Informacja ws. Ustawy z dn. 26 stycznia 2022 r.

W dniu 28 stycznia 2022 roku opublikowana została Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie
odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Jest ona częścią Tarczy Antyinflacyjnej.
Jej zadaniem jest rozszerzenie ilości podmiotów, które mogą skorzystać z dostosowania cen rozliczania sprzedaży
paliwa gazowego na warunkach cenowych jak w gospodarstwach domowych.

Jeżeli należą Państwo do jednej z grupy podmiotów, uprawnionych do zastosowania cen określonych w ww. Ustawie,
powinniście Państwo złożyć stosowne oświadczenie zgodnie z jednym ze wzorów, które zostały określone
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska. 

Oświadczenie należy złożyć w ciągu 45 dniu od daty jej wejścia w życie.

Pytania i odpowiedzi

Gdzie i jak należy wysłać oświadczenie?
Chevron down

Oświadczenie powinni Państwo przesłać do nas:

  • listem poleconym na nasz adres Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk,

  • e-mailowo na adres vip [kropka] poland [małpa] fortum [kropka] com (tylko, jeśli oświadczenie zostało podpisane podpisem posiadającym kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego przez osoby uprawnione do Państwa reprezentacji).

Czy mogę podpisać oświadczenie profilem zaufanym?
Chevron down

Nie, profil zaufany nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do kiedy należy złożyć oświadczenie?
Chevron down

Oświadczenia należy złożyć w terminie 45 dni od wejścia życie ustawy, tj. najpóźniej w dniu 15.03.2022 roku.

Od kiedy będziemy rozliczani według Taryfy?
Chevron down

Stawkę taryfową zastosujemy od dnia 1.01.2022 roku po poprawnie złożonym oświadczeniu.

Przydatne dokumenty