Formularze i wnioski

PPS15

Zgłoszenie techniczne lub awarii online

Wystapiła awaria lub chcesz zgłosić inny problem?

AU13

Zapytanie o przyłączenie do sieci Fortum online

wypełnij formularz zapytania o przyłączenie

CS9

Formularz rejestracyjny e-faktura

​Wypełnij formularz rejestracyjny i otrzymaj bezpłatny dostęp do systemu e-faktura.

Polecenie zapłaty

Ustaw polecenie zapłaty aby opłacać faktury w prosty i wygodny sposób.

Zgoda na polecenie zapłaty (604.52 KB)
Pobierz

iBOK

Załóż bezpłatne konto w całodobowym internetowym Biurze Obsługi Klienta.

Formularz iBOK (609.72 KB)
Pobierz
Regulamin iBOK (723.95 KB)
Pobierz

Formularze przyłączenia

Wypełnij zapytanie o przyłączenie do sieci Fortum online lub pobierz odpowiednie formularze i złóż je w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum. (672.94 KB)
Pobierz
Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum - instrukcja wypełnienia wniosku (36.04 KB)
Pobierz
Plan sytuacyjny (46.62 KB)
Pobierz

Wniosek o przyłączenie - Wniosek WP

Wniosek WP o określenie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum. 

Wniosek o przyłączenie - Wniosek WP (716.49 KB)
Pobierz
Wniosek o przyłączenie - Wniosek WP - instrukcja wypełnienia wniosku (42.42 KB)
Pobierz
Plan sytuacyjny (47.68 KB)
Pobierz

Wniosek WP dział B - załącznik do Wniosku WP

Załącznik do Wniosku WP - dotyczy przypadku gdy Wnioskodawca składający wniosek WP zamierza przyłączyć więcej niż jeden węzeł cieplny do sieci ciepłowniczej Fortum.

Wniosek WP - dział B - załącznik do Wniosku WP (673.09 KB)
Pobierz
Wniosek WP dział B - załącznik do Wniosku WP - instrukcja wypełnienia wniosku (35.56 KB)
Pobierz
Plan sytuacyjny (49.65 KB)
Pobierz

Wniosek o przyłączenie - WPm

Wniosek WPm o określenie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum współpracującego z systemem węzłów mieszkaniowych.

Wniosek o przyłączenie - Wniosek WPm (710.15 KB)
Pobierz
Wniosek o przyłączenie - WPm - instrukcja wypełnienia wniosku (35.56 KB)
Pobierz
Plan sytuacyjny (47.83 KB)
Pobierz

Wniosek WPm dział B - załącznik do Wniosku WPm

Wniosek WPm - dział B - załącznik do Wniosku WPm dotyczy przypadku gdy Wnioskodawca składający wniosek WPm zamierza przyłączyć więcej niż jeden węzeł cieplny (stanowiący źródło ciepła dla systemu węzłów mieszkaniowych) do sieci ciepłowniczej Fortum.

Wniosek WPm - dział B - załącznik do Wniosku WPm (685.67 KB)
Pobierz
Wniosek WPm - dział B załącznik do Wniosku WPm - instrukcja wypełnienia wniosku (36.1 KB)
Pobierz
Plan sytuacyjny (50.18 KB)
Pobierz

Uwarunkowania prawne

Zapoznaj się ze wszystkimi potrzebnymi ustawami oraz rozporządzeniami.

Prawo energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (22.02.2018) (1.27 MB)
Pobierz
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (420.17 KB)
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (15.01.2007) (639.02 KB)
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (22.09.2017) (421.39 KB)
Pobierz

Zlecenia

Pobierz formularze uruchmienia dostawy ciepła / Nastawy / Zamówienia mocy

HC11
Częstochowa – Zlecenie na uruchomienie dostaw ciepła
Pobierz
Wrocław – Nastawy parametrów automatyki (84.2 KB)
Pobierz
Wrocław – Zlecenie rozpoczęcia dostawy ciepła (259.08 KB)
Pobierz
Wrocław - Wykaz ogrzewanych obiektów - zamówienie mocy cieplnej (79.67 KB)
Pobierz

Budowa/modernizacja

Pobierz formularze dotyczące budowy/modernizacji sieci lub węzłów cieplnych.

Zmiana warunków zasilania i Wniosek o rozbudowę węzła (271.62 KB)
Pobierz

Dokumenty dotyczące sieci i węzłów cieplnych

Pobierz dokumenty dotyczące sieci i węzłów cieplnych

Wytyczne i wymagania techniczne dla węzłów cieplnych w spółkach cieplnych Grupy Fortum w Polsce (2.61 MB)
Pobierz
Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci ciepłowniczych w spółkach Grupy Fortum w Polsce (880.43 KB)
Pobierz
Wytyczne wykonania węzłów -Zał. nr 1 Schematy węzłów (1.22 MB)
Pobierz
Wytyczne wykonania węzłów -Zał. nr 2 kryteria wyboru typu węzła (132.94 KB)
Pobierz
Wytyczne wykonania węzłów -Zał. nr 3 wytyczne branżowe (128.35 KB)
Pobierz

Dokumenty dotyczące zawarcia umowy na dostarczanie

Zapoznaj się ze wszystkimi materiałami, dotyczącymi warunków, na których dostarczane jest ciepło Fortum.

Ogólne Warunki Realizacji Umowy (54.2 KB)
Pobierz
Wykaz ogrzewanych obiektów - zamówienie mocy cieplnej (2.83 MB)
Pobierz
Techniczne warunki dostawy ciepła (86.02 KB)
Pobierz
Warunki wynikające z umowy przyłączeniowej lub umowy o rozbudowę (91.4 KB)
Pobierz
Tabela regulacyjna (83.55 KB)
Pobierz
Wyciąg z taryfy wytwórcy (59.37 KB)
Pobierz
Schemat rozliczeniowy (67.54 KB)
Pobierz
Nastawy parametrów (80.45 KB)
Pobierz
Dane kontaktowe (117.36 KB)
Pobierz