FAQ

FAQ

Zmiana adresu korespondencyjnego
Chevron down

Zmienił mi się adres korespondencyjny dla mojego rachunku za ciepło. Co mam zrobić?

​Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi zgłaszając ten fakt Opiekunowi Klienta telefonicznie, mailowo lub listownie.

Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy?
Chevron down

Sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Rozpoczęcie i zakończenie dostaw ciepła nie jest już uzależnione od konkretnej daty w kalendarzu, tak jak to miało miejsce w przeszłości.

Dzięki zastosowaniu tzw. automatyki pogodowej, dostawa ciepła jest możliwa przez cały rok. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie zwłaszcza w okresach przejściowych (późna wiosna, wczesna jesień), kiedy dobowe wahania temperatury zewnętrznej są szczególnie mocno odczuwalne.

Kto może korzystać z iBOK?
Chevron down

Z konta iBOK może skorzystać każdy Klient Fortum, który złoży pisemne oświadczenie wyrażające chęć uruchomienia tej usługi. Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj >

Mam problem z zalogowaniem się na konto iBOK
Chevron down

​Najpierw sprawdź, czy została wprowadzona prawidłowa nazwa użytkownika i hasło. Jeśli nie jesteś pewien, możesz skorzystać z przycisku "Zapomniałeś hasła?". Czasami mogą wystąpić przejściowe trudności techniczne, testy, dlatego, spróbuj zalogować się nieco później i sprawdzić, czy to zadziała. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta właściwym ze względu na lokalizację.
 

Co to jest opłata stała i zmienna?
Chevron down

Opłaty stałe (za zamówioną moc i za przesył) są naliczane przez 12 miesięcy w roku. Stanowią iloczyn zamówionej mocy cieplnej (MW) i ceny za zamówioną moc (opłata stałą za moc zamówioną) lub ceny za usługi przesyłowe (opłata stała za usługi przesyłowe).

Opłaty zmienne są naliczane, co miesiąc i zależą wprost od zużycia ciepła. Naliczane są na podstawie comiesięcznych odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego i dlatego w zimie są zwykle większe niż w lecie. Kalkulacja opłaty zmiennej za ciepło to ilość dostarczonego ciepła (GJ) pomnożona przez cenę ciepła, a opłaty zmiennej za przesył to ilość dostarczonego ciepła (GJ) pomnożona przez cenę za usługi przesyłowe.

Jak mogę skorzystać z polecenia zapłaty?
Chevron down

Sprawdź czy bank, który prowadzi twój rachunek oferuje usługę polecenie zapłaty. Szczegółowy wykaz banków znajdziesz na stronie internetowej www.poleceniezaplaty.pl.
Następnie wypełnij formularz „Zgoda na polecenie zapłaty" (do pobrania tutaj), podpisz i złóż w lokalnym Biurze Obsługi Klienta Fortum lub prześlij pocztą.

Po dostarczeniu do Fortum wypełnionego formularza, jedna jego część zostanie wysłana do wskazanego banku w celu rejestracji i uruchomienia usługi, a druga pozostanie w Fortum.

Jak opłacić fakturę w punkcie Transkasa?
Chevron down

Przy okazji codziennych zakupów, korzystając z punktów oznaczonych logo Transkasa, możesz regulować rachunki za ciepło bez prowizji. Płatność w tych punktach jest realizowana na podstawie druku polecenia przelewu z kodem kreskowym zawierającym informacje dotyczące klienta oraz kwoty do zapłaty. Dane z kodu kreskowego są sczytywane przez kasjera za pomocą skanera. Jako potwierdzenie zapłaty otrzymujesz wydruk kasowy zawierający niezbędne informacje dotyczące operacji. Oryginał wydruku kasowego stanowi równocześnie podstawę do zgłaszania ewentualnych reklamacji.