Taryfa dla Wrocławia - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Stawki opłat obowiązujące od 01.01.2022 r.

Stawki opłat obowiązujące do 31.12.2021 r.

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup taryfowych Z111, Z111A, Z121, Z121A 
obowiązujące od 01.01.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.52.2021.1276.XXII.AM z dnia 17.12.2021 r.

 

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

77 725,34

6 477,11

Cena ciepła

zł/GJ

41,03

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,00

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

 


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup taryfowych T111, T121 obowiązujące od 01.01.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.52.2021.1276.XXII.AM z dnia 17.12.2021 r.

 

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen i stawek opłat (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

109 615,68
9 134,64

Cena ciepła

zł/GJ

53,37

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,41

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

12 628,67

1 052,39

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,45

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz w wersji pdf >

 


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup taryfowych Z111, Z111A, Z121, Z121A 
obowiązujące od 01.06.2021 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OWR. 4210.16.2021.1276.XXI.AM z dnia 17.05.2021 r.

 

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

76 604,44
6 133,70

Cena ciepła

zł/GJ

42,66

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,15

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe ceny będą również uwidocznione na na Dokumentach rozliczeniowych przesyłanych Państwu poprzez aplikację Moje Fortum.

Pobierz pdf >

 


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu przypisanych do grup taryfowych T111, T121 obowiązujące od 01.06.2021 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OWR. 4210.16.2021.1276.XXI.AM z dnia 17.05.2021 r.

 

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen i stawek opłat (netto)*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

116 024,24
9 668,69

Cena ciepła

zł/GJ

56,98

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,70

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

10 390,64
865,89

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

4,15

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz pdf >