Uwarunkowania prawne

Zapoznaj się ze wszystkimi potrzebnymi ustawami oraz rozporządzeniami.

HC11
Prawo energetyczne (10.04.1997)
Pobierz
HC11
Ustawa o efektywności energetycznej
Pobierz
HC11
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (15.01.2007)
Pobierz
HC11
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (17.09.2010)
Pobierz
HC11
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (22.09.2017)
Pobierz