Praca w Fortum

W Fortum angażujemy się w zmianę świata na czystszy. Nasi pracownicy pełnią ważną rolę w tej transformacji poprzez współpracę z klientami, produktami i usługami na najwyższym technologicznie poziomie. Aktualnie, Fortum tworzy około 9000 profesjonalistów w różnych krajach. Praca na wielu naszych stanowiskach wymaga współpracy międzynarodowej i codziennego utrzymywania kontaktów ze współpracownikami, klientami i dostawcami z całego świata.

Wierzymy w moc zespołu

Nasze wartości – ciekawość, odpowiedzialność, uczciwość i szacunek – tworzą podstawę naszych działań.  Nasze zasady przywództwa opierają się na otwartym przywództwie i wierze naszych w ludzi. To oznacza, że Fortum jest miejscem pracy oferującym wyjątkowe wyzwania i odpowiedzialność, których podstawą jest zaufanie do pracowników. Jako nasz pracownik otrzymasz wsparcie i zachętę do poszukiwania własnych rozwiązań i kwestionowania aktualnych metod pracy. Ponadto, duch zespołu jest dla nas ważny i doceniamy ludzi, którzy lubią pracę z innymi, aby osiągnąć wspólny cel.  Świętowanie sukcesów, zarówno większych jak i tych małych, jest częścią naszej kultury organizacyjnej.

Regularnie mierzymy satysfakcję i zaangażowanie naszych pracowników w obszarach dotyczących bieżącej działalności biznesowej, wspólnych celów, współpracy z klientami oraz przywództwa. Dla przykładu, badania z 2016 roku pokazały, że pracownicy Fortum mocno angażują się w swoją pracę, jednocześnie zachowując zdrową równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

Ludzie na pierwszym miejscu

Bezpieczeństwo i dobrostan pracowników są w Fortum na pierwszym miejscu - jest to jedyna droga do sukcesu w naszej bieżącej działalności biznesowej. Zapewniamy bezpieczne środowisko pracy we wszystkich naszych obszarach działalności. Wierzymy, że zdrowi i usatysfakcjonowani pracownicy osiągają lepsze wyniki i tworzą kreatywne i efektywne miejsce pracy.  Jesteśmy także przekonani, że równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym jest ważna dla naszych pracowników. Dlatego aktywnie wspieramy ich w realizowaniu innych ról życiowych poprzez oferowanie im dodatkowych atrakcyjnych benefitów. 

Na przykład, uruchomiliśmy program o nazwie Energize your day, którego celem jest inspirowanie, aktywizacja i wsparcie naszych pracowników w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym. Oferta tego programu zawiera m.in. pomysły i narzędzia związane z zarządzaniem sobą w czasie, kontrolą stresu, regeneracją, odżywianiem i aktywnością fizyczną. Nasi pracownicy korzystają z bezpłatnych wykładów i warsztatów oraz innych aktywności, które przyjdą nam do głowy.

Zachęcamy także naszych pracowników do bycia Fit poprzez dołączenie do programu Multisport. Wierzymy, że aktywne uprawianie sportu oraz zdrowy styl życia ma ogromny wpływ na wykonywaną pracę oraz zadowolenie pracownika.

Działamy odpowiedzialnie 

Mamy aktywny wkład w pozytywny rozwój społeczeństw, zarówno w znacznym jak i mniejszym stopniu. Działamy jak życzliwy, godny zaufania sąsiad i współpracujemy blisko z lokalnymi społecznościami. Ponadto oczekujemy odpowiedzialnych zachowań od naszych partnerów biznesowych. Jako pracownik Fortum, możesz czuć się dumny z faktu, że pracujemy nad projektami i z organizacjami, których celem jest poprawa świata na lepszy.