Praca w Fortum

W Fortum angażujemy się w zmianę świata na czystszy. Nasi pracownicy pełnią ważną rolę w tej transformacji poprzez współpracę z klientami, produktami i usługami na najwyższym technologicznie poziomie. Aktualnie, Fortum tworzy około 9000 profesjonalistów w różnych krajach. Praca na wielu naszych stanowiskach wymaga współpracy międzynarodowej i codziennego utrzymywania kontaktów ze współpracownikami, klientami i dostawcami z całego świata.

Wierzymy w moc zespołu

Nasze wartości – ciekawość, odpowiedzialność, uczciwość i szacunek – tworzą podstawę naszych działań.  Nasze zasady przywództwa opierają się na otwartym przywództwie i wierze naszych w ludzi. To oznacza, że Fortum jest miejscem pracy oferującym wyjątkowe wyzwania i odpowiedzialność, których podstawą jest zaufanie do pracowników. Jako nasz pracownik otrzymasz wsparcie i zachętę do poszukiwania własnych rozwiązań i kwestionowania aktualnych metod pracy. Ponadto, duch zespołu jest dla nas ważny i doceniamy ludzi, którzy lubią pracę z innymi, aby osiągnąć wspólny cel.  Świętowanie sukcesów, zarówno większych jak i tych małych, jest częścią naszej kultury organizacyjnej.

Regularnie mierzymy satysfakcję i zaangażowanie naszych pracowników w obszarach dotyczących bieżącej działalności biznesowej, wspólnych celów, współpracy z klientami oraz przywództwa. Dla przykładu, badania z 2016 roku pokazały, że pracownicy Fortum mocno angażują się w swoją pracę, jednocześnie zachowując zdrową równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

Ludzie na pierwszym miejscu

Bezpieczeństwo i dobrostan pracowników są w Fortum na pierwszym miejscu - jest to jedyna droga do sukcesu w naszej bieżącej działalności biznesowej. Zapewniamy bezpieczne środowisko pracy we wszystkich naszych obszarach działalności. Wierzymy, że zdrowi i usatysfakcjonowani pracownicy osiągają lepsze wyniki i tworzą kreatywne i efektywne miejsce pracy.  Jesteśmy także przekonani, że równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym jest ważna dla naszych pracowników. Dlatego aktywnie wspieramy ich w realizowaniu innych ról życiowych poprzez oferowanie im dodatkowych atrakcyjnych benefitów. 

Na przykład, uruchomiliśmy program o nazwie Energize your day, którego celem jest inspirowanie, aktywizacja i wsparcie naszych pracowników w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym. Oferta tego programu zawiera m.in. pomysły i narzędzia związane z zarządzaniem sobą w czasie, kontrolą stresu, regeneracją, odżywianiem i aktywnością fizyczną. Nasi pracownicy korzystają z bezpłatnych wykładów i warsztatów oraz innych aktywności, które przyjdą nam do głowy.

Działamy odpowiedzialnie 

Mamy aktywny wkład w pozytywny rozwój społeczeństw, zarówno w znacznym jak i mniejszym stopniu. Działamy jak życzliwy, godny zaufania sąsiad i współpracujemy blisko z lokalnymi społecznościami. Ponadto oczekujemy odpowiedzialnych zachowań od naszych partnerów biznesowych. Jako pracownik Fortum, możesz czuć się dumny z faktu, że pracujemy nad projektami i z organizacjami, których celem jest poprawa świata na lepszy.

Dowiedz się więcej

Kariera w sieci sprzedaży

Sieć sprzedaży Fortum

Dowiedz się więcej