Formularze i wnioski

FORMULARZE I WNIOSKI

Zarządzasz nieruchomością? Chcesz przyłączyć ją do sieci ciepła? A może już jesteś klientem Fortum? W tej sekcji znajdziesz potrzebne Ci dokumenty:

  • Polecenie zapłaty
  • Dokumenty związane z iBOK i eBOK
  • Formularze przyłączenia
  • Wniosek o przyłączenie - Wniosek WP i załączniki
  • Wniosek o przyłączenie – WPm i załączniki
  • Uwarunkowania prawne (ustawy i rozporządzenia)
  • Formularze zleceń
  • Formularze dotyczące budowy/modernizacji sieci lub węzłów cieplnych
  • Dokumenty dotyczące sieci i węzłów cieplnych
  • Dokumenty dotyczące zawarcia umowy na dostarczanie
Vacancies

Zapytanie o przyłączenie do sieci Fortum online

Wypełnij formularz zapytania o przyłączenie.

My fortum

Ekologiczna i wygodna forma rozliczeń

Wyraź chęć otrzymywania eko-faktur w eBOK

Polecenie zapłaty

Ustaw polecenie zapłaty aby opłacać faktury w prosty i wygodny sposób.

iBOK / eBOK

Zobacz regulaminy dotychczasowego (iBOK) i aktualnego (eBOK) systemu obsługi klienta.

Formularze przyłączenia

Wypełnij zapytanie o przyłączenie do sieci Fortum online lub pobierz odpowiednie formularze i złóż je w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek o przyłączenie - Wniosek WP

Wniosek WP o określenie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum. 

W przypadku gdy Wnioskodawca składający wniosek WP zamierza przyłączyć więcej niż jeden węzeł cieplny do sieci ciepłowniczej Fortum, winien wypełnić dodatkowy wniosek WP.

Wniosek o przyłączenie - WPm

Wniosek WPm o określenie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum współpracującego z systemem węzłów mieszkaniowych.

Wniosek WPm dział B - załącznik do Wniosku WPm

Wniosek WPm - dział B - załącznik do Wniosku WPm dotyczy przypadku gdy Wnioskodawca składający wniosek WPm zamierza przyłączyć więcej niż jeden węzeł cieplny (stanowiący źródło ciepła dla systemu węzłów mieszkaniowych) do sieci ciepłowniczej Fortum.

Dokumenty do zawarcia Umowy o przyłączenie

Pobierz dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o przyłączenie

Uwarunkowania prawne

Zapoznaj się ze wszystkimi potrzebnymi ustawami oraz rozporządzeniami.

Zlecenia

Pobierz formularze uruchmienia dostawy ciepła / Nastawy / Zamówienia mocy

Budowa/modernizacja

Pobierz formularze dotyczące budowy/modernizacji sieci lub węzłów cieplnych.

Dokumenty dotyczące sieci i węzłów cieplnych

Pobierz dokumenty dotyczące sieci i węzłów cieplnych

Dokumenty dotyczące zawarcia umowy na dostarczanie

Zapoznaj się ze wszystkimi materiałami, dotyczącymi warunków, na których dostarczane jest ciepło Fortum.

Dokumenty dotyczące rozwiązania umowy na dostarczanie ciepła

Zapoznaj się z  dokumentami związanymi z rozwiązaniem umowy na dostarczanie ciepła.

Vacancies

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza on-line, jeśli nie znalazłeś dokumentu, którego szukasz.