Średnie zużycie ciepła w grupach taryfowych

Zgodnie z art. 5 pkt. 6c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) przeciętne średnie zużycie ciepła dla danej grupy taryfowej w roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Grupa taryfowa  Średnioroczne zużycie ciepła w danej grupie taryfowej/punkt odbioru GJ
Wrocław Z111 1 091,26
Wrocław Z111A 1 574,63
Wrocław Z121 881,60
Wrocław Z121A 1 666,35
Wrocław T111 1 410,03
Wrocław T121 2 149,26
Częstochowa C.1.A 1 161,61
Częstochowa C.1.B 814,04
Częstochowa C.1.C 2 466,26
Częstochowa C.1.D 206,37
Częstochowa C.4.A 914,68
Częstochowa C.4.C 385,91
Częstochowa C.4.D 53,10
Płock A 389,99
Płock B 355,94
Płock C 449,88
Wrocław OW 327,63
Wrocław GW 1 545,75
Zabrze, Bytom W 1 226 393,00