Nasza wizja, misja i strategia

Angażujemy naszych klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Naszą rolą jest napędzanie tej przemiany poprzez transformację systemu energetycznego oraz lepsze wykorzystanie zasobów i dostarczanie inteligentnych rozwiązań.

„Świat się zmienia i naszym zadaniem jest przeprowadzenie transformacji energetycznej w zrównoważony sposób dzięki wykorzystaniu rozwiązań optymalnych dla różnych rynków i regionów".

Pekka Lundmark, Prezes Zarządu

Nasza strategia opiera się na czterech głównych filarach

AU30

Zwiększenie wydajności i transformacja branży

AU31

Tworzenie rozwiązań dla zrównoważonych miast

AU32

Rozwój w obszarach energetyki solarnej i wiatrowej

AU33

Nowe przedsięwzięcia w obszarze energetyki