Fortum uruchamia procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) elektrowni jądrowej Loviisa w Finlandii

elektrownia jądrowa Loviisa w Finlandii o zachodzie słonca.

Fortum Power and Heat Oy zainicjowało procedurę oceny oddziaływania na środowisko (procedurę OOŚ) w elektrowni jądrowej Loviisa. Procedura będzie oceniać wpływ na środowisko potencjalnego przedłużenia żywotności elektrowni lub, alternatywnie, likwidacji elektrowni, a także wpływ na środowisko obiektu ostatecznego unieszkodliwiania odpadów nisko- i średnioaktywnych.

Program OOŚ, opublikowany w sierpniu 2020 r., Zawiera plan Fortum dotyczący oceny oddziaływań na środowisko oraz organizacji komunikacji i partycypacji. Ocena oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona na podstawie Programu OOŚ oraz przedstawionych opinii i oświadczeń o programie. Wyniki oceny zostaną przedstawione w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Organem koordynującym w procedurze OOŚ projektu jest Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia Finlandii, a organem koordynującym przesłuchanie międzynarodowe - Ministerstwo Środowiska Finlandii.

Nuclear power

Ocena środowiskowa elektrowni jądrowej Loviisa

News

Dalsze informacje o programie OOŚ

Contact by phone

Skontaktuj się z naszymi ekspertami