Taryfy dla Wrocławia - usługa Mój Dom

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu
obowiązujące od 01.01.2023 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.79.2022.1276.XXIII.DB z dnia 14.12.2022 r.

 

Ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące w okresie od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen (netto)*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

133 604,28

11 133,69

Cena ciepła

zł/GJ

69,65

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

23,39

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe ceny będą również uwidocznione na na Dokumentach rozliczeniowych przesyłanych Państwu poprzez aplikację Moje Fortum.

 

 Ceny ciepła i stawki opłat za ciepło obowiązujące w okresie od dnia 1 maja 2023 r.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen (netto)*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

98 739,72

8 228,31

Cena ciepła

zł/GJ

51,48

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

20,45

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe ceny będą również uwidocznione na na Dokumentach rozliczeniowych przesyłanych Państwu poprzez aplikację Moje Fortum.

Pobierz z wersji pdf >

 

Stosowane w rozliczeniach stawki opłat
obowiązujące od dnia 01.01.2023 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.71.2022.134.XXI.DB z dnia 15.12.2022 r.

Sieć ciepłownicza Wrocław

Symbol grupy taryfowej

Stawki opłat za usługi przesyłowe (netto*)

stała

zmienna

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

zł/GJ

Z111

48 627,24

4 052,27

16,08

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenia z odbiorcami z grupy taryfowej Z111, którzy dokonują zakupu ciepła od Fortum, będą uwzględniały również:

· ceny za zamówioną moc cieplną [w zł/MW],
· ceny ciepła [w zł/GJ],
· ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków [w zł/m³],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

Pobierz w wersji pdf >


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu 
obowiązujące od 01.01.2022 r. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.52.2021.1276.XXII.AM z dnia 17.12.2021 r.

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen (netto)*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

77 725,34
6 477,11

Cena ciepła

zł/GJ

41,03

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,00

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe ceny będą również uwidocznione na na Dokumentach rozliczeniowych przesyłanych Państwu poprzez aplikację Moje Fortum.

Pobierz z wersji pdf >

Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu
obowiązujące od 01.07.2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.23.2022.1276.XXII.DB z dnia 06.06.2022 r.

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen (netto)*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna 

81 562,08

6 796,84

Cena ciepła

zł/GJ

43,00

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,90

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe ceny będą również uwidocznione na na Dokumentach rozliczeniowych przesyłanych Państwu poprzez aplikację Moje Fortum.

Pobierz z wersji pdf > 

 


 

Stosowane w rozliczeniach stawki opłat 
obowiązujące od dnia 01.01.2022 roku.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.40.2021.134.XX.DB z dnia 09.12.2021 r.

Sieć ciepłownicza Wrocław

Symbol grupy taryfowej

Stawki opłat za usługi przesyłowe (netto*)

stała

zmienna

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

zł/GJ

Z111

44 753,43

3 729,45

14,93

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenia z odbiorcami z grupy taryfowej Z111, którzy dokonują zakupu ciepła od Fortum, będą uwzględniały również:

· ceny za zamówioną moc cieplną [w zł/MW],
· ceny ciepła [w zł/GJ],
· ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków [w zł/m³],

które ustalone są w taryfie KOGENERACJA S.A.

Pobierz w wersji pdf >

 


Stawki opłat dla odbiorców we Wrocławiu
obowiązujące od 01.01.2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
NR OWR.4210.52.2021.1276.XXII.AM z dnia 17.12.2021 r.

Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen (netto)*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna

77 725,34
6 477,11

Cena ciepła

zł/GJ

41,03

Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej)

zł/m³

13,00

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe ceny będą również uwidocznione na na Dokumentach rozliczeniowych przesyłanych Państwu poprzez aplikację Moje Fortum.

Pobierz z wersji pdf >