Wyciąg z taryf Fortum Power and Heat Polska (Wrocław)

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu obowiązujące od 01.01.2022 r.

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu obowiązujące do 31.12.2021 r.

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu 
obowiązujące od 01.01.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.40.2021.134.XX.DB z dnia 09.12.2021 r.

Sieć ciepłownicza Wrocław

Symbol grupy taryfowej
Stawki opłat za usługi przesyłowe (netto*)
stała
zmienna
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
T111

49 609,03

4 134,09

11,70

T121

31 090,59

2 590,88

10,24

Z111

44 753,43

3 729,45

14,93

Z111A

44 753,43

3 729,45

14,24

Z121

38 481,96

3 206,83

12,74

Z121A

38 481,96

3 206,83

12,05

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych T111T121, Z111 i Z121 oraz z odbiorcami z grup taryfowych Z111A i Z121A, którzy dokonują zakupu ciepła od FORTUM, będą uwzględniały również:

· ceny za zamówioną moc cieplną [w zł/MW],
· ceny ciepła [w zł/GJ],
· ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków [w zł/m³],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych T111 oraz T121 będą uwzględniały dodatkowo:

· stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe [w zł/MW],
· stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [w zł/GJ],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

 

 

 

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu 
obowiązujące od 01.01.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.40.2021.134.XX.DB z dnia 09.12.2021 r.

Stawki opłat dla odbiorców zasilanych z kotłowni lokalnych we Wrocławiu

Symbol grupy taryfowej
Stawki opłat (netto*)
miesięczna za zamówioną moc cieplną
za ciepło
zł/MW
zł/GJ
OW

10 159,74

104,34

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pobierz w wersji pdf >

 


 

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu 
obowiązujące od 15.06.2021 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR. 4210.18.2021.134.XIX.DB z dnia 20.05.2021 r.

Sieć ciepłownicza Wrocław

Symbol grupy taryfowej
Stawki opłat za usługi przesyłowe (netto*)
stała
zmienna
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
T111

48 441,36

4 036,78

10,86

T121

28 989,67

2 415,81

10,40

Z111

45 805,12

3 817,09

14,50

Z111A

45 805,12

3 817,09

13,88

Z121

38 988,53

3 249,04

12,46

Z121A

38 988,53

3 249,04

11,84

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych T111T121, Z111 i Z121 oraz z odbiorcami z grup taryfowych Z111A i Z121A, którzy dokonują zakupu ciepła od FORTUM, będą uwzględniały również:

· ceny za zamówioną moc cieplną [w zł/MW],
· ceny ciepła [w zł/GJ],
· ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków [w zł/m³],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych T111 oraz T121 będą uwzględniały dodatkowo:

· stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe [w zł/MW],
· stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [w zł/GJ],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

 


 

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu 
obowiązujące od 01.01.2020 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR. 4210.33.2020.134.XIX.DB z dnia 15.12.2020 r.

Stawki opłat dla odbiorców zasilanych z kotłowni lokalnych we Wrocławiu

Symbol grupy taryfowej
Stawki opłat (netto*)
miesięczna za zamówioną moc cieplną
za ciepło
zł/MW
zł/GJ
GW

4 791,30

57,60

OW

6 340,15

76,88

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pobierz w wersji pdf > 

Taryfa Fortum Power and Heat Polska

Pełna wersja

Taryfa wytwórcy ciepła we Wrocławiu

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A

Mass market tested

Jak czytać fakturę?