Wyciąg z taryf Fortum Power and Heat Polska (Wrocław)

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu 
obowiązujące od 01.01.2023 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.71.2022.134.XXI.DB z dnia 15.12.2022 r.

Sieć ciepłownicza Wrocław

Symbol grupy taryfowej
Stawki opłat za usługi przesyłowe (netto*)
stała
zmienna

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

zł/GJ

T111

56 045,49

4 670,46

12,99

T121

37 275,10

3 106,26

11,07

Z111

48 627,24

4 052,27

16,08

Z111A

48 627,24

4 052,27

15,36

Z121

41 858,90

3 488,24

13,90

Z121A

41 858,90

3 488,24

13,18

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych T111T121, Z111 i Z121 oraz z odbiorcami z grup taryfowych Z111A i Z121A, którzy dokonują zakupu ciepła od FORTUM, będą uwzględniały również:

· ceny za zamówioną moc cieplną [w zł/MW],
· ceny ciepła [w zł/GJ],
· ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków [w zł/m³],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

Pobierz w wersji pdf >


 

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu 
obowiązujące od 01.01.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.40.2021.134.XX.DB z dnia 09.12.2021 r.

Sieć ciepłownicza Wrocław

Symbol grupy taryfowej
Stawki opłat za usługi przesyłowe (netto*)
stała
zmienna
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
T111

49 609,03

4 134,09

11,70

T121

31 090,59

2 590,88

10,24

Z111

44 753,43

3 729,45

14,93

Z111A

44 753,43

3 729,45

14,24

Z121

38 481,96

3 206,83

12,74

Z121A

38 481,96

3 206,83

12,05

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych T111T121, Z111 i Z121 oraz z odbiorcami z grup taryfowych Z111A i Z121A, którzy dokonują zakupu ciepła od FORTUM, będą uwzględniały również:

· ceny za zamówioną moc cieplną [w zł/MW],
· ceny ciepła [w zł/GJ],
· ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków [w zł/m³],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

 

Rozliczenia z odbiorcami z grup taryfowych T111 oraz T121 będą uwzględniały dodatkowo:

· stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe [w zł/MW],
· stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [w zł/GJ],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

 

 

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu 
obowiązujące od 01.01.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.40.2021.134.XX.DB z dnia 09.12.2021 r.

Stawki opłat dla odbiorców zasilanych z kotłowni lokalnych we Wrocławiu

Symbol grupy taryfowej
Stawki opłat (netto*)
miesięczna za zamówioną moc cieplną
za ciepło
zł/MW
zł/GJ
OW

10 159,74

104,34

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pobierz w wersji pdf >

Taryfa Fortum Power and Heat Polska

Pełna wersja

Taryfa wytwórcy ciepła we Wrocławiu

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A

Mass market tested

Jak czytać fakturę?