Rozwój systemów ciepłowniczych

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn500-2xDn40 mm o długości ok. 1000 mb wzdłuż ulicy Kamieńskiego

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0019/16

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
5 667 225,00 PLN

 

Dofinansowanie:
1 889 010,00 PLN

 

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2019):

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 413,63 t CO2/rok

 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 3 416,21 GJ/rok

 • Spadek emisji pyłu: 0,03 Mg/rok

 

Unia Europejska

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnej kotłowni przy ul. Pankiewicza w Częstochowie

Nr projektu:

POIS.01.07.02-00-0011/17

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
12 921 150,00 PLN

 

Dofinansowanie:
7 080 000,00 PLN

 

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2021):

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 1 541,66 t równoważnika CO2/rok

 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 13 424,24 GJ/rok

 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu: 22 144,00 GJ/rok

 • Spadek emisji pyłu: 2,44 Mg/rok

 • Liczba zlikwidowanych palenisk węglowych w wyniku realizacji projektu: 1 szt.

Unia Europejska

Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem wykorzystania ciepła z wysokosprawnej kogeneracji

Nr projektu:

POIS.01.06.02-00-0002/17

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
31 215 456,60 PLN

 

Dofinansowanie:
14 198 704,67 PLN

 

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2022):

 • Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 8,32 km

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0015/17

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
6 279 150,00 PLN

 

Dofinansowanie:
1 388 699,00 PLN

 

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2018):

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 287,76 t równoważnika CO2/rok

 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 2 394,31 GJ/rok

 • Spadek emisji pyłu: 0,02 Mg/rok

Unia Europejska

Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej w Płocku celem wykorzystania ciepła z wysokosprawnej kogeneracji

Nr projektu:

POIS.01.06.02-00-0003/17

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
12 200 519,68 PLN

 

Dofinansowanie:
7 312 000,00 PLN

 

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2020):

 • Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 4,57 km

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Płocku celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0029/18

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
23 879 896,50 PLN

 

Dofinansowanie:
16 493 867,50 PLN

 

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2022):

 •  „Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej” [GJ/rok] – 67 736,04 GJ/rok

 • „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)” [Mg CO2/rok] – 6 435,72 Mg CO2/rok,

 • „Redukcja emisji pyłów” [Mg/rok] – 0,13 Mg/rok

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów - etap II

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0046/18

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
29 392 485,90 PLN

 

Dofinansowanie:
19 980 000,00 PLN

 

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2022):

 •  „Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej” [GJ/rok] – 39 258,92 GJ/rok

 • „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)” [Mg CO2/rok] – 3 775,31 Mg CO2/rok

 • „Redukcja emisji pyłów” [Mg/rok] – 0,24 Mg/rok

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów - etap III

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0034/18

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
27 435 150,00 PLN

 

Dofinansowanie:
9 335 086,95 PLN

 

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2023):

 • „Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej” [GJ/rok] – 21 459,98 GJ/rok

 • „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)” [Mg CO2/rok] – 1 915,68 Mg CO2/rok

 • „Redukcja emisji pyłów” [Mg/rok] – 0,16 Mg/rok

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów - etap IV

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0035/18

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
11 814 150,00 PLN

 

Dofinansowanie:
3 160 000,00 PLN

 

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2023):

 • „Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej” [GJ/rok] – 5 808,87 GJ/rok

 • „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)” [Mg CO2/rok] – 558,61 Mg CO2/rok

 • „Redukcja emisji pyłów” [Mg/rok] – 0,04 Mg/rok

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez specjalny adres e-mail naduzycia [kropka] POIS [małpa] mr [kropka] gov [kropka] pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.