Taryfa dla Wrocławia - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grupy Z111, Z111A, Z121, Z121A obowiązujące od 1 maja 2023 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.22.2023.1276.XXIII.DB z dnia 7 kwietnia 2023r.

 

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat (netto)*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

142 179,32

11 848,28

Cena ciepła

zł/GJ

74,12

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m3

23,32

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup Grupy T111, T121 obowiązujące od 1 maja 2023 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.22.2023.1276.XXIII.DB z dnia 7 kwietnia 2023r.

 

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat (netto)*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

200 737,33

16 728,11

Cena ciepła

zł/GJ

100,86

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m3

21,58

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

 

zł/MW/rok

rata miesięczna

17 433,94

1 452,83

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,61

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grupy T111, T121 obowiązujące od 01.01.2023 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

NR OWR.4210.79.2022.1276.XXIII.DB z dnia 14.12.2022 r.

 

Ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące w okresie od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen i stawek opłat (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

182 595,60

15 216,30

Cena ciepła

zł/GJ

91,74

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

21,27

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

17 297,52

1 441,46

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,55

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grupy Z111, Z111A, Z121, Z121A obowiązujące od 01.01.2023 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.79.2022.1276.XXIII.DB z dnia 14.12.2022 r.

Ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące w okresie od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

133 604,28

11 133,69

Cena ciepła

zł/GJ

69,65

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

23,39

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.