Formularze i wnioski

PPS15

Zgłoszenie awarii

Wystapiła awaria lub chcesz zgłosić inny problem?

AU13

Zapytanie o przyłączenie do sieci Fortum online

Wypełnij formularz zapytania o przyłączenie.

CS9

Formularz rejestracyjny e-faktura

​Wypełnij formularz rejestracyjny i otrzymaj bezpłatny dostęp do systemu e-faktura.

Polecenie zapłaty

Ustaw polecenie zapłaty aby opłacać faktury w prosty i wygodny sposób.

Zgoda na polecenie zapłaty (604.52 KB)
Zobacz

iBOK

Załóż bezpłatne konto w całodobowym internetowym Biurze Obsługi Klienta.

Formularz iBOK (609.72 KB)
Zobacz
Regulamin iBOK (723.95 KB)
Zobacz

Formularze przyłączenia

Wypełnij zapytanie o przyłączenie do sieci Fortum online lub pobierz odpowiednie formularze i złóż je w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum. (672.94 KB)
Zobacz
Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum - instrukcja wypełnienia wniosku (36.04 KB)
Zobacz
Plan sytuacyjny (46.62 KB)
Zobacz

Wniosek o przyłączenie - Wniosek WP

Wniosek WP o określenie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum. 

Wniosek o przyłączenie - Wniosek WP (716.49 KB)
Zobacz
Wniosek o przyłączenie - Wniosek WP - instrukcja wypełnienia wniosku (42.42 KB)
Zobacz
Plan sytuacyjny (47.68 KB)
Zobacz

Wniosek WP dział B - załącznik do Wniosku WP

Załącznik do Wniosku WP - dotyczy przypadku gdy Wnioskodawca składający wniosek WP zamierza przyłączyć więcej niż jeden węzeł cieplny do sieci ciepłowniczej Fortum.

Wniosek WP - dział B - załącznik do Wniosku WP (673.09 KB)
Zobacz
Wniosek WP dział B - załącznik do Wniosku WP - instrukcja wypełnienia wniosku (35.56 KB)
Zobacz
Plan sytuacyjny (49.65 KB)
Zobacz

Wniosek o przyłączenie - WPm

Wniosek WPm o określenie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum współpracującego z systemem węzłów mieszkaniowych.

Wniosek o przyłączenie - Wniosek WPm (710.15 KB)
Zobacz
Wniosek o przyłączenie - WPm - instrukcja wypełnienia wniosku (35.56 KB)
Zobacz
Plan sytuacyjny (47.83 KB)
Zobacz

Wniosek WPm dział B - załącznik do Wniosku WPm

Wniosek WPm - dział B - załącznik do Wniosku WPm dotyczy przypadku gdy Wnioskodawca składający wniosek WPm zamierza przyłączyć więcej niż jeden węzeł cieplny (stanowiący źródło ciepła dla systemu węzłów mieszkaniowych) do sieci ciepłowniczej Fortum.

Wniosek WPm - dział B - załącznik do Wniosku WPm (685.67 KB)
Zobacz
Wniosek WPm - dział B załącznik do Wniosku WPm - instrukcja wypełnienia wniosku (36.1 KB)
Zobacz
Plan sytuacyjny (50.18 KB)
Zobacz

Uwarunkowania prawne

Zapoznaj się ze wszystkimi potrzebnymi ustawami oraz rozporządzeniami.

Prawo energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (22.02.2018) (1.27 MB)
Zobacz
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (420.17 KB)
Zobacz
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (15.01.2007) (639.02 KB)
Zobacz
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (22.09.2017) (421.39 KB)
Zobacz

Zlecenia

Pobierz formularze uruchmienia dostawy ciepła / Nastawy / Zamówienia mocy

HC11
Częstochowa – Zlecenie na uruchomienie dostaw ciepła
Zobacz
Wrocław – Nastawy parametrów automatyki (84.2 KB)
Zobacz
Wrocław – Zlecenie rozpoczęcia dostawy ciepła (259.08 KB)
Zobacz
Wrocław - Wykaz ogrzewanych obiektów - zamówienie mocy cieplnej (79.67 KB)
Zobacz

Budowa/modernizacja

Pobierz formularze dotyczące budowy/modernizacji sieci lub węzłów cieplnych.

Zmiana warunków zasilania i Wniosek o rozbudowę węzła (271.62 KB)
Zobacz

Dokumenty dotyczące sieci i węzłów cieplnych

Pobierz dokumenty dotyczące sieci i węzłów cieplnych

Wytyczne i wymagania techniczne dla węzłów cieplnych w spółkach cieplnych Grupy Fortum w Polsce (2.62 MB)
Zobacz
Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci ciepłowniczych w spółkach Grupy Fortum w Polsce (880.43 KB)
Zobacz

Dokumenty dotyczące zawarcia umowy na dostarczanie

Zapoznaj się ze wszystkimi materiałami, dotyczącymi warunków, na których dostarczane jest ciepło Fortum.

Ogólne Warunki Realizacji Umowy (2.83 MB)
Zobacz
Wniosek o zawarcie umowy (54.2 KB)
Zobacz
Techniczne warunki dostawy ciepła (86.02 KB)
Zobacz
Warunki wynikające z umowy przyłączeniowej lub umowy o rozbudowę (91.4 KB)
Zobacz
Wykaz ogrzewanych obiektów - zamówienie mocy cieplnej (126.37 KB)
Zobacz
Tabela regulacyjna (83.55 KB)
Zobacz
Wyciąg z taryfy wytwórcy (59.37 KB)
Zobacz
Schemat rozliczeniowy (67.54 KB)
Zobacz
Nastawy parametrów (80.45 KB)
Zobacz
Dane kontaktowe (117.36 KB)
Zobacz