Naszą strategią budujemy czystszy świat

Strategy liftup 2020 hero

Dzięki naszej strategii napędzamy zmianę w kierunku czystszego świata

Dzięki naszej zaktualizowanej strategii będziemy nadal napędzać zmianę w kierunku czystszego świata. Zapewniamy szybkie i pewne przejście do gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, dostarczając klientom i społeczeństwom czystą energię i zrównoważone rozwiązania.

Zgodnie z ambicją Unii Europejskiej i celami Porozumienia Paryskiego dążymy do neutralności węglowej, tak, aby osiągnąć ją najpóźniej do 2050 r., a w przypadku naszych europejskich aktywów nawet do 2035 r.

Należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach – nie tylko w energetyce, ale także w ciepłownictwie, wytwarzaniu chłodu, przemyśle i transporcie. Wraz z firmą Uniper jesteśmy teraz głównym europejskim przedsiębiorstwem zajmującym się czystą energią i gazem – dobrze przygotowanym do transformacji w kierunku czystej energii. Ponadto posiadamy kompetencje i rozwiązania, które pomogą naszym klientom z sektora przemysłowego i infrastrukturalnego w dekarbonizacji ich działalności i zmniejszaniu ich wpływu na środowisko.

Markus Rauramo CEO Fortum

CEO Grupy Fortum, Markus Rauramo:

„Szczególnie cieszy mnie, że jako duża międzynarodowa grupa energetyczna zobowiązaliśmy się teraz do realizacji ambitnych celów klimatycznych. Dzięki naszej strategii chcemy prowadzić transformację w kierunku czystej energii i jednocześnie zapewnić zrównoważone wyniki finansowe”.

Zaktualizowana strategia Grupy Fortum ma cztery strategiczne priorytety:

 

  1. Transformacja własnej działalności na neutralną pod względem emisji CO2.
  2. Wzmocnienie i rozwój produkcji energii wolnej od CO2.
  3. Wykorzystanie silnej pozycji w sektorze gazu, aby umożliwić transformację energetyczną.
  4. Współpraca z klientami przemysłowymi oraz infrastrukturalnymi.
Energia dla czystszego świata