Formularze i wnioski

FORMULARZE I WNIOSKI

Zarządzasz nieruchomością? Chcesz przyłączyć ją do sieci ciepła? A może już jesteś klientem Fortum? W tej sekcji znajdziesz potrzebne Ci dokumenty:

  • Polecenie zapłaty
  • Dokumenty związane z eBOK
  • Formularze przyłączenia
  • Wniosek o przyłączenie - Wniosek WP i załączniki
  • Wniosek o przyłączenie – WPm i załączniki
  • Uwarunkowania prawne (ustawy i rozporządzenia)
  • Formularze zleceń
  • Formularze dotyczące budowy/modernizacji sieci lub węzłów cieplnych
  • Dokumenty dotyczące sieci i węzłów cieplnych
  • Dokumenty dotyczące zawarcia umowy na dostarczanie
Vacancies

Zapytanie o przyłączenie do sieci Fortum online

Wypełnij formularz zapytania o przyłączenie.

My fortum

Ekologiczna i wygodna forma rozliczeń

Wyraź chęć otrzymywania eko-faktur w eBOK

Polecenie zapłaty

Ustaw polecenie zapłaty aby opłacać faktury w prosty i wygodny sposób.

eBOK

Zobacz regulamin systemu obsługi klienta (eBOK).

Formularze przyłączenia

Wyślij Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia do sieci online > lub pobierz poniższy formularz i wyślij go wraz z załącznikiem na adres e-mail: ZapytaniaDS [małpa] fortum [kropka] com .
Możesz też złożyć komplet dokumentów w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek o przyłączenie - Wniosek WP

Wniosek WP o określenie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum.

W przypadku gdy Wnioskodawca składający wniosek WP zamierza przyłączyć więcej niż jeden węzeł cieplny do sieci ciepłowniczej Fortum, winien wypełnić dodatkowy wniosek WP.

Wniosek o przyłączenie - WPm

Wniosek WPm o określenie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum współpracującego z systemem węzłów mieszkaniowych.

Dokumenty do zawarcia Umowy o przyłączenie

Pobierz dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o przyłączenie

Zmiana warunków zasilania

Pobierz formularze dotyczące budowy/modernizacji sieci lub węzłów cieplnych.

Dokumenty dotyczące rozwiązania umowy na dostarczanie ciepła

Zapoznaj się z dokumentami związanymi z rozwiązaniem umowy na dostarczanie ciepła.

Vacancies

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza on-line, jeśli nie znalazłeś dokumentu, którego szukasz.

Wypełnij formularz