Szanowni Klienci, uprzejmie prosimy, abyście nie zszywali dokumentów, które wysyłacie na nasz adres korespondencyjny. Znacznie przyspieszy nam to proces obsługi Waszych oświadczeń. Dziękujemy.

Informacja o ustawie zamrażającej ceny energii elektrycznej

ustawa_zamrażająca_b2b

Kto został objęty ustawą?

Business
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Ustawa obejmie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Farm
Producenci rolni

Ustawa obejmuje też producenta rolnego będącego osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów [1], lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej [2] w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności.

[1] Zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001).

[2] W rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4).

Municipalities societies
Samorządowe jednostki budżetowe

Ustawa obejmuje jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący na rzecz tej jednostki usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządową jednostkę budżetową oraz inne spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych.

Jak złożyć oświadczenie?

Wzór oświadczenia znajdziesz TUTAJ. Zamieściliśmy go również u dołu strony.

Wypełnione i podpisane oświadczenie wyślij do nas listownie na adres:

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Marynarki Polskiej 197

80-868 Gdańsk.
 

Korzystasz z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (e-dowód)? Podpisane elektronicznie oświadczenie możesz do nas wysłać e-mailowo na adres vip [kropka] poland [małpa] fortum [kropka] com.

Pamiętaj, że nie przyjmiemy skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie oświadczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy ustawa weszła w życie?

Ustawa weszła w życie 4.11.2022 roku.

Gdzie znajdę oficjalny tekst ustawy?

Oficjalny tekst ustawy znajdziesz w Dzienniku Ustaw. Zamieściliśmy ją również w załącznikach u dołu strony.

Co daje mi ustawa i kogo obowiązuje?

Ustawa gwarantuje określonym w niej odbiorcom maksymalną cenę sprzedaży energii elektrycznej, po której będą rozliczani do końca 2023 roku. Ustawa będzie obowiązywać wszystkich odbiorców uprawnionych. Kompletną listę znajdziesz w treści ustawy (art. 2, pkt 2, a-f).

Gwarancja maksymalnej ceny nie dotyczy dużych przedsiębiorców w rozumieniu przepisów Ustawy
z 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).

Od kiedy obowiązują zamrożone ceny?

Jeśli złożyłeś oświadczenie do 30.11.2022 r., cena maksymalna będzie Cię obowiązywać od 1.12.2022 roku. Jeśli złożysz oświadczenie po 30.11.2022 r., cena maksymalna będzie Cię obowiązywać od kolejnego miesiąca liczonego od daty nadania oświadczenia.

Cena maksymalna może być zastosowana wstecz dla grupy odbiorców spełniających kryteria wskazane w art. 3 ust. 2 Ustawy.

Czy Ustawa nakłada limity zużycia?

Ta Ustawa nie wprowadza limitów zużycia prądu, a jedynie określa jego maksymalną cenę.

Jaka cena będzie mnie obowiązywała w ramach ustawy?

Cena maksymalna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to 785 zł/MWh netto. Do tej ceny doliczany jest podatek akcyzowy, który w roku 2022 wynosił 4,6 zł/MWh netto a w 2023 jest to kwota 5,0 zł/MWh netto.

Co zrobić, aby mieć cenę maksymalną?

Wystarczy złożyć oświadczenie, którego wzór znajdziesz TUTAJ. Zamieściliśmy je do pobrania również u dołu strony.

Jak złożyć oświadczenie?

Oświadczenie możesz wysłać listem za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Marynarki Polskiej 197

80-868 Gdańsk

lub elektronicznie na adres vip [kropka] poland [małpa] fortum [kropka] com. Dokument w wersji elektronicznej musi być opatrzony jednym z poniższych podpisów:

  • Certyfikowany Podpis Elektroniczny,
  • Podpis Zaufany (Profil Zaufany),
  • Osobisty Podpis Elektroniczny (e-Dowód).
Do kiedy mogę złożyć oświadczenie? Co jeśli złożę je po terminie?

Powinieneś złożyć oświadczenie do 30.11.2022 roku.

Jeżeli złożysz oświadczenie po tym terminie, cena maksymalna będzie Cię obowiązywać od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie.

Przykład: Jeżeli złożysz oświadczenie w grudniu 2022 r., to niższą cenę zastosujemy od stycznia 2023 roku.

Kto musi podpisać oświadczenie?

Oświadczenie powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania odbiorcy energii elektrycznej.

Skąd pobrać oświadczenie?

Wzór oświadczenia znajdziesz TUTAJ. Zamieściliśmy go również u dołu strony.

Co jeśli mam więcej niż jeden punkt poboru energii?

Ustawa wprowadza maksymalną cenę dla wszystkich punktów poboru energii, które zawarłeś w oświadczeniu.

Gdzie znajdę numer punktu poboru energii?

Numer punktu poboru energii jest na każdej fakturze. Szczegóły znajdziesz TUTAJ

Czy jeśli mam fotowoltaikę, czy też będę mógł złożyć oświadczenie?

Tak, możesz złożyć oświadczenie.