Wyciąg z taryf Fortum Power and Heat Polska (Częstochowa)

Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie

Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 1 maja 2023 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.23.2023.134.XXI.DB z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Rodzaje cen i stawek opłat

Jednostki

Cena netto*

Symbol grupy taryfowej
C..1.A C.1.B C.1.C C.1.D

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

156056,24

156056,24

156056,24

156056,24

rata miesięczna

13004,69

13004,69

13004,69

13004,69

Cena ciepła

zł/GJ

67,41

67,41

67,41

67,41

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m3

26,29

26,29

26,29

26,29

Stawka o płaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

53616,98

65237,02

64 025,50

79024,43

rata miesięczna

4468,08

5436,42

5335,46

6585,37

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

14,67

19,42

17,82

21,50


Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 01.01.2023 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Ceny i stawki opłat obowiązujące w okresie od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Rodzaje cen i stawek opłat
Jednostki
Cena netto*
Symbol grupy taryfowej
C.1.A
C.1.B
C.1.C
C.1.D
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

148 497,03

12 374,75

148 497,03

12 374,75

148 497,03

12 374,75

148 497,03

12 374,75

Cena ciepła

zł/GJ

64,16

64,16

64,16

64,16

Cena nośnika ciepła

zł/m³

26,09

26,09

26,09

26,09

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

47 964,03

3 997,00

61 304,04

5 108,67

59 103,01

4 925,25

76 422,22

6 368,52

Stawka opłaty zmiennej z usługi przesyłowe

zł/GJ

13,20

18,30

16,51

20,82

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa Fortum Power and Heat Polska

Pełna wersja

Otwórz PDF
Mass market tested

Jak czytać fakturę?

Sprawdź
Fortum takuu

Co oznacza symbol grupy taryfowej?

Sprawdź