Taryfy Dla Odbiorców Końcowych

Cennik netto energii elektrycznej dla odbiorców końcowych stosowany w dniu 30.06.2018

GRUPA TARYFOWA STREFA [CENY NETTO ZŁ ZA MWh] STREFA [CENY NETTO ZŁ ZA MWh] STREFA [CENY NETTO ZŁ ZA MWh] OPŁATA HANDLOWA
  I II III  
B11 394,00 - - 200,00
B21 394,00 - - 200,00
B22 568,00 365,00 - 200,00
B23 459,00 622,00 356,00 200,00
C21 401,00 - - 75,00
C22a 575,00 367,00 - 75,00
C22b 457,00 335,00 - 75,00
C22w 469,00 341,00 - 75,00
C23 456,00 605,00 360,00 75,00
C11 425,00 - - 35,00
C11o 417,00 - - 35,00
C12a 534,00 380,00 - 35,00
C12b 462,00 316,00 - 35,00
C12w 469,00 341,00 - 35,00
G11 407,00 - - 15,00
G12 464,00 317,00 - 15,00
G12w 488,00 348,00 - 15,00