Pytania dotyczące płatności

1. Sposoby rozliczania

Czy mogę mieć jedną fakturę za prąd i gaz?

Nie, gdyż odczyty inkasenckie prądu i gazu dokonywane są zazwyczaj w innych terminach.

2. Płatność

Jak można zapłacić za fakturę?

Fakturę możesz opłacić przelewem internetowym ze swojego banku, przelewem online po zalogowaniu się do eBOK Fortum lub przelewem w placówce banku bądź na poczcie.

Jeżeli posiadasz kilka kont rozliczeniowych ważne jest, żebyś dokonywał płatności na numer wskazany na konkretnej fakturze. Dzięki temu środki będą księgowane prawidłowo.

Czy posiadam indywidualny nr rachunku?

Tak, każdy Klient u nas posiada przypisany numer rachunku bankowego do wpłat za medium. Zwróć proszę uwagę na to, jeżeli kupujesz od nas gaz i prąd, że posiadasz dwa różne numery rachunków.

Czy mogę płacić poprzez polecenie zapłaty?

Fortum nie realizuje płatności z użyciem polecenia zapłaty. Fakturę można opłacić przelewem internetowym ze swojego banku, przelewem online po zalogowaniu się do eBOK Fortum lub przelewem w placówce banku bądź na poczcie.

Jak mogę wydłużyć termin płatności?

Prosimy, napisz do nas.

Jestem Klientem Indywidualnym

Jestem Klientem Biznesowym

Podaj w treści zgłoszenia o ile dni chcesz przesunąć termin płatności oraz podaj numer dokumentu. Termin płatności możesz wydłużyć maksymalnie o 20 dni od dnia wskazanego jako termin płatności na fakturze.

Jak rozłożyć płatność na raty?

Prosimy, napisz do nas.

Jestem Klientem Indywidualnym

Jestem Klientem Biznesowym

Wskaż w treści zgłoszenia propozycję spłaty oraz podaj informację jakich dokumentów dotyczy zgłoszenie. My poinformujemy Cię czy zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie.

3. Faktura

Kiedy otrzymam fakturę?

Faktury wystawiamy po dokonanym odczycie licznika. Generujemy je w zależności od częstotliwości odczytów licznika, np. co miesiąc, co dwa miesiące, raz na pół roku, raz na rok. W przypadku, gdy odczyty masz rzadziej niż co dwa miesiące, otrzymasz od nas harmonogram płatności lub fakturę szacunkową.

Co oznaczają opłaty na moim rachunku za prąd?

energia elektryczna – określa ilość pobranego prądu w danej porze doby (strefie) stosowanej w rozliczeniach (strefa: dzienna, nocna, szczytowa, pozaszczytowa, np. G12, C12) lub bez podziału na strefy czasowe (całodobowa np. G11, C11),

opłata przesyłowa zmienna –  pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania,

opłata przesyłowa stała – odzwierciedla ponoszone przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u Ciebie (jednofazowego lub trójfazowego),

opłata abonamentowa – odzwierciedla koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego weryfikacją,

opłata handlowa pokrywa koszty związane z prowadzeniem Biura Obsługi Klienta, wysyłką i przygotowaniem rachunków, wdrożeniem i utrzymaniem platformy eBOK,

opłata jakościowa – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie standardów jakości dostawy,

opłata przejściowa – opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc, stanowi przychód elektrowni. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej,

opłata OZE – została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucyjne odbiorcom końcowym mocą ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.) zwaną również „Ustawa OZE” i obowiązującą od 1 lipca 2016 roku. Naliczana jest od energii pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego.

Co oznaczają opłaty na moim rachunku za gaz?

paliwo gazowe - określa ilość pobranego gazu w danym okresie rozliczeniowym,

opłata abonamentowa - zryczałtowana opłata stała, pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, ile gazu zużyjesz. Odzwierciedla koszty związane m.in. z wystawianiem i dostarczaniem faktur, obliczaniem i pobieraniem należności, a także z zawieraniem i dotrzymywaniem warunków umów i prawidłowością rozliczeń.

opłata sieciowa stała – zryczałtowana opłata stała, pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, ile gazu zużyjesz. Odzwierciedla koszty związany z utrzymaniem sieci, tj. eksploatacji, monitorowania, remontowania i modernizacji gazociągów,

opłata sieciowa zmienna – opłata za dostarczanie gazu o określonych parametrach (dotyczy kwestii jakościowych gazu).

Co w sytuacji, kiedy faktura do mnie nie dotarła?

Wszystkie faktury są dostępne dzień po wystawieniu na portalu eBOK.

W każdej chwili możesz prosić o duplikat faktury. Wyślemy go, zgodnie z Twoim życzeniem, na wskazany adres mailowy bądź korespondencyjny. Stały dostęp do faktur jest możliwy po zalogowaniu się do naszego portalu eBOK.

 

4. Konto rozliczeniowe

Posiadam nadpłatę, co dalej?

W pierwszej kolejności nadpłatę księgujemy na poczet przyszłych płatności. W przypadku, gdy chcesz uzyskać jej zwrot proszę wypełnij wniosek i prześlij go przez formularz kontaktowy:

Jestem Klientem Indywidualnym

Jestem Klientem Biznesowym.

Bądź zgłoś nam swoją dyspozycję poprzez portal eBOK.

Nadpłatę zwrócimy Ci maksymalnie w ciągu 14 dni.

Czy mogę dokonać przeksięgowania pomiędzy kontami?

Prosimy wypełnij wniosek i prześlij go nam poprzez formularz kontaktowy:

Jestem Klientem Indywidualnym

Jestem Klientem Biznesowym.

Bądź złóż dyspozycję na swoim koncie w portalu eBOK.