Charakterystyka funkcjonalności SmartHeat

Sterowanie dostarczaniem ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do budynku obecnie odbywa się przy wykorzystaniu ustalonej krzywej grzewczej, aktualnej temperatury zewnętrznej i zamówionej mocy maksymalnej.

Oferowana usługa jest nowoczesnym rozwiązaniem, które odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców, którzy dążą do posiadania nowoczesnych technologii ułatwiających im codzienne funkcjonowanie oraz pozwalające generować oszczędności.

SmartLiving dla Deweloperów

Usługa SmartHeat opiera się na indywidualnych pomiarach temperatury i automatycznym sterowaniu ogrzewaniem budynku, które zoptymalizowane jest przy użyciu sztucznej inteligencji. System proponuje rozwiązania do zastosowania przez zarządcę nieruchomości w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku, a także w celu zapewnienia utrzymania wysokiej wartości nieruchomości.

Usługa stale mierzy temperaturę i wilgotność każdego mieszkania. Dodatkowo system uwzględnia prognozę pogody i na podstawie tych informacji dostosowuje odpowiednie zapotrzebowanie na ciepło w danym momencie. Analiza opiera się także na informacjach o charakterystyce cieplnej budynku.

 

Heat pumps
Inteligentne zarządzanie ciepłem

Nowoczesny sposób sterowania dostawami ciepła. Informacje i raporty. Pełna wiedza o komforcie termicznym wewnątrz budynku na podstawie bieżących danych i raportów w systemie.

Fortum lampovahti
Informacje i raporty

Pełna wiedza o komforcie termicznym wewnątrz budynku na podstawie bieżących danych i raportów w systemie.

Society and people
Poprawa jakości życia i zdrowia

Zapewnienie optymalnych warunków życia, wpływających pozytywnie na zdrowie mieszkańców.

Development tools and methods
Efektywne usprawnienia napraw

Możliwość skupienia działań na najważniejszych problemach-usługa poprawia efektywność naprawy niedoskonałości instalacji ciepłowniczej.

Operation and maintenance
Usprawnienie hydrauliki

Narzędzie usprawniające regulację hydrauliczną wewnętrznej instalacji cieplnej budynku.

Cost efficient
Oszczędności

Obniżenie rachunków za ciepło.

Local projects
Przeciwdziałanie degradacji budynku

Optymalizacja temperatury oraz kontrola wilgotności zapobiega niszczeniu stanu budynku.

Smart solutions
Komunikacja cyfrowa

Usprawnienie procesów komunikacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii.

Productivity and transformation
Gwarancja i serwis

Fortum daje gwarancje na wdrożone rozwiązania oraz zapewnia obsługę w ramach serwisu posprzedażowego.

Planowanie, wdrażanie, gwarancja i serwis

Fortum wspólnie z zarządcą nieruchomości wybiera budynki do objęcia usługą, analizuje ich obecną charakterystykę energetyczną, wspólnie przygotowuje komunikaty dla mieszkańców, wspiera przy instalacji czujników w mieszkaniach, zapewnia montaż niezbędnych urządzeń na węźle cieplnym. Wszystkie urządzenia są objęte 24 miesięczną gwarancją.

Poziom usług i informacji dedykowany zarządcy

Usługa daje dostęp do dedykowanego dla danych nieruchomości serwisu internetowego, tzw. Strefa Zarządcy, w którym znajdują się informacje o sytuacji w budynku i w którym otrzymuje informacje zwrotne od mieszkańców.

Komunikacja cyfrowa między właścicielem/użytkownikiem mieszkania a wspólnotą

Mieszkańcy otrzymują indywidualny dostęp do strony internetowej (tzw. Strefa Mieszkańca), w której mogą sprawdzać bieżące dane oraz raporty pomiarów ze swojego mieszkania. Dostęp do strony jest możliwy z dowolnego urządzenia: komputera, tabletu i telefonu.

W Strefie Mieszkańca użytkownicy mogą:
  • - otrzymać informację o tym, czy ogrzewanie budynku jest włączone,

  • - otrzymać informację o średniej temperaturze z wszystkich mieszkań w budynku, w których jest czujnik,

  • - powiadomić Zarządcę o preferowanej temperaturze w mieszkaniu,

  • - powiadomić Zarządcę o swoim zadowoleniu z komfortu cieplnego.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Lachowicz

Product Manager
Tel: +48600200582
tomasz [kropka] lachowicz [małpa] partners [kropka] fortum [kropka] com