Nasza oferta

Działalność Fortum w wielu różnych krajach dotyczy całego łańcucha dostaw energii, od produkcji do dostawy energii do klienta. Dlatego możliwości rozwoju i budowy kariery w Fortum są znaczące. Oferujemy ciekawe wyzwania zarówno dla inżynierów jak i specjalistów z innych obszarów, lub po prostu każdego równo mocno jak my zaangażowanego w kwestie czystej energii i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ciągły rozwój i mobilność zawodowa

Ważnym aspektem naszego sukcesu jest zapewnienie możliwości ciągłego rozwoju wszystkim naszym pracownikom. Naszym celem jest, aby każdy pracownik Fortum posiadał indywidualny plan rozwoju, który jest stale monitorowany i uaktualniany. Jako pracownik Fortum, sam wyznaczasz kierunek własnego rozwoju i dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu otrzymujesz szansę rozwoju własnej kariery.

Jest wiele możliwości rozwoju kariery w naszej firmie, zarówno dla specjalistów jak i liderów. Głęboko wierzymy, że zwiększenie odpowiedzialności oraz zmiana stanowiska lub zadania na inne, jest jedną z najlepszych metod na przyspieszenie rozwoju osobistego i zwiększenie konkurencyjności naszej firmy. Każdego roku oferujemy naszym pracownikom setki szans na rotację stanowisk, więc często zdąża się, że Fortumersi zmieniają stanowisko w firmie - są to awanse zarówno w poziomie jak i w pionie. Ponieważ Fortum obejmuje swoim zakresem działalności wiele krajów, możliwości kariery międzynarodowej są również dostępne.

Wynagradzanie za wyniki

Gdy jesteś najlepszy, wierzymy, że zasługujesz na najlepsze. Dzięki naszemu systemowi wynagradzania możesz mieć pewność, że Twoja ciężka praca zostanie doceniona, gdyż naszym celem jest wynagradzać naszych pracowników na konkurencyjnym poziomie za osiągane przez nich wyniki. ​Nasz pakiet wynagrodzeń składa się z elementów monetarnych, takich jak wynagrodzenie zasadnicze, krótko- i długoterminowe premie, benefity, oraz elementów trudnych do wyrażenia w pieniądzu, takich jak niektóre nagrody, możliwości rozwoju, sprawiedliwe i motywujące przywództwo i środowisko pracy, oraz możliwość wywierania wpływu na kwestie ważne dla firmy przy równoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Poziom wynagrodzenia zasadniczego odzwierciedla zarówno wymogi na stanowisku jak i indywidualne wyniki każdego pracownika. Wysokie wyniki są nagradzane w ramach rocznego planu premiowego, który obejmuje całe Fortum. Wysokość tej premii związana jest z przejrzystymi, mierzalnymi celami  i jest powiązana ze strategią firmy. Cele te są wspólnie uzgadnianie w ramach procesu rozmów o wynikach i rozwoju, który daje wszystkim pracownikom Fortum możliwość wpływania na poziom swoich wynagrodzeń poprzez wysokie wyniki.
 

slawek_cieszynski_foto

„Uważam, że nasza praca jest trudna. Czy chciałbym ją zmienić? Czy komuś z naszej sieci zaproponowałbym zmianę? Oczywiście, że nie. Nie znam lepszego miejsca i nigdy o lepszym nie słyszałem.”

Sławomir Cieszyński, Dyrektor Sprzedaży Sieci TRA

Dowiedz się więcej

Poznaj swoich przyszłych współpracowników

Dowiedz się więcej