Wyciąg z taryf Fortum Power and Heat Polska (Częstochowa)

Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie

Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 01.01.2023 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

NR OWR.4210.71.2022.134.XXI.DB z dnia 15.12.2022 r.

Ceny i stawki opłat obowiązujące w okresie od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Rodzaje cen i stawek opłat
Jednostki
Cena netto*
Symbol grupy taryfowej
C.1.A
C.1.B
C.1.C
C.1.D
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

148 497,03

12 374,75

148 497,03

12 374,75

148 497,03

12 374,75

148 497,03

12 374,75

Cena ciepła

zł/GJ

64,16

64,16

64,16

64,16

Cena nośnika ciepła

zł/m³

26,09

26,09

26,09

26,09

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

47 964,03

3 997,00

61 304,04

5 108,67

59 103,01

4 925,25

76 422,22

6 368,52

Stawka opłaty zmiennej z usługi przesyłowe

zł/GJ

13,20

18,30

16,51

20,82

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny i stawki opłat obowiązujące w okresie od dnia 1 maja 2023 r.

Rodzaje cen i stawek opłat
Jednostki
Cena netto*
Symbol grupy taryfowej
C.1.A
C.1.B
C.1.C
C.1.D
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

114 122,11

9 510,18

114 122,11

9 510,18

114 122,11

9 510,18

114 122,11

9 510,18

Cena ciepła

zł/GJ

49,39

49,39

49,39

49,39

Cena nośnika ciepła

zł/m³

25,20

25,20

25,20

25,20

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

46 990,89

3 915,91

58 610,92

4 884,24

57 399,40

4 783,28

72 398,33

6 033,19

Stawka opłaty zmiennej z usługi przesyłowe

zł/GJ

12,95

17,52

16,05

19,76

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >


 

Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 01.08.2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

OWR.4210.47.2022.134.XX.DB z dnia 13.07.2022 r.

Sieć ciepłownicza Częstochowa

Rodzaje cen i stawek opłat
Jednostki
Cena netto*
Symbol grupy taryfowej
C.1.A
C.1.B
C.1.C
C.1.D
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

106 326,60

8 860,55

106 326,60

8 860,55

106 326,60

8 860,55

106 326,60

8 860,55

Cena ciepła

zł/GJ

41,46

41,46

41,46

41,46

Cena nośnika ciepła

zł/m³

23,63

23,63

23,63

23,63

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

39 123,84

3 260,32

50 520,96

4 210,08

48 672,84

4 056,07

62 473,56

5 206,13

Stawka opłaty zmiennej z usługi przesyłowe

zł/GJ

11,27

15,50

14,00

17,72

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

 


Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 01.01.2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
OWR.4210.40.2021.134.XX.DB z dnia 09.12.2021 r.

Sieć ciepłownicza Częstochowa

Rodzaje cen i stawek opłat
Jednostki
Cena netto*
Symbol grupy taryfowej
C.1.A
C.1.B
C.1.C
C.1.D
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

97 173,05

8 097,75

97 173,05

8 097,75

97 173,05

8 097,75

97 173,05

8 097,75

Cena ciepła

zł/GJ

37,23

37,23

37,23

37,23

Cena nośnika ciepła

zł/m³

20.01

20.01

20.01

20.01

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

37 490,21

3 124,18

48 887,28

4 073,94

47 039,22

3 919,94

60 839,95

5 070,00

Stawka opłaty zmiennej z usługi przesyłowe

zł/GJ

10,83

15,02

13,55

17,27

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

Taryfa Fortum Power and Heat Polska

Pełna wersja

Mass market tested

Jak czytać fakturę?