Pytania dotyczące Umowy

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zawarcia, zmiany oraz przepisania umowy.

1. Najczęściej używane pojęcia

Kim jest Operator, a kim Sprzedawca?

Operator Systemu Dystrybucyjnego (inaczej Operator, Dystrybutor, Dostawca) jest właścicielem infrastruktury (m.in. Twojego licznika), przez którą dostarczany jest prąd/gaz. Dystrybutor jest na stałe przypisany do danego obszaru Polski, więc nie możesz go zmienić.

Sprzedawca wystawia fakturę za zużyty przez Ciebie prąd/gaz oraz realizuje dodatkowe usługi, które możesz nabyć wraz z podpisaniem umowy. Poznaj naszą aktualną ofertę w zakładce Dla Firmy -> Prąd i Gaz dla Firmy.

Czy numer PPE/PPG i numer licznika to to samo?

PPE - Punkt Poboru Energii / PPG - Punkt Poboru Gazu

Numer PPE/PPG nie jest tożsamy z numerem licznika.

PPE/PPG to miejsce, gdzie dostarczany jest prąd/gaz. Każdy Punkt Poboru posiada unikalny numer, na stałe do niego przypisany, natomiast numer licznika to fabryczny numer urządzenia, który może ulec zmianie wraz z jego wymianą.

Jak czytać skróty nazw taryf energii elektrycznej?

grupa taryfowa

Dla przedsiębiorców przeznaczone są taryfy typu A, B, C, rzadko G (pierwszy znak).

Drugi znak 1 oznacza Twoją moc umowną, nie większą niż 40 kW, a 2 pozostałą moc umowną.

Trzeci znak oznacza ilość rozliczeniowych stref czasowych - jedna strefa oznacza, że przez całą dobę masz taką samą cenę za kWh sprzedanego prądu, a w przypadku dwustrefowej taryfy o różnej porze dnia posiadasz inną cenę za kWh sprzedanego prądu.

Jak czytać skróty nazw taryf paliwa gazowego?

01.10.2017 r. nastąpiła detaryfikacja rynku gazu. Oznacza to, że ustaje obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. W zawiązku z powyższym od 1 października 2017 roku, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Umowy łączących nasze firmy, funkcję Taryfy Sprzedawcy zacznie pełnić aktualny cennik zestaw cen i stawek dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy tj., dostępny na stronie internetowej www.fortum.pl.

2. Rodzaje Umów

Czym różni się umowa sprzedaży od kompleksowej?
umowa

W przypadku zawarcia umowy kompleksowej, Fortum będzie świadczyć na Twoje potrzeby usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży energii elektrycznej/paliwa gazowego oraz zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji prądu/gazu. Wówczas otrzymasz jedną fakturę od Fortum, która zawiera w sobie opłaty za dystrybucję i sprzedaż.

W przypadku zawarcia umowy sprzedażowej, Fortum będzie Cię rozliczać wyłącznie za sprzedaż energii elektrycznej. Wówczas otrzymasz dwie faktury - od Fortum, która zawiera w sobie opłaty za sprzedaż oraz od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, która zawiera w sobie opłaty za dystrybucję. 

Co to jest umowa rezerwowa, umowa awaryjna i nielegalny pobór gazu?

Umowa rezerwowa to umowa sprzedaży energii elektrycznej, która generuje wysokie opłaty za zużycie energii elektrycznej. Zawiązuje się automatycznie w chwili, kiedy:

  • umowa sprzedaży z Twoim dotychczasowym Sprzedawcą zostanie rozwiązana, a Ty nie wybierzesz do tego czasu nowego Sprzedawcy energii elektrycznej;
  • wybrany przez Ciebie Sprzedawca nie będzie miał możliwości dokonania odpowiedniego zgłoszenia zmiany Sprzedawcy w określonym przez Operatora terminie;
  • Twój dotychczasowy Sprzedawca ogłosi upadłość.

Umowa awaryjna dotyczy sprzedaży gazu, która wchodzi w życie w momencie, gdy Twój obecny Sprzedawca ogłosi upadłość, bądź z innego powodu przestanie wywiązywać się z obowiązku dostarczenia gazu.

Nielegalny pobór gazu następuje wówczas, gdy wypowiesz umowę obecnemu Sprzedawcy nie wybierając na jego miejsce nowego. 

3. Zmiana Sprzedawcy na Fortum

Kto realizuje procedurę zmiany Sprzedawcy?

Zrealizujemy za Ciebie wszelkie formalności związane ze zmianą Sprzedawcy, tj. wypowiedzenie umowy dotychczasowemu Sprzedawcy, zgłoszenie zawarcia umowy sprzedaży Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego oraz zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji.

W jaki sposób następuje zmiana Sprzedawcy?
umowa

Fortum dokonuje zgłoszenia zmiany Sprzedawcy do Operatora na odpowiedniej Platformie Wymianie Informacji, nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 21 dni przed planowaną datą zmiany Sprzedawcy.

Czy podczas zmiany są przerwy w dostawie?

Nie, podczas procesu zmiany Sprzedawcy nie ma przerw w dostawie energii. Zmienia się jedynie firma wystawiająca fakturę za prąd/gaz.

Czy zmieniając Sprzedawcę muszę wymienić licznik?

Nie, nie ma potrzeby wymiany licznika.

Czy zostanę poinformowany o zmianie Sprzedawcy?

Tak, poinformujemy Cię SMS-em o rozpoczęciu i zakończeniu procesu przejścia do Fortum.

4. Twoje zmiany w Umowie

Kiedy i przez kogo zostanie zmieniona taryfa?

Z wnioskiem o zmianę grupy taryfowej w prądzie możesz wystąpić do Operatora samodzielnie, bądź za naszym pośrednictwem, aczkolwiek dopiero po rozpoczęciu sprzedaży.

Zmianę grupy taryfowej dokonuje Operator w określonym przez siebie terminie.

Wniosek o bezpłatną zmianę grupy możesz złożyć nie częściej, niż raz na 12 miesięcy.

Kwalifikacji do danej grupy taryfowej w gazie dokonuje wyłącznie Operator, zgodnie z charakterystyką określoną w swojej taryfie.

Jak przepisać umowę i licznik za prąd/gaz na siebie, bądź inną osobę?

Jeżeli chcesz przepisać licznik, bądź umowę zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem portalu eBOK, telefonicznego na numer infolinii 122 100 000 lub przez formularz kontaktowy.

Jak uzupełnić protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy podpisujesz Ty i poprzedni właściciel lokalu. Konieczne jest, aby zawierał dokładną datę i stan licznika.

Jak można zmienić dane kontaktowe?

Dane możesz zmienić, rejestrując się na portalu eBOK lub przez formularz kontaktowy.

Co w sytuacji, gdy kończę działalność gospodarczą?

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, czy utrata prawa do lokalu, nie wywołuje skutku w postaci rozwiązania umowy bez konsekwencji finansowych. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, aby znaleźć dla Ciebie optymalne rozwiązanie zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem portalu eBOK, telefonicznego na numer infolinii 122 100 000 lub przez formularz kontaktowy.

 

Jak przenieść usługę?

Jeżeli Twoja firma zmienia siedzibę, a Twoja umowa z Fortum jest obowiązująca, możesz przenieść usługę sprzedaży na inny punkt poboru. Cała procedura trwa około 3 miesięcy (dokładny termin określa Operator).

Jesteś zainteresowany? Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem portalu eBOK, telefonicznego na numer infolinii 122 100 000 lub przez formularz kontaktowy.

 

5. Rozwiązanie umowy

Co się dzieje, gdy kończy się umowa z Fortum?

Jeżeli Twoja umowa dobiega końca, a nie wysłałeś wypowiedzenia ani nie przedłużyłeś umowy, ulega ona przedłużeniu na kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Umowa zostaje przedłużona na warunkach z cennika bazowego.*

*powyższe zapisy mogą się różnić w wypadku różnych ofert, w zależności od zapisów w umowie.

Jaki mam okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia może być różny i zależy od zapisów w umowie.

Jeżeli chcesz zapytać o długość Twojego okresu wypowiedzenia, zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer infolinii 122 100 000.

6. Pytania techniczne

Skąd Fortum bierze gaz, a skąd energię?

Fortum pozyskuje zarówno gaz, jak i energię z różnych giełd. Posiadamy umowy handlowe z najważniejszymi europejskimi graczami na rynku gazu i energii. Na podstawie tych umów nabywamy gaz i energię.

Gdzie zgłosić awarię w układzie dostarczania gazu/prądu?

Awarie najlepiej zgłaszać na numer:

991 – numer alarmowy Pogotowia Energetycznego,

992 – numer alarmowy Pogotowia Gazowego.