Klient Korporacyjny

Wierzymy, że każdy zasługuje na indywidualne podejście, dobrane pod jego konkretne potrzeby i oczekiwania. Naszym celem jest, aby nasi klienci mieli gwarancję, że kupują energię elektryczną i paliwo gazowe w cenach rynkowych.

AU2
Pełna transparentność

PPS4
Indywidualna strategia zakupowa

E1
Negocjowane zapisy umowy

HC11
Indywidualnie przypisany analityk

AU37
Partnerskie podejście

CS7
Stały kontakt z klientem

Zmieniamy Rynek Energii

Dążymy, aby przełamać utarty schemat kontraktacji na rynku energii i gazu, oraz pojawiający się naturalny konflikt interesów Sprzedawca – Odbiorca. Grupy energetyczne chcą sprzedać energię w stałej - pozornie atrakcyjnej cenie, natomiast Odbiorca dokonuje wyboru najtańszej oferty w konkretnym okienku czasowym nie mając narzędzi do dywersyfikacji ryzyka zmienności cen i prowadzenia świadomego procesu zakupowego.

Jesteśmy transparentni

Naszym celem jest, aby za pomocą prostych i czytelnych narzędzi nasi klienci mieli gwarancję, że niezależnie od zmienności cen zawsze kupują energię elektryczną i paliwo gazowe w cenach rynkowych, a dodatkowo są beneficjantami pojawiających się okazji na rynku, nie poświęcając na to swojego czasu.

Jeżeli szukasz Doradcy, a nie Sprzedawcy, wypełnij formularz

Dane Kontaktowe
Z jakich mediów chcesz skorzystać?
Z jakich mediów chcesz skorzystać?
Wpisz grupy taryfowe i szacowany wolumen zużycia prądu
Wpisz grupy taryfowe i szacowany wolumen zużycia gazu
Administratorem moich danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000378299.
Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora opisanych w Polityce Prywatności.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu wykonywania swoich praw mogę skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.