Naszą strategią budujemy czystszy świat

Nasza wizja brzmi: dla czystszego świata. Angażujemy naszych klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Naszą rolą jest przyspieszenie zmian, poprzez transformację systemu energetycznego, wzrost efektywności gospodarowania zasobami oraz dostarczanie inteligentnych rozwiązań. W ten sposób tworzymy wartość dla akcjonariuszy

Zmiany tam, gdzie to istotne - w coraz trudniejszym otoczeniu energetycznym

Dziś trudno jest przewidzieć, w jakim kierunku będą się rozwijać rynki energetyczne, technologia oraz otoczenie regulacyjne - przyszłość staje się coraz mniej pewna, a rozwój bardziej dynamiczny niż kiedykolwiek. Jednak niepewność to nie tylko zagrożenia, to także nowe szanse biznesowe dla nas. Jako Fortum dekarbonizację mamy we krwi, wiemy też, że w przyszłości zapotrzebowanie na energię z niską emisją CO2 będzie wzrastać, paliwa kopalne będzie trzeba zastąpić zarówno w transporcie, przemyśle, ciepłownictwie jak i w wytwarzaniu chłodu. Jesteśmy przekonani, że lata dwudzieste XXI wieku staną się dekadą energii elektrycznej.

Idąc naprzód, musimy w sposób inteligentny inspirować zmiany tam, gdzie są najbardziej istotne: w walce ze zmianami klimatu, w nieustannym zwiększaniu naszej doskonałości operacyjnej, w czerpaniu korzyści ze zrealizowanych inwestycji oraz w zapewnieniu rozwoju zarówno bieżącej działalności, i nowych przedsięwzięć.

Dekada energii elektrycznej - strategia Fortum

strategia fortum, strategy

Trwa transformacja rynku energetycznego w stronę zdekarbonizowanego świata, jesteśmy do niej dobrze przygotowani. Naszymi priorytetami strategicznymi na najbliższe lata są konkurencyjność bieżących przedsięwzięć oraz ukierunkowany rozwój.

1. Dążenie do doskonałości operacyjnej i zwiększonej elastyczności

  • Zapewnienie optymalnej wydajności
  • Koncentracja na przepływie pieniężnym oraz na efektywnym wykorzystaniu bilansu

2. Zapewnienie korzyści z inwestycji oraz optymalizacja portfela

  • Wzrost wartości dla akcjonariuszy z inwestycji w Uniper
  • Optymalizacja portfela w celu dostosowania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego

3. Ciągły rozwój energetycznego łańcucha wartości

  • Rozwój produkcji energii elektrycznej wolnej od CO2
  • Rozwój  ofert i rozwiązań przynoszących wartość dodaną

4. Kreowanie możliwości dla nowych przedsięwzięć

  • Rozwój projektów, które mogą wygenerować znaczny zysk niezależnie od cen energii elektrycznej
  • Rozwój oparty na wiedzy eksperckiej i  synergii z obecnymi obszarami biznesowymi i kompetencjami

 

 

 

AU2

Udane wdrożenie strategii

Wdrożenie naszej strategii okazało się sukcesem.

AU36

Cele finansowe

Nasze cele finansowe są wskazówką dla długoterminowego potencjału tworzenia wartości, strategii rozwoju oraz działalności biznesowej.