Rozwój systemów ciepłowniczych

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn500-2xDn40 mm o długości ok. 1000 mb wzdłuż ulicy Kamińskiego

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0019/16

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
5 667 225,00 PLN

 

Dofinansowanie:
1 889 010,00 PLN

 

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2020):

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 413,63 t CO2/rok

  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 3 416,21 GJ/rok

  • Spadek emisji pyłu: 0,03 Mg/rok

 

Unia Europejska

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnej kotłowni przy ul. Pankiewicza w Częstochowie

Nr projektu:

POIS.01.07.02-00-0011/17

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
12 921 150,00 PLN

 

Dofinansowanie:
7 080 000,00 PLN

 

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2021):

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 1 541,66 t równoważnika CO2/rok

  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 13 424,24 GJ/rok

  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu: 22 144,00 GJ/rok

  • Spadek emisji pyłu: 2,44 Mg/rok

  • Liczba zlikwidowanych palenisk węglowych w wyniku realizacji projektu: 1 szt.

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez specjalny adres e-mail [email protected] lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.