację zużycia energii elektrycznej lub cieplnej przez kilka kompleksowych ustawień, zarówno od strony pojedynczego mieszkania, jak i całego budynku.

Oszczędności dla mieszkań w Smart Living

Sprawdź wszystkie korzyści

Obserwacja zużycia prądu w mieszkaniach

Pomiar zużycia energii elektrycznej, analiza zużycia i jego wizualizacja. Mieszkańcy mogą anonimowo porównać zużycie prądu z innymi mieszkańcami lub z własnymi historycznymi danymi. Mieszkańcy mogą również wprowadzić limity zużycia i otrzymywać powiadomienia. W przyszłości pomiar może zostać użyty dla celów obciążenia kosztami zużytej energii elektrycznej.

Obserwacja zużycia wody w mieszkaniach

Pomiar zużycia wody, analiza zużycia i jego wizualizacja. Mieszkańcy mogą anonimowo porównać zużycie wody ciepłej i zimnej z innymi mieszkańcami lub z własnymi historycznymi danymi. Mieszkańcy mogą również wprowadzić limity zużycia i otrzymywać powiadomienia.

Zarządcy wspólnot mieszkaniowych mają możliwość użycia narzędzia dla znalezienia anomalii, przykładowo dla znalezienia wycieku z urządzeń pobierających wodę. W przyszłości pomiar może zostać użyty dla celów obciążenia kosztami zużytej wody.

Obserwacja ciepła

Pomiar zużycia ciepła, analiza zużycia i jego wizualizacja. Mieszkańcy mogą anonimowo porównać zużycie ciepła w lokalu z innymi mieszkańcami lub z własnymi historycznymi danymi. Monitoring ciepła można połączyć z innymi usługami, np. usługą optymalizacji dostarczanego ciepła dla całego budynku, co dodatkowo istotnie wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań.

SmartHeat - optymalizacja ustawień ogrzewania

Usługa SmartHeat umożliwia wprowadzenie stabilnych i komfortowych warunków cieplnych dla całego budynku, optymalizacje kosztów I efektywność energetyczną budynku. Usługa jest oparta o kontrolę cyrkulacji ciepłej wody w systemie grzewczym bazującej na aktualnej temperaturze wewnątrz budynku, prognozę pogody i maksymalne poziomy zużycia ciepłej wody w budynku. Usługa „uczy” się charakterystyki zużycia ciepła w budynku i dostarcza indywidualne wzory kontroli ciepła dla każdego budynku.

Usługa zawiera narzędzie dla zarządcy, który może definiować wymagany przez mieszkańców poziom ciepła i monitorować poziomy temperatur w mieszkaniach. Zarządca i inni interesariusze mogą otrzymywać powiadomienia o anomaliach w temperaturach.

Dowiedz się więcej