Najczęstsze pytania dotyczące oferty „Fortum Assistance”

Najczęstsze pytania dotyczące Ubezpieczenia Assistance

Kiedy mogę skorzystać z usługi assistance?

Z usługi możesz skorzystać w razie wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w miejscu ubezpieczenia.

Oznacza to, że jeżeli w Twoim domu pojawi się m.in. dym, przepięcie czy zalanie możesz liczyć na wsparcie. Również na wypadek takich zdarzeń jak grad, powódź, pożar, uderzenie pioruna czy akty wandalizmu, otrzymujesz pomoc.

Ubezpieczenie obejmuje również naprawę sprzętu AGD/RTV/IT w przypadku awarii, opiekę nad dziećmi i zwierzętami w czasie Twojej hospitalizacji. Dzięki usłudze assistance masz dostęp do infolinii remontowo-budowlanej czy infolinii prawnej.

Szczegóły skorzystania z usług w ramach posiadanego Ubezpieczenia, określają "Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia FORTUM Assistance Ubezpieczenie Europ Assistance".

Jak zgłosić szkodę?

Minimum formalności - zgłoszenie to jednorazowy kontakt z jednym numerem telefonu: +48 22 205 51 69.

Jakie dane muszę podać przy zgłaszaniu szkody?

Przy zgłoszeniu szkody powinieneś podać następujące informacje:

- imię i nazwisko;

- numer PPE/PZO (punkt poboru prądu/gazu);

- adres miejsca ubezpieczenia;

- krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;

- numer telefonu do skontaktowania się z Ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą.

Na jaki okres zawierane jest Ubezpieczenie?

Okres ubezpieczenia trwa przez cały okres obowiązywania Umowy Kompleksowej energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego.

Od jakiego momentu jestem Ubezpieczony?

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi w Umowie Kompleksowej dotyczącej energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego.

Rezygnując z Umowy, mogę zachować Ubezpieczenie?

Wygaśniecie lub rozwiązanie Umowy co do zasady jest równoznaczne z rezygnacją z Ubezpieczenia. Jedynie w sytuacji, gdy podpisałeś z nami Umowy na Energię Elektryczną i Paliwo Gazowe, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy na Paliwo Gazowe nie powoduje utraty Ubezpieczenia.