Wyciąg z taryf Fortum Power and Heat Polska (Częstochowa)

Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie

Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 15.06.2021 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OWR. 4210.18.2021.134.XIX.DB z dnia 20.05.2021 r.

Sieć ciepłownicza Częstochowa

Rodzaje cen i stawek opłat
Jednostki
Cena netto*
Symbol grupy taryfowej
C.1.A
C.1.B
C.1.C
C.1.D
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

106 861,04

8 905,09

106 861,04

8 905,09

106 861,04

8 905,09

106 861,04

8 905,09

Cena ciepła

zł/GJ

33,37

33,37

33,37

33,37

Cena nośnika ciepła

zł/m³

18,69

18,69

18,69

18,69

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

35 466,89

2 955,57

45 911,09

3 825,92

45 045,44

3 753,79

58 451,36

4 870,95

Stawka opłaty zmiennej z usługi przesyłowe

zł/GJ

9,85

13,58

12,52

15,85

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

 


 

Stawki opłat dla odbiorców w Częstochowie obowiązujące od 01.01.2021 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OWR. 4210.33.2020.134.XIX.DB z dnia 15.12.2020 r.

Stawki opłat dla odbiorców zasilanych z kotłowni Pankiewicza w Częstochowie 

Rodzaje cen i stawek opłat
Jednostki

Cena netto*

Symbol grupy taryfowej

C.4.A
C.4.C
C.4.D
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

140 995,09

11 749,59

140 995,09

11 749,59

140 995,09

11 749,59

Cena ciepła

zł/GJ

28,38

28,38

28,38

Cena nośnika ciepła

zł/m³

17,37

17,37

17,37

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata  zł/MW/m-c

22 256,13

1 854,68

29 672,35

2 472,70

50 614,60

4 217,88

Stawka opłaty zmiennej z usługi przesyłowe

zł/GJ

4,73

8,38

14,43

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Pobierz w wersji pdf >

Taryfa Fortum Power and Heat Polska

Pełna wersja

Mass market tested

Jak czytać fakturę?