nowy eBOK - test

Wpisz dane osoby, która ma uzyskać  dostęp do eBOK dla klientów ciepła – zarządzaj umowami, fakturami i płatnościami.

Po zalogowaniu do nowego eBOK wskazana osoba będzie miała dostęp do danych Klienta w zakresie finansowym i/lub technicznym.

W przypadku nadania uprawnień kompleksowych  będzie miała możliwość nadawania uprawnień kolejnym osobom.


 


 

Rola w eBOK

Wybierz uprawnienia jakie chcesz nadać osobie zgłaszanej do korzystania z eBOK.