Poznaj ujednolicone zasady fakturowania dla naszych klientów

Nowe faktury

NOWE FAKTURY DLA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA I CZĘSTOCHOWY

Od stycznia 2021 roku ujednolicamy wygląd faktur dla wszystkich klientów Fortum.

Mieszkańcy Płocka i Częstochowy otrzymają teraz faktury, w których Opłaty stałe za zamówioną moc oraz Opłaty stałe za przesył nie będą już rozdzielane na poszczególne pozycje. Opłaty za usługi zmienne pozostaną na fakturze bez zmian.

Co dokładnie się zmieni?

 • Poszczególne pozycje na fakturze:
  Opł. stała za zamówioną moc CO,
  Opł. stała za zamówioną moc C.W.,
  Opł. stała za zamówioną moc Went. (Wentylacja) oraz
  Opł. stała za zamówioną moc Tech. (Technologia)
  wejdą w skład nowej pozycji: Opłata stała za zamówioną moc.

 • Poszczególne pozycje na fakturze:
  Opł. stała – przesył CO,
  Opł. stała – przesył C.W.,
  Opł. stała – przesył Went. (Wentylacja) oraz
  Opł. stała – przesył Tech. (Technologia)
  wejdą w skład nowej pozycji: Opłata stała za usługi przesyłowe.

Klient Fortum czytający nową, krótszą i bardziej czytelną fakturę Fortum Ciepło

NOWA FAKTURA JEST KRÓTSZA I BARDZIEJ CZYTELNA

Zadbaliśmy o to, by faktury za ciepło od początku 2021 roku stały się bardziej przejrzyste i komfortowe w czytaniu dla wszystkich naszych klientów.

SPRAWDŹ