Wyciąg z taryf Fortum Power and Heat Polska (Wrocław)

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu 
obowiązujące od 01.01.2023 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.71.2022.134.XXI.DB z dnia 15.12.2022 r.

Sieć ciepłownicza Wrocław

Symbol grupy taryfowej
Stawki opłat za usługi przesyłowe (netto*)
stała
zmienna

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

zł/GJ

T111

56 045,49

4 670,46

12,99

T121

37 275,10

3 106,26

11,07

Z111

48 627,24

4 052,27

16,08

Z111A

48 627,24

4 052,27

15,36

Z121

41 858,90

3 488,24

13,90

Z121A

41 858,90

3 488,24

13,18

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych T111T121, Z111 i Z121 oraz z odbiorcami z grup taryfowych Z111A i Z121A, którzy dokonują zakupu ciepła od FORTUM, będą uwzględniały również:

· ceny za zamówioną moc cieplną [w zł/MW],
· ceny ciepła [w zł/GJ],
· ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków [w zł/m³],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

Pobierz w wersji pdf >

 

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu 
obowiązujące od 01.01.2023 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.71.2022.134.XX.DB z dnia 15.12.2022 r.

Stawki opłat dla odbiorców zasilanych z kotłowni lokalnych we Wrocławiu

Symbol grupy taryfowej
Stawki opłat (netto*)
miesięczna za zamówioną moc cieplną
za ciepło

zł/MW

zł/GJ

OW

11 819,52

116,28

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Taryfa Fortum Power and Heat Polska

Pełna wersja

Otwórz PDF

Taryfa wytwórcy ciepła we Wrocławiu

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A

Zobacz
Fortum takuu

Co oznacza symbol grupy taryfowej?

Sprawdź
Mass market tested

Jak czytać fakturę?

Sprawdź