Taryfy Dla Odbiorców Końcowych

Cennik netto energii elektrycznej dla odbiorców końcowych stosowany od 1.01.2021 r.

Grupa taryfowa Strefa I [netto zł/MWh] Strefa II [netto zł/MWh] Strefa III [netto zł/MWh] Opłata handlowa [netto zł/m-c]
B11 436,00     200,00
B21 436,00     200,00
B22 628,00 404,00   200,00
B23 508,00 688,00 394,00 200,00
C21 443,00     75,00
C22a 636,00 406,00   75,00
C22b 505,00 370,00   75,00
C22w 519,00 377,00   75,00
C23 504,00 669,00 398,00 75,00
C11 470,00     35,00
C11o 461,00     35,00
C12a 591,00 420,00   35,00
C12b 511,00 349,00   35,00
C12w 519,00 377,00   35,00
G11 450,00     15,00
G12 513,00 351,00   15,00
G12w 540,00 385,00   15,00