Taryfy i Koncesje

Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

Struktura Paliw

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) przedstawiamy informację o strukturze paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w 2019 roku.

Struktura Paliw w 2022 roku

Odnawialne źródła energii Gaz ziemny Węgiel brunatny Energetyka jądrowa Węgiel kamienny inne
41.85 3.94 18.52 0.00 34.59 1.11
Odnawialne źródła energii, Węgiel kamienny, Węgiel brunatny, Gaz ziemny, Energetyka jądrowa, Inne
L.P. Źródło energii Udział procentowy
1. Odnawialne źródła energii 17.87%
2. Węgiel kamienny 56.30%
3. Węgiel brunatny 14.93%
4. Gaz ziemny 5.58%
5. Energetyka jądrowa 0,00%
6. Inne 5.33%
RAZEM   100%

 

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w 2019 roku.

Rodzaj paliwa

CO2

[Mg/MWh]

SO2

[Mg/MWh]

NOx

[Mg/MWh]

CO

[Mg/MWh]

Pyły

[Mg/MWh]

Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii, inne 0,792 0,704 0,653 0,285 0,037

Warto wiedzieć

Co to jest URE?
Chevron down

URE to Urząd Regulacji Energetyki zajmujący się regulowaniem działalności przedsiębiorstw energetycznych, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii.

Informację na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i paliw gazowych oraz sprzedaży i dystrybucji prądu i gazu dostępne są na stronie internetowej URE.

Co to jest IRiESD?
Chevron down

IRiESD to Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące:

1) przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych
oraz gazociągów bezpośrednich;
2) wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą;
3) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego;
4) współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych;
5) przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami
energetycznymi a odbiorcami;
6) parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.

Czym jest taryfa?
Chevron down

Taryfa to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla wskazanych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą-Prawo energetyczne.

Czym zajmuje się prezes URE?
Chevron down

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jako centralny organ administracji rządowej realizuje zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i Odbiorców paliw i energii.