Pytania dotyczące płatności

1. Sposoby rozliczania

Kto może obniżyć cenę zgodnie z Ustawą?

Dnia 28 czerwca 2019 roku została opublikowana nowelizacja Ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538), która weszła w życie 29 czerwca bieżącego roku.
Nowe przepisy wskazują możliwość odbiorcom końcowym energii elektrycznej rozliczania według niższych cen i stawek. Dotyczy to:
     *   mikro i małych przedsiębiorstw;
     *   szpitali;
     *   jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej,
          jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe;
     *  innych państwowych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej.

Podmioty spełniające powyższe kryteria mogę być rozliczane w drugim półroczu 2019 roku po cenach stosowanych 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy złożyć stosowne oświadczenie (załącznik poniżej), potwierdzające spełnienie wymagań statusu odbiorcy końcowego do dnia 13 sierpnia 2019 roku w formie pisemnej (oryginał) na adres siedziby firmy, który widnieje na każdej fakturze lub w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym (kwalifikowanym) na adres vip [kropka] poland [małpa] fortum [kropka] com.

Oświadczenie odbiorcy końcowego

Czy mogę mieć jedną fakturę za prąd i gaz?

Nie, gdyż odczyty inkasenckie prądu i gazu dokonywane są zazwyczaj w innych terminach.

Kiedy wystawiana jest faktura szacunkowa?

Fakturę szacunkową wystawimy Ci, gdy posiadasz półroczny lub roczny odczyt gazomierza. Dokument spełnia wymogi formalne faktury, zawiera bowiem wszystkie elementy objęte ustawą o VAT. Kwota wyliczana jest na podstawie podanej rzez Ciebie w umowie deklaracji zużycia gazu. Szacunkowe dane pomiarowe zostaną skorygowane fakturą opartą o rzeczywiste zużycie paliwa gazowego, niezwłocznie po dokonaniu odczyt przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Przykład: Posiadasz półroczny okres rozliczeniowy, a to znaczy, że raz na pół roku przychodzi inkasent spisać Twój licznik. Według rzeczywistego zużycia kwota, jaką otrzymasz na fakturze będzie wynosiła 400zł. Do tej pory opłacałeś co miesiąc faktury szacunkowe na kwotę 50zł, co daje łączną sumę 300zł. Na fakturze rozliczeniowej będzie widniała kwota do zapłaty 100zł, ponieważ rozliczone zostaną na niej dotychczasowe zaliczki. 

2. Płatność

Jak można zapłacić za fakturę?

Fakturę możesz opłacić przelewem internetowym ze swojego banku, przelewem online po zalogowaniu się do eBOK Fortum lub przelewem w placówce banku bądź na poczcie.

Jeżeli posiadasz kilka kont rozliczeniowych ważne jest, żebyś dokonywał płatności na numer wskazany na konkretnej fakturze. Dzięki temu środki będą księgowane prawidłowo.

Czy posiadam indywidualny numer rachunku?

Tak, każdy Klient u nas posiada przypisany numer rachunku bankowego do wpłat za medium. Zwróć proszę uwagę na to, że jeżeli kupujesz od nas gaz i prąd, posiadasz dwa różne numery rachunków.

Czy mogę płacić poprzez polecenie zapłaty?

Tak. Z aktywnym poleceniem zapłaty będziesz mógł zapłacić za gaz, prąd i usługi medyczne. Płatność za faktury i harmonogramy w ramach polecenia zapłaty pobieramy najpóźniej w ostatnim dniu ich terminu płatności.

Jak aktywować polecenie zapłaty?

1. Wydrukuj i wypełnij formularz, który znajdziesz TUTAJ.

2. Podpisz odręcznie dokument – pamiętaj, że podpis złożony na formularzu musi być zgodny z tym, którym posługujesz się w banku. Jeśli Twój podpis się zmienił, zaktualizuj Kartę Wzorów Podpisu w placówce banku.

3. Oryginał formularza wyślij nam listownie na adres: Fortum Marketing and Sales Polska S.A., ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk.

4. Po otrzymaniu podpisanego formularza zgłosimy zmianę metody płatności do Twojego banku.

5. Jeśli bank potwierdzi nam, że dane i podpis na Twoim wniosku są zgodne, otrzymasz od nas SMS-a z potwierdzeniem włączenia polecenia zapłaty.

Jak mogę wydłużyć termin płatności?

Prosimy, napisz do nas.

Podaj w treści zgłoszenia, o ile dni chcesz przesunąć termin płatności oraz podaj numer dokumentu. Termin płatności możesz wydłużyć maksymalnie o 20 dni od dnia wskazanego jako termin płatności na fakturze.

Jak rozłożyć płatność na raty?

Prosimy, napisz do nas.

Wskaż w treści zgłoszenia propozycję spłaty oraz podaj informację, jakich dokumentów dotyczy zgłoszenie. My poinformujemy Cię czy zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Jak sprawdzić, czy płatność za rachunek została zaksięgowana?

Czy wpłata została zaksięgowana najszybciej sprawdzisz logując się do eBOK.

3. Faktura

Co oznaczają opłaty na moim rachunku za prąd?

Energia elektryczna – określa ilość pobranego prądu w danej porze doby (strefie) stosowanej w rozliczeniach (strefa: dzienna, nocna, szczytowa, pozaszczytowa, np. G12) lub bez podziału na strefy czasowe (całodobowa np. G11),

opłata handlowa – pokrywa koszty związane z prowadzeniem Biura Obsługi Klienta, wysyłką i przygotowaniem rachunków, wdrożeniem i utrzymaniem platformy eBOK.

Co oznaczają opłaty na moim rachunku za gaz?

Paliwo gazowe - określa ilość pobranego gazu w danym okresie rozliczeniowym,

opłata handlowa - zryczałtowana opłata stała, pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, ile gazu zużyjesz. Odzwierciedla koszty związane m.in. z wystawianiem i dostarczaniem faktur, obliczaniem i pobieraniem należności, a także z zawieraniem i dotrzymywaniem warunków umów i prawidłowością rozliczeń.

opłata sieciowa stała – zryczałtowana opłata stała, pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, ile gazu zużyjesz. Odzwierciedla koszty związany z utrzymaniem sieci, tj. eksploatacji, monitorowania, remontowania i modernizacji gazociągów,

opłata sieciowa zmienna – opłata za dostarczanie gazu o określonych parametrach (dotyczy kwestii jakościowych gazu),

akcyza - podatek naliczany zgodnie z Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z dnia 22 października 2013 r. poz. 1231), którego wysokość uzależniona jest od celu, w jakim nabywasz gaz. 

Co w sytuacji, kiedy faktura do mnie nie dotarła lub zgubiłem rachunek?

Wszystkie faktury i rachunki są dostępne dzień po wystawieniu na portalu eBOK

W każdej chwili możesz prosić o duplikat dokumentu. Wyślemy go, zgodnie z Twoim życzeniem, na wskazany adres mailowy bądź korespondencyjny. Pamiętaj jednak, że możesz również zmienić wysyłkę dokumentów na elektroniczną za pośrednictwem portalu eBOK.

Czy jest różnica między fakturą elektroniczną a papierową?

Nie, faktura papierowa jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura elektroniczna. Podstawą prawną funkcjonowania faktury elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. (Dz.U z 2005 2012 r., poz 1528).

4. Konto rozliczeniowe

Co zrobić, gdy pomyliłem numery kont?

Pamiętaj, że każde pobierane przez Ciebie medium posiada osobne konto rozliczeniowe. Każde z nich posiada również indywidualny numer do przelewu. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić numer konta bankowego na fakturze. 

Nie można sumować rachunków, czy też faktur za zużycie prądu i gazu w jednym miejscu.

Jeśli pomylisz rachunki, na jednym Twoim koncie rozliczeniowym pojawi się nadpłata, a na pozostałych zadłużenie.

Posiadam nadpłatę, co dalej?

W pierwszej kolejności nadpłatę księgujemy na poczet przyszłych płatności. W przypadku, gdy chcesz uzyskać jej zwrot, proszę wypełnij wniosek i prześlij go za pośrednictwem portalu eBOK lub na adres: infopolska [małpa] fortum [kropka] com

Czy mogę dokonać przeksięgowania pomiędzy kontami?

Prosimy wypełnij wniosek i prześlij go za pośrednictwem portalu eBOK lub  poprzez formularz kontaktowy.

5. Konto eBOK

Co to jest eBOK?

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) dostępne pod adresem: https://pradigaz.ebok.fortum.pl/. Na platformie są dostępne funkcje:

  • sprawdzenia aktualnego salda,

  • sprawdzenia i opłacenia faktury online,

  • sprawdzenia i zmiany danych osobowych,

  • sprawdzenia szczegółów dotyczących zużycia energii i/lub gazu,

  • zgłoszenia zmiany grupy taryfowej,

  • wygenerowania duplikatu faktury,

  • wglądu do historii płatności,

  • skontaktowania się z naszym doradcą i przesłania zgłoszenia za pomocą formularza.

Jak założyć konto na eBOK?
ebok

 

Jak zalogować się do eBOK?

Na głównej stronie Fortum, po prawej stronie znajduje się pole „Zaloguj się do eBOK”. Po jego kliknięciu pojawią się 2 możliwości:

  • po lewej stronie ekranu „Posiadasz prąd lub gaz w Fortum?”,

  • po prawej stronie ekranu „Posiadasz ciepło w Fortum?”.

Kliknij „Zaloguj się do eBOK”, a zostaniesz przeniesiony na platformę eBOK. Możesz również skorzystać z poniższego linku:

https://pradigaz.ebok.fortum.pl/

Zapomniałeś hasła do eBOK?

Jeśli zapomniałeś hasła do eBOK, kliknij tutaj.

Następnie wpisz adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji i NIP oraz przepisz kod z obrazka zamieszczonego na stronie. Na podany adres e-mail wyślemy link. Kliknij w niego i ustal nowe hasło na stronie, wówczas będziesz mógł się zalogować, używając nowego hasła. 

Nie pamiętasz loginu do eBOK?

Twoim loginem jest zawsze adres e-mail podany podczas rejestracji. Jeżeli go nie pamiętasz albo jest nieaktywny, skontaktuj się z nami pod nr 122 100 000.

Nie możesz zalogować się do eBOK?

Prześlij zrzut ekranu z pojawiającym się błędem na adres mailowy vip [kropka] poland [małpa] fortum [kropka] com albo zadzwoń do nas pod nr 122 100 000, a my sprawdzimy co jest przyczyną.