Taryfa dla Wrocławia - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup taryfowych Z111, Z111A, Z121, Z121A 
obowiązujące od 01.07.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.23.2022.1276.XXII.DB z dnia 06.06.2022 r.

 

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

81  562,08

6 796,84

Cena ciepła

zł/GJ

43,00

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,90

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

 


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup taryfowych T111, T121 obowiązujące od 01.07.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR ONR OWR.4210.23.2022.1276.XXII.DB z dnia 06.06.2022 r.

 

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen i stawek opłat (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

142 807,44

11 900,62

Cena ciepła

zł/GJ

69,53

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

16,00

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

13 985,41

1 165,45

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,03

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

 


 

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup taryfowych Z111, Z111A, Z121, Z121A 
obowiązujące od 01.01.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.52.2021.1276.XXII.AM z dnia 17.12.2021 r.

 

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

77 725,34

6 477,11

Cena ciepła

zł/GJ

41,03

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,00

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

 


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup taryfowych T111, T121 obowiązujące od 01.01.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.52.2021.1276.XXII.AM z dnia 17.12.2021 r.

 

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen i stawek opłat (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

109 615,68
9 134,64

Cena ciepła

zł/GJ

53,37

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,41

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

12 628,67

1 052,39

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,45

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >