Wyciąg z taryf Fortum Power and Heat Polska (Płock)

Stawki opłat dla odbiorców w Płocku

Stawki opłat dla odbiorców w Płocku 

obowiązujące od 01.01.2023 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.71.2022.134.XXI.DB z dnia 15.12.2022 r.

 

Sieć ciepłownicza Płock

Symbol grupy taryfowej
Stawki opłat za usługi przesyłowe (netto*)
stała
zmienna
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
A

30 192,39

2 516,03

13,01

B

45 568,58

3 797,38

13,81

C

48 875,72

4 072,98

13,34

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych AB i C będą uwzględniały również

· ceny za zamówioną moc cieplną [w zł/MW],
· ceny ciepła [w zł/GJ],
· ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków [w zł/m³],

które ustalone są w taryfie PKN ORLEN S.A.

Pobierz w wersji pdf >


 

Stawki opłat dla odbiorców w Płocku 

obowiązujące od 01.01.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.40.2021.134.XX.DB z dnia 09.12.2021 r.

Sieć ciepłownicza Płock

Symbol grupy taryfowej
Stawki opłat za usługi przesyłowe (netto*)
stała
zmienna
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
A

27 517,09

2 293,09

12,13

B

40 351,56

3 362,63

12,50

C

45 458,88

3 788,24

11,98

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych AB i C będą uwzględniały również

· ceny za zamówioną moc cieplną [w zł/MW],
· ceny ciepła [w zł/GJ],
· ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków [w zł/m³],

które ustalone są w taryfie PKN ORLEN S.A.

Pobierz w wersji pdf >

Taryfa Fortum Power and Heat Polska

Pełna wersja

Otwórz PDF

Taryfa wytwórcy ciepła w Płocku

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku

Otwórz PDF
Mass market tested

Jak czytać fakturę?

Sprawdź
Fortum takuu

Co oznacza symbol grupy taryfowej?

Sprawdź