Średnie zużycie ciepła w grupach taryfowych

Zgodnie z art. 5 pkt. 6c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) przeciętne średnie zużycie ciepła dla danej grupy taryfowej w roku 2022 przedstawia poniższa tabela:

Grupa taryfowa  Średnioroczne zużycie ciepła w danej grupie taryfowej/punkt odbioru GJ
Wrocław Z111 983,46
Wrocław Z111A 1 603,83
Wrocław Z121 780,55
Wrocław Z121A 1 569,63
Wrocław T111 1 289,70
Wrocław T121 1 880,02
Częstochowa C.1.A 1 056,38
Częstochowa C.1.B 736,29
Częstochowa C.1.C 2 258,67
Częstochowa C.1.D 189,28
Płock A 355,06
Płock B 318,10
Płock C 411,54
Wrocław OW 284,57
Zabrze, Bytom W 1 124 925,00